11. öğretmen

   Atatürk Devrimleri’nden bu yana öğretmenlerimizin din temelli eğitime karşı çıkmasının biricik nedeni eğitimin bilimsel olması gerektiğine akıl ve yürekleriyle sahip çıkmalarıdır. 2019 Kıbrıs’ında matematik öğretmenliğine 4 adet münhal açılıyor. Bir kadın öğretmen adayı yazılı sınavda 6. geliyor. Sınav akabindeki 3 günlük itiraz süresinde bazı soruların yanlış olduğuna dair itirazlar değerlendiriliyor. A Kitapçığı’nın 34. ve 43. sorularında hatalar olduğu için bu sorular uzmanların imzaladığı tutanakla iptal ediliyor. 56. sorunun cevabında ise tekrar puanlama yapılıyor. İptal ve düzenleme neticesinde bahse konu kadın öğretmen adayının 4 kişilik münhalin geçici listesindeki sırası 6’dan 11. sıraya iniyor.
   4 kişilik münhalde ilk 4’e giremeyen ve 6. olan Hala Sultan Koleji çıkışlı kadın adaya sırf başörtüsü taktığı için birileri ayrıcalık tanınmasını istemiş olmalı ki nereden ne baskısı geldiyse, birdenbire 4 kişilik münhal 11 kişiye çıkartılarak, 11. sıradaki başörtülü kadın aday matematik öğretmeni olarak bir okulumuza atanıveriyor… Burada başörtüsü takan bir kadının ötekileştirilmesi mi söz konusudur sahiden? Aksine başörtülü bir kadının yasa tanımadan memur katına yükseltilmesi için bir kıyaktan mı söz edilmelidir? Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı Kamil Kayral, kendisinden bilgi talep eden mercie durumu 2 Ekim 2019 tarihinde izah etmemiş midir? Bu yazılı izahata rağmen sınavda önce 6. gelen, yanlış sorular ve cevapların tekrar değerlendirilmesi ile 11. sıraya düşen öğretmenin baskı kurularak bir okula atanması için münhalın 4 kişiden 11 kişiye çıkarıldığı iddiaları doğru mudur? ‘Ötekileştirmek’mi dedi birileri? Bunun adı olsa olsa kayırmacılıktır!
   Ülkemiz muhalefeti eskiden iktidardayken kaçındığı konuların üzerine hiç değilse muhalefetteyken giderdi. Muhalefet partileri bir daha iktidar olamaz korkusuyla muhalefet de yapamıyor artık. Geçtiğimiz 4’lü koalisyon döneminde Milli Eğitim öğretmen sendikalarına Hala Sultan İlahiyat Koleji müftedatını neden vermemiştir? Milli Eğitim’in hem TDP’li hem CTP’li, soldan esen sağdan vuran yetkilileri müfredatı neden yayınlamayıp okullara göndermekle yetinmiştir? 3 senedir Yüksek İdare Mahkemesi’nde bir türlü görülemeyen davanın sürekli düşmesinin nedeni müfredatın sır gibi saklanması ve sürekli değiştirilmesi değil midir? Orta kısmına sınavsız öğrenci kabul etmeye başlayan Hala Sultan İlahiyat Koleji’nin dal dersleri arasında 11. ve 12. sınıflarda matematik dersi verilmezken haftada 4 saat Arapça ve Kuran-ı Kerim okutulmaktadır. Matematik, fizik, kimya, biyoloji, mantık vb. dersler seçmeliler arasındadır sadece… Eğitim, bilimsel temellere dayanan, sorgulayan, özgürlükçü, cinsiyet ayrımcılığı ve erkek egemenliği başta olmak üzere her türlü ayrımcılığı reddeden, eşitlikçi ve dinsel önceliklerin eşitliği bozacak şekilde kullanılmasını engelleyen laik bir eğitim olmamalı mıdır?
   Muhalefettekiler iktidardan gitmelerini Hala Sultan’la ilişkilendiren dedikodular yayıyorlar bir de arsızca. Muhalefetteyken seslerini yükseltemedikleri bir konuda iktidardayken mi konuşuyorlardı yani? Ne iktidar hırsıymış kardeşim, uğruna yalancı oldular. Sindiler, küçüle küçüle eridiler. Şimdilerde birileri ‘gençlik’ kotasından Cumhurbaşkanlığı hayali kuruyor. İtaat etmekten erken demansa girenlerin yaşının ‘genç’ olmasının hiçbir değeri yok ki…
   Atatürk dönemi ile başlamıştık… Kemalizm’e yapılabilir bazı eleştiriler saklı kalmak kaydıyla, Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan hemen sonra 1924 yılında yürürlüğe giren Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun temel amacı, medreselerle modern eğitim kurumlarının yetiştirdiği öğrenciler arasındaki devasa farkın giderilmesiydi. 1925’te tekke ve zaviyelerin kapatılması da bazı tarikatların dini inançları istismar etmesinden, din üzerinden maddi kazanç elde etmeye çalışmalarından ve hurafelerle halkı uyutmak istemelerinden kaynaklanıyordu. Arap harfleri ile Türkçe okuma ve yazmanın zorlukları nedeniyle toplumun okuma yazma öğrenememesi cehalete neden olduğu için 1928’de yeni Türk harfleri kabul ediliyordu.
   Anımsamak istemeyene ne desek boş tabii ama hatırlatmasak olmaz.

 

YORUM EKLE

banner75