Cyprus Today sol
  • 07 Mayıs 2017, Pazar 10:48
SerhatİNCİRLİ

Serhat İNCİRLİ

İki konu, iki yorum

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB), üyelerine bedava dağıttığı, üye olmayanlara ise 7,5 TL'ye sattığı "Medya" isimli güzel bir dergi hazırlar...

Bu derginin 14'üncü sayısının kapağı KBRIS adına ciddi bir saygısızlığa imza atı...

"KIBRIS" logoları, çok bariz bir şekilde, "photoshop"landı ve "silindi"...

Neden silindi?

"Reklam olacağı düşünülmüş de ondan..."

"Zaten belli oluyor KIBRIS olduğu" dedi bir başka arkadaş... "Tepki göstermeyin"e getirdi...

Bu satırlar bir tepki değildir.

Yanlış anlaşılmasın...

Ayıbın dile getirilişidir.

Saygısızlık yapıldığının ifade edilmesidir.

Haaa bu arada ekleyeyim, "KIBRIS" olmasaydı, kesinlikle o logolar silinmeyecekti; bundan da eminim...

Bakın, bir şirketin, bir markanın, bir gazetenin "logo"su; bir ulusun bayrağı gibidir...

Silinemez!

Teknik hata yapamazsınız...

Beğenmemişseniz, o fotoğrafı kullanmazsınız olur biter...

"Öteki gazeteler tepki gösterebilirdi" de diyemezsiniz...

Kullanmayacaktınız!

Logonun silinmesi, en basit ifadeyle "ayıptır ve saygısızlıktır"...

-*-*-

"Ölürdüm de şunun olacağı aklıma gelmezdi" derler ya... Tam da öyle... Ölürdüm ama bir spor karşılaşmasında seyircinin salona sığmayacağı, kapı dışında kalacağı ve bu konunun kulüpler arasında tartışmaya sebep olacağı aklıma gelmezdi.

Şimdi buna üzüleyim mi sevineyim mi bilemiyorum...

Evet, üzülüyorum, çünkü "seyirci bu salona sığmayacak" noktasında, o salon değiştirilebilir ve o seyirciye keyif yaşama şansı tanınabilirdi...

"Evimde oynarım bu benim hakkım ve prensibimdir" de diyebilirsiniz...

Yerden göğe kadar saygı duyarım.

Ama yapmayın...

Kırk yılda bir, salonları tıklım tıklım dolduran bir kaç bin seyircimiz oldu, kırmayın, üzmeyin, kompleks tatmin etmeyin!

Ne olur!

Çakıcı TKP Yeni Güçler'e genel başkan olabilir mi?

Hangi siyasi partinin ya da hangi örgütün başkanı, sekreteri, gavolozu veya goncolozunun kim olacağıyla ilgili bir derdim yok...

Demokratik yöntemlerle, hukuk kuralları çerçevesinde seçilen herkese saygım yerden göğe kadardır.

Şimdi bugün TKP Yeni Güçler'in 1'inci Olağan Kongresi var...

Mehmet Çakıcı hocamız başkan adayıdır bildiğim kadarıyla...

Peki, sıkıntı olmayacak mı?

Yasal bir tartışma yok mu bu konuda?

KKTC Başsavcılığı, 8 Şubat 2017'de KKTC Meclis Başkanı Sayın Sibel Siber'e bir mektup gönderdi...

Bu mektupta belirtilen "hukuki yorum"dan anladığım şudur (Yargıç değilim, sadece yorum yapıyorum, amacım "Sayın Çakıcı'yı sakın seçmeyin" şeklinde bir aptalca saptama değildir):

"... Bir partinden milletvekili seçilen kişi; aynı yasama dönemi içerisinde, partisinden istifa ederse veya kesin olarak ihraç edilirse, mecliste veya meclis dışında bulunan bir başka partiye üye olamaz, bağımsız kalmak zorundadır."

"... Bu kişi, bir partiye sadece ilk genel seçimde yeniden aday olabilmek maksadıyla üye olabilir"...

-*-*-

Bu durum aylardır zaten resmen "iğfal" ediliyor...

Sayın Çakıcı, elbette çıkıp da meclis kürsüsünden, TKP Yeni Güçler adına konuşma yapmıyor ama medyada unvanı, "TKP Yeni Güçler Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı" ve "TKP Yeni güçler Kurucu Genel Başkanı" olarak kullanılabiliyor.

Ayrıca eklemek lazım, ilgili yasayı hazırlayan komitede Sayın Çakıcı da görev almıştı...

Belki O'nun yorumu farklıdır... Buna da önceden saygımı belirtmek isterim... Belki ben yanlış yorumladım, daha farklı maddeler de söz konusudur...

Amacım, "negatif" değil; tamamen "pozitif"tir...

