2021 yılındaki işsizlik ve istihdam rakamları

2021 yılı Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçları, İstatistik Kurumu tarafından açıklandı. Bugünkü yazımda, konuyla ilgili değerlendirmelerimi sizlerle paylaşacağım.

Söz konusu İşgücü Anketi sonuçlarına göre, ülkedeki toplam işsiz sayısı 10,646 kişi olarak tespit edilirken, KKTC genelindeki genel işsizlik oranı yüzde 7.8, olarak açıklandı. 15-24 yaş grubundaki genç nüfusun işsizlik oranı ise yüzde 21.4 olarak tespit edildi. Geçen yıl bu rakamlar, yüzde 10.1 ile yüzde 29.3 idi.

İşsizlik oranlarının 2020 yılına göre bir miktar gerilemesinde, ülkenin kapalı olmaması, Güney’den geçişlerin piyasalara olumlu etki yapması, üniversitelerin yüz yüze eğitime başlaması ve eskisi kadar olmasa da, turizmin ekonomiye ve işgücü piyasalarına olumlu ivme ve katkı yapmasını söyleyebiliriz.

Ayrıca, yüzde 12.5 ile en yüksek işsizlik oranı Güzelyurt ilçesinde, yüzde 5.2 ile en düşük işsizlik oranı ise Lefke ilçesinde tespit edildi. KKTC genelinde kadınlarda işsizlik yüzde 11 iken, erkeklerde bu oran yüzde 6 dır.

Yapılan çalışmaya göre,  toplam istihdam 125,739 kişi olarak açıklandı. Toplam istihdam içinde kamu istihdamının payı ise yüzde 28.4 olarak tespit edildi. Kamu istihdamının da, geçen yıla göre yaklaşık 5 bin kişi düştüğünü anket bize göstermektedir. Bu sayının ve nedenlerinin, yoğun emeklilik veya yeni istihdamlar yapılmaması mı olduğunu, mutlaka yetkililer tarafından detaylandırılmalıdır.

Öte yandan, genel işsizlik ve genç nüfusta işsizlik oranlarının azalmasına rağmen, toplam istihdam 125,739 kişi olarak açıklandı. Geçen yıl ise bu rakam 132.885 kişi olarak gerçekleşmişti. Yaklaşık 7 bin kişi istihdamda gerileme var. Toplam işgücü de yaklaşık 147 binden, 136 bin civarına düştü. Elbette ki, işgücü rakamının düşmesi de, işsizlik rakamlarını da aşağıya çekmektedir.

2021 yılında istihdam edilenlerin, yüzde 34.9’unu kadınlar, yüzde 65.1’ini ise erkekler oluşturuyor.

İşgücüne dahil olmayan nüfus, belli başlı alt gruplara göre incelendiğinde, KKTC genelinde eğitimine devam edenler yüzde 37,54 ile en büyük paya sahip, bunu yüzde 22.3 ile emekliler, yüzde 19, 0 ile ev kadınları ve yüzde 8.4 ile çalışamaz halde olanlar takip etti.

 İşgücü Anketi sonuçlarına göre, istihdam edilenler; tarım, sanayi, inşaat ve hizmetler olarak dört ana sektör ayrımında incelendi. Toplam istihdam içinde tarım sektörünün payı yüzde 3.6,sanayi sektörünün payı yüzde 8.7, inşaat sektörünün payı yüzde 9,6 ve hizmetler sektörünün payının da yüzde 78.2 olduğu görüldü.

Ayrıca, ankete göre, 1401 kişi güney Kıbrıs’ da çalışmaktadır. Geçen yılda bu rakam 1406 kişiydi. Bu yıl, Güney’de çalışanların, Euro avantajından dolayı arttığını duyuyor, görüyoruz. Güney’de çalışanların, ankete yansıyan sayıdan çok daha fazla olduğunu konuyla ilgili kişiler çokça dile getirmektedir.

