/*%%SmartyNocache:14578621075b2be92b3843f9_08164879%%*/smarty; if (!is_callable('smarty_function_emoji_oy_kontrol')) require_once '/home/korg/application/third_party/Smarty/plugins/function.emoji_oy_kontrol.php'; if (!is_callable('smarty_function_emoji_toplam_oy_kontrol')) require_once '/home/korg/application/third_party/Smarty/plugins/function.emoji_toplam_oy_kontrol.php'; ?>/*/%%SmartyNocache:14578621075b2be92b3843f9_08164879%%*/ Eide: Sivil toplumun daha çok müdahil edilmesi gerektiği dersini aldık

Site bakım modundadır. Lütfen daha sonra tekrar ziyaret ediniz.