-*-*-

Bakın, bu ülkede her hangi bir siyasi parti ile organik hiç bir bağım yok... TKP Yeni Güçler'le alıp veremediğim bir durum da yok... Sayın Çakıcı'yı "kardeşim" olarak görürüm...

Mesele bunlar değildir.

Mesele, ileride sıkıntı yaşamamaktır.

Bu konunun mahkemelerde kavga sebebi olmaması gerektiği inancındayım...

Bugün TKP Yeni Güçler oturur, "geçici genel başkan" seçer, yeni yasama döneminde de Çakıcı için bir olağanüstü kurultay yapılır... Bilemem...

(Ve şu notu tekrar etmek istiyorum: Yargıç değilim, sadece yorum yapıyorum, amacım "Sayın Çakıcı'yı sakın seçmeyin" şeklinde bir aptalca saptama değildir)...

Muafiyet, teşvik, üniversite sayımız 31, aman dikkat ve denetim şart!

Üniversiteler, kesinlikle bu ülkenin "canı" - "ciğeri"dir...

Bugün DAÜ yoksa, bence Mağusa çöldür.

Bugün YDÜ ve UKÜ yoksa, Lefkoşa atıl apartman daireleri ve atıl yurt binaları ile doludur, yoksulluk ve çok ciddi iflaslar söz konusudur.

Kimse, üniversite öğrencilerinin maddi getirisini küçümseyemez...

Ve eveeeet, her ilçede üniversitelerin bulunması, esnafın faydasınadır...

Amaaaaaa; asıl hedef kesinlikle eğitim, eğitim, eğitim olmalıdır.

Hedef, meseleyi ticarete dönüştürmek, hep eleştirdiğimiz gibi, öğrenci ticareti hatta daha da ayıbı insan ticareti yapıp, "şu kadar sayıda öğrenciye ulaştık" diye övünmek, olmamalıdır.

Yani demek istediğim şudur ki; devleti yöneten hükümet ve üniversiteleri yöneten her kurum; çok dikkatli olmak zorundadır...

Çünküüüüüüü; Ahmet Kaya'nın şarkısında dediği gibi, "An gelir, paldır küldür yıkılır umutlar!"...

Hep birlikte çöker, gideriz diyorum...

Geçen gün, çok değerli bir profesör hocamız internette bir uyarı paylaştı...

Paylaşım aynen şöyleydi:

"... Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi’nin 30 Mart 2009 tarihli “Yükseköğretim Kurumları Mali Düzenleme Yasası”nı okuyunca neden KKTC'de bu kadar çok üniversite açıldığını anlarsınız. Not: KKTC'de bugünkü resmî üniversite sayısı 31 olmuş. Müjdelerim!"

-*-*-

İlgili yasaya baktım...

İlk bakışta, inanılmaz muafiyetlerle karşılaştım...

Evet, yatırım yapılması için tabii ki bir takım kolaylıklar, muafiyetler ve teşvikler uygulanmalıdır.

Ama, KKTC gibi denetim engelli bir ülkede, bu muafiyetlerin istismar edilebilmesi çok kolaydır...

31 adet üniversite,  "31 dev kuruma muafiyetler anlamına geliyor"...

Bazı muafiyetler denetlenmezse, örneğin bir şirket, ülkeye dilediği "malı" ithal eder, ne vergi ne de fon öder...

Dolayısıyla, tekrar etmekte fayda görüyorum, çok sıkı denetim şarttır.

Mesele istismar kolaylığı içermektedir...

-*-*-

Haydi buyurun:

(1)   Yükseköğretim Kurumları, Teşvik Yasası’nda öngörülen tüm vergi, resim ve harç, indirim, muafiyet ve istisnalarından; gümrük vergisi ile resim, harç ve fon indirim ve muafiyetlerinden faydalanır.

(2)   Yükseköğretim Kurumlarının ithal edip envanterine kayıt edeceği amortismana tabi döşeme ve demirbaş makine ve teçhizat, motorlu araçlar yatırım malları, bilimsel araştırma amaçlı sarf malzemeleri ile kullanılan diğer ara malzemeler Gümrük ve İstihsal Yasası’nda belirlenen gümrük vergisi ile resim, harç ve fonlardan muaftır.

(3)   Yükseköğretim Kurumlarının münhasıran yükseköğretime yönelik faaliyetlerinden oluşan kârları, gelir vergisinden ve kurumlar vergisinden muaftır. Bu muafiyetten yararlanılabilmesi için münhasıran yükseköğretime ilişkin faaliyetleri ile ilgili vergi mevzuatına uygun hesap sunulması gerekir.

(4)   Yükseköğretim Kurumları kendi adlarına yapılacak her türlü taşınmaz mal kayıt, devir ve tapu işlemleri sırasında Tapu ve Kadastro Dairesi (Harçlar ve Ücretler) Yasası ile ödenmesi öngörülen harçların ödenmesinden muaftır.