Görüldüğü üzere, genel işsizlik oranında olduğu gibi, genç nüfusta işsizlik oranında da, kadınların işsizlik oranı daha yüksek seyrediyor. Bu yüzden kadınların niye daha fazla işsiz oldukları araştırılmalı ve bu konuda eğitim dahil tüm eksiklikler tespit edilerek ortaya konmalıdır.

Öte yandan, genel işsizlik oranı yüzde 7.8 iken, genç nüfusta işsizliğin ise,  genel oranın yaklaşık 3 katı civarında yüzde 21.4 olması da, bizlere gençler arasında işsizliğin çok yüksek olduğunu göstermektedir. Her 5 gençten biri işsiz durumdadır.

Gençlerimizin iş ararken, sınırlı sayıdaki alanları tercih ettikleri işverenler ve yapılan araştırmalarda da ortaya çıkmaktadır. Ülkemizde gençlerin üniversiteleşme oranının yüzde 70’lerde olması, gelişmiş ülkelere göre çok yüksektir. Gelişmiş ülkelerde bu oran yüzde 50’lerdedir.

Bu bağlamda, gençlerimizin üniversite eğitimini tercih ederken, ihtiyaç fazlası bölümler yerine belirlenen ihtiyaç alanlarına yönelmeleri daha doğru olacaktır. Gençlerimizin özellikle, ara ve teknik eleman yetiştiren mesleki teknik okulları ve üniversitelerdeki 2 -3 yıllık teknik bölümleri seçmeleri iş bulma şanslarını oldukça artıracak ve ülkedeki genç işsizlik oranı da düşecektir.

İşsizlik oranının en yüksek olduğu ilçe olan Güzelyurt maalesef yıllardır benzer sonuçları vermektedir. Bölgede gençler iş bulmakta zorlandıkları için, iş imkanlarının fazla olduğu başka şehirlere özellikle Lefkoşa’ya göç etmektedirler.

Güzelyurt bölgesinde uzun zamandır mevcut olan üniversite ve yeni açılan diğer üniversite, öğrenci yurtları ve öğrencilere yönelik yeni açılan işletmeler de, demek ki işsizlik derdine yeterince çözüm bulamamıştır. Güzelyurt bölgesine yönelik kırsal kalkınma programları çerçevesinde gerekli olan eğitim ve teşvik destekleri artırılmalıdır.

İşsizlik oranının en az olduğu şehir de, Lefke olmuştur. Bölgedeki üniversitenin zaman içinde büyümesi ve gelişmesi iş imkanlarını artırmış görünüyor. Bu çerçevede, Lefke bölgemizin ekonomik olarak gelişirken mutlaka sosyal, kültürel ve çevresel olarak da kalkınması gerekmektedir.

Ankete göre, KKTC genelinde herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna kayıtlı olmadan çalışan 7559 kişi bulunmaktadır. Bu kişilerin 3516’sı hizmetler, 2331’i tarım, 881’i inşaat ve 830’u da sanayi sektöründe bulunmaktadır. Bu rakam, toplam istihdam edilenlerin yüzde 6’sına denk gelmektedir.

Kayıt dışı olarak çalışan kişi sayısı konusunda mutlaka tedbir alınmalıdır. Ülkedeki işsiz sayısının yaklaşık yüzde 75’i kadar kişi de, (7559) kayıt dışı olarak, çalışma hayatında bulunmaktadır. İşte size kayıt dışı ekonomi alanında çok somut bir örnek.

Bu konuda mutlaka denetimler artırılarak kayıt dışı çalışan bu insanlar kaydedilerek sosyal güvenlik şemsiyesine altına alınmalıdırlar. Bunun yanında, istihdamda olup, yatırımları ve vergileri gerçek maaşı üzerinden değil, asgari ücret üzerinden yatırılan çok sayıda çalışanın olduğunu biliyoruz. Ayrıca, bu konuda tedbirler alındığı takdirde, devletin ve sosyal güvenlik kurumlarının mali yapısı da düzelecektir.

 

YORUM EKLE

banner111

banner34

banner75

banner88

banner110

banner104