2021 Nobel Ekonomi ödülü konuları bize yabancı değil

Bugünkü yazımda, 2021 Nobel Ekonomi ödülü ile ilgili olarak, Nobel Komitesi ve dünya ekonomi çevrelerinde konu ile alakalı yapılan değerlendirmeler ışığında, sizlere özet bilgiler aktarmak istiyorum.
2021 Nobel ekonomi ödülü bu yıl, ekonomistler David Card, Joshua Angrist ve Guido Imbens’e verildi. Nobel Komite’sinden yapılan açıklamaya göre, California Berkeley Üniversitesi’nde ekonomi profesörü olan Card, “Asgari ücret, göçmenlik ve eğitimin işgücü piyasası üzerindeki etkilerini” analiz ettiği için ödülün yarısına layık görüldü.
Ödülün diğer yarısı ise, Cambridge’teki Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nde çalışan Prof. Angrist ve Stanford Üniversitesi’nde çalışan Imbens’e, “Doğal deneylerden neden ve sonuç hakkında kesin sonuçların nasıl çıkarılabileceğini gösterdikleri” için verildi
3 ekonomist, “doğal deneylerin” kullanılması konusunda öncülük ettikleri için bu ödüle layık görüldü. Sözkonusu doğal deneylerde, hükümetlerin aldığı kararların etkisini ölçmek için, gerçek hayatta karşılaştığımız durumların kullanılmasıyla sonuçlar elde ediliyor. Bu yaklaşım, şimdi diğer bilimsel alanlarda da kullanılmaya başlandı.
Bahse konu ekonomistlerin, ABD’deki fast food sektöründen, Castro döneminde Küba’dan göçe kadar farklı alanlarda gerçek dünya temelli ekonomik etkileri gösteren “doğal deneylerin” kullanımına öncülük eden çalışmaları ödüle layık görüldü.
Doğal deneylere örnek olarak, Prof. David Card’ın 1990’ların başında ABD’deki New Jersey eyaletindeki asgari ücret artışı üzerine yaptığı çalışma gösterilebilir. Card’ın bu deneyi, asgari ücretteki artışların, istihdamda sürekli olarak düşüşe yol açtığı geleneksel görüşünün, bilim insanları tarafından sorgulanmasını ve gözden geçirilmesini sağlamıştır.
Bu çalışma, New Jersey’deki lokantalarda asgari ücret kuralı koyulmasından önce ve sonra yürütüldü. O dönem bu araştırma pek de yapılmayan bir uygulamaydı.
Card’a göre o dönem ulaştıkları sonuç; asgari ücret uygulamasının istihdam kaybına yol açmadığı yönündeydi.
Ancak, bu sonuçlar diğer ekonomistler tarafından hemen kabul edilmedi. O dönemde, birçok insan, bulgularla oynandığını iddia etti.
Fakat daha sonra, gerçek dünyadaki verilerin toplanması ve analiz edilmesi yönündeki metodoloji; insanların gözünü yeni bir ekonomik analiz yöntemine açmış oldu.
Öte yandan, David Card’ın yaptığı başka bir araştırma da, Fidel Castro’nun 1980’de Kübalıların gönüllü olarak ülkeyi terk etmelerine izin vermesinin, ekonomik etkileri üzerineydi. Bu deneyde, Küba’dan ABD’nin Miami şehrine yapılan yoğun göçe rağmen, düşük eğitimli insanlar için, maaş ya da iş piyasasında (işsizlik) olumsuz etkiye rastlanmadı.
Uzmanlara göre bu çalışma, ayrıca, göçün ABD’de aile içi istihdama etkisi ve şirketlerin maaş politikasının, farklı etnik kökenden ve cinsiyetten insanların maaşları arasındaki uçurumu nasıl etkilediğini ortaya koyuyordu.
Ekonomi Nobel’i ödül komitesi de, tümü birlikte ele alındığında, üç ekonomistin ekonomideki deneysel çalışmada devrim yarattığını, temel nedensel sorulara yanıt verme kabiliyetini ciddi anlamda geliştirdiğini; sebep ve etkilerle bağlantılı kesin sonuçların da, doğal deneylerden çıkabileceğini gösterecek şekilde metodolojik sorunları çözdüğünü ve bunun da, topluma çok büyük bir katkı sağladığını belirtti.
Bu yıl Ekonomi Nobel’ini kazanan, asgari ücret artışının işsizliğe etkisi, yurt dışından işgücü göçünün ve eğitimin yerel iş piyasasına etkilerini gösteren bu araştırmalar, bizim ülkemizi de yakından ilgilendirmektedir.
Bu konularda, üniversite adası olan ve 20 den fazla üniversitesi bulunan ülkemizdeki bilim insanlarının da, özellikle bu 3 konuda ülkemiz çalışma hayatında araştırmalar yapması, ülkemiz istihdam politikalarına yardımcı olacak ve bu konularda ilke, hedef ve politikalar geliştirilmesine büyük katkılar sağlayacaktır.

 

YORUM EKLE

banner111

banner34

banner75

banner88

banner110

banner104