'2017- 2019 Orta Vadeli Program', kâğıt üzerinde kalmasın

Bakanlar Kurulu, üç aylık gelişmeleri de dikkate alarak Devlet Planlama Örgütü (DPÖ) tarafından hazırlanan “2017- 2019 Orta Vadeli Program Taslağı”nı onayladı.

Programın, KKTC ekonomisinin gelecek yıllarda istikrarlı bir şekilde büyümesi ve halkın refahının artırılması hedeflerine ulaşmak için gerekli atılımları gerçekleştirmek üzere tasarlandığı biliniyor.

Programda değerlendirmeler ve hedefler aktarılıyor.

Programın oldukça titiz bir çalışmanın ürünü olduğu anlaşılıyor.

DPÖ ekibi, önemli bir çalışma yapmış, kafa patlatmış bu programı ortaya çıkarmış.

Neredeyse ülkede yer alan tüm sorunlara çözüm önerileri sunuyor program.

Çalışma kâğıt üzerinde oldukça iyi görünüyor.

Önemli olan, kâğıt üzerinde sıralananların pratikte uygulanabilmesidir.

Yoksa kimsenin itirazı olamaz bu çalışmaya.

Haksız rekabetin önlenmesi ile ekonomide rekabet gücünün ve kamu gelirlerinin artırılması amacıyla kayıt dışılık ile etkin bir şekilde mücadele edileceği söyleniyor.

Kayıt dışılıkla mücadelenin bir ‘devlet politikası’ olarak ele alınacak olması ve ‘toplumsal mutabakat’ içinde çözülmesini kim istemez ki?

İşsizliğin önlenmesi hedefleniyor.

İşsizlik oranının 2019’a kadar yüzde 5.9 seviyesine gerileyeceği öngörülüyor.

2017-2019 döneminde işsizlik oranının düşmesi tabii ki ülke için yararlı olur.

KKTC ekonomisinin 2017 ve 2018 yıllarında yüzde 5, 2019’da ise yüzde 5.5 oranında büyümesi hedeflendi.

Bu da tabii ki güzel bir hedef...

Turizm gelirlerinin program dönemi boyunca artış göstererek 2019 yılında 791 milyon ABD Doları’nın ulaşması ve GSYH içindeki payının program dönemi boyunca ortalama yüzde 17 seviyesinde gerçekleşmesi hedefleniyor.

Umarız bu hedefe de ulaşılır...

Sürdürülebilir bir büyümenin sağlanarak büyümede istikrarın korunması, istihdamın desteklenmesi ve potansiyel hızını yakalaması amacıyla, maliye ve gelir politikalarının koordinasyon içerisinde yürütüleceği belirtiliyor.

Katma değeri yüksek ürünlerin geliştirilmesine yönelik çalışmalara öncelik verileceği, tarım-sanayi-üniversite arasındaki işbirliklerinin artırılacağı kaydediliyor.

Bunlar gerçekten çoktan yapılması gereken şeylerdi ve gerçekleşirse yararlı olacağını düşünüyoruz.

Mali disiplinden taviz verilmeyeceği vurgulanıyor.

Maliye politikasının, programda öngörülen gelir, harcama ve borç stoku büyüklükleri gözetilerek; yurt içi tasarrufların artırılmasının, fiyat istikrarının sağlanmasının ve özel sektör öncülüğünde büyüme kapasitesinin yukarılara taşınmasına yardımcı olacak şekilde uygulanacağı belirtiliyor.

Sağlık harcamalarının daha akılcı hale getirilmesi öngörülüyor.

Harcama programlarına, özelde büyümeyi destekleyecek kamu altyapı yatırımlarında, teşviklerde, eğitim ile sağlık alanlarında ve bölgesel kalkınmada kullanılacak biçimde öncelik verileceği belirtiliyor.

Eğitim, sağlık, teknolojik araştırma, ulaştırma ile bilgi ve iletişim teknolojilerinin geliştirilmesine yönelik altyapı yatırımlarının öncelikler arasında olduğu vurgulanıyor.

Kamu altyapı yatırımlarında özel sektörün katılımını sağlayan (yap işlet devret, kamu özel işbirliği gibi) modeller geliştirileceği belirtiliyor.

Kamu ve özel kesim yatırımlarının birbirlerini tamamlayacak şekilde bütünleştirici bir bakış açısı ile ele alınacağı, kamu yatırımlarının ise, özel sektör tarafından gerçekleştirilemeyecek ekonomik ve sosyal altyapı alanlarında yoğunlaştırılacağı kaydediliyor.

Programda, ulaşımda trafik güvenliğinin artırılması ve trafik kazalarının en aza indirilmesi için acil olarak karayolu altyapısındaki kara noktaların tespit edilip ortadan kaldırılması hedefi de var.

Kaza potansiyeli yüksek yerlerin oluşmaması için gerekli çalışmalar yapılacağı belirtiliyor.

Trafikle ilgili tedbirler için geç bile kalınmıştır.

Programda daha birçok önemli tespitler ve çözüm önerileri yer alıyor. Biz yalnızca bir bölümünü bu köşeye taşıdık.

“2017- 2019 Orta Vadeli Program Taslağı”nı beğendiğimizi söyleyebiliriz ancak yukarıda da söylediğimiz gibi önemli olan bunların uygulanabilir olması, gerçeğe dönüşebilmesidir.

Biz nice kâğıt üzerine yazılmış önemli projeler, vaatler gördük, umarız bu program da kâğıt üzerinde kalmaz.

YORUM EKLE