(5)   Yükseköğretim Kurumları Belediyelere ödenen Taşınmaz Mal Vergisi ile Belediyeler Yasası ve Yollar ve Binalar Düzenleme Yasası kuralları uyarınca ödemeleri gereken her türlü alt yapı, inşaat, bina ve tesislerle ilgili ödemeleri gereken tüm fon, vergi, resim ve harç ile inşaat ruhsat ve izin vergisinden muaftır.

(6)   Yükseköğretim Kurumları, Hazine Malları Yasası’na ve bunun altında çıkarılan Devlet İhale Tüzüğü’ne ve Taşınmaz Hazine Malları (Kiralama ve Değerlendirme) Yasası’na bağlı değildir. Mal ve hizmetlerin satın alınması, inşaat ve yatırımların ne şekilde ihale edileceği kendi kuruluş tüzüklerinde veya iç mevzuatlarında belirlenir.

(7)   Yükseköğretim Kurumlarının yetkili kurulları tarafından Vakıf kurulmasına karar verilmesi halinde bu vakıf, Evkaf ve Vakıflar Yasası altında çıkarılan 1957 Evkaf Dairesi (Harçlar Tayini) Nizamnamesinde belirtilen harçlardan muaftır.

(8)   Yükseköğretim Kurumlarının enerji, su ve atık yönetimi ihtiyaçlarının giderilmesi için alınacak her türlü ekipman ve makineler ile malzemeler gümrük vergilerinden ve Katma Değer Vergisi dışındaki her türlü vergi, resim, harç ve fonlardan muaftır.

(9)   Güneş ve rüzgar enerjisi gibi alternatif enerji kaynakları kullanılmak suretiyle enerji üretimi ve üretilen enerjinin şebekeye aktarımı ve kullanımı halinde, Yükseköğretim Kurumlarına Devletçe teşvik verilir.

(10)   Yükseköğretim Kurumları ve bu kurumlarda çalışan yabancı uyruklu öğretim üyeleri, öğretim görevlileri ve bu kişilerin birinci derecedeki yakınları çalışma izinleri, oturma izinleri ve sağlık raporları için Devlete ödemeleri gereken vergi, resim ve harçtan muaftır.

(11) Gerçek veya tüzel kişilerin Yükseköğretim Kurumlarına yapacağı her türlü taşınmaz mal veya mali yardım ve bağışlar, bildirilecek gelirden, Gelir Vergisi Yasası kuralları çerçevesinde indirilir.

(12) Yükseköğretim Kurumlarının dış temsilciliklerde ve/veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde düzenledikleri kağıt, belge, vesair enstrümanlar damga pulu mükellefiyetlerinden ve Pul Yasası altında alınması gereken vergilerden muaftır.

(13) Yükseköğretim Kurumlarında her seferinde üç günü geçmemek şartıyla ders vermek, araştırma yapmak, seminer, konferans vermek ve panele katılmak amacıyla Türkiye’den veya üçüncü ülkelerden, hava ve deniz yolu ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gelen öğretim üyeleri, uçak bilet bedelleri veya gemi bilet bedelleri üzerinden alınan her türlü vergi, resim, harç ve fonlardan muaftır.

(14)   Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki tüm Üniversitelerin, Tıp Fakültelerine bağlı hastaneler için sağlık amaçlı alınacak ekipman, araç ve gereçler, Gümrük ve İstihsal Yasası’nda belirlenen gümrük vergisi ile resim, harç ve fonlardan muaftır.


MAKALEYE YORUM YAZIN

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.


YAZARLAR

tümü
    Takımlar O G B M Av P
1 YENİCAMİ AK 30 18 7 5 30 61
2 DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ SK 30 17 6 7 19 57
3 GAÜ ÇETİNKAYA TSK 30 16 7 7 15 55
4 BİNATLI YSK 30 14 8 8 15 50
5 MERİT ALSANCAK YEŞİLOVA SK 30 12 12 6 11 48
6 BAF ÜLKÜ YURDU 30 12 9 9 20 45
7 LEFKE TSK 30 13 5 12 16 44
8 CİHANGİR GSK 30 12 7 11 4 43
9 KÜÇÜK KAYMAKLI TSK 30 13 3 14 -1 42
10 MAĞUSA TÜRK GÜCÜ 30 11 8 11 7 41
11 TÜRK OCAĞI LİMASOL 30 13 2 15 2 41
12 L. GENÇLER BİRLİĞİ SK 30 10 7 13 -8 37
13 GENÇLİK GÜCÜ TSK 30 10 4 16 -25 34
14 YALOVA SK 30 6 7 17 -23 25
15 YENİ BOĞAZİÇİ DSK 30 5 9 16 -35 24
16 OZANKÖY SK 30 4 7 19 -47 19
yukarı çık
Pop Up ek