banner6

KKTC'nin suç tablosu: Rakamlar korkutuyor

banner37

Son 11 yılda mahkemelerde 19 cinayet; 525 adam öldürmeye teşebbüs, vahim yaralama ve darp; 508 silah, patlayıcı madde, bıçak kullanma, şiddet ve tehdit; 2 bin 157 uyuşturucu ile cinsel suçlarla ilgili 29 dava görüldü

KKTC'nin suç tablosu: Rakamlar korkutuyor
banner8

Ergül ERNUR

Ülkemizin “suç tablosu” herkesi tedirgin edecek boyutta.

Her yıl mahkemelerin yayınladığı faaliyet raporuyla ortaya çıkan bu tablo, herkeste endişe yaratıyor.

Ülkemizdeki mahkemelerde son 11 yılda 19 cinayet; 525 adam öldürmeye teşebbüs, vahim yaralama ve darp; 508 silah, patlayıcı madde, bıçak kullanma, şiddet ve tehdit; 2 bin 157 de uyuşturucu suçlarıyla ilgili davalar olmak üzere toplam 15 suçla ilgili toplam 5 bin 818 dava görüldü.

Suçların ciddiyetini örtmeyen davalarda, uyuşturucunun yanı sıra, adam öldürme, silahlı çatışma, bıçaklama, darp, kundaklama, vahim yaralama, şiddet ve tehdit olayları, cinsel suçlardaki artış vatandaşları ciddi şekilde endişelendiriyor. Geçtiğimiz yıl içerisinde önemli suçlarla ilgili görülen davaların sayılarında, önemli bir artış görülüyor.

Her yıl olduğu gibi mahkemelerde görülen davaların çoğunu uyuşturucu ve soygun suçları oluşturdu.

“Cinsel tecavüz ve diğer cinsel suçlar” başlığı altındaki dava sayısı ise korkutucu. Bu suçla ilgili görülen davalarda 2016’daki dava sayısı son 11 yılın rekorunu kırdı.

En ciddi suçlar

Ocak 2006’dan Aralık 2016’ya kadar olan 11 yıllık sürede, Ağır Ceza Mahkemeleri’nde toplam 5 bin 818 dava oldu.

Mahkemelerin faaliyet raporuna göre; 2006 ile 2016 yılları arasında ağır cezaya giren suçlar arasında yer alan taammüden katillikle ilgili toplam 19; adam öldürme, öldürmeye teşebbüs, vahim yaralama, darpla ilgili 525; silah veya patlayıcı madde taşıma, bulundurma, kullanma, şiddet, tehdit, bıçak taşımakla ilgili 508 dava görüldü.

“Taammüden katillik” suçundan 2006’da bir dava görülürken bu rakam 2012’de 4’e yükseldi. “Adam öldürme, öldürmeye teşebbüs, vahim yaralama, darp” suçundan 2006’da 50 dava görülürken rakam 2012’de 46, 2013’te 39, 2014’te 64, 2015’te 46, 2016’da 50 oldu.

“Silah veya patlayıcı madde taşıma, bulundurma, kullanma, şiddet, tehdit, bıçak taşımak” suçuyla ilgili de 2006 yılında 48 dava görülürken 2012’de bu sayı 56’ya 2013’te 59’a ve 2014’te 62’ye yükseldi, 2015’te e 23’e düştü; 2016’da 30’a yükseldi.

“Kişi ve kurumların şöhretine zarar getirici yazılar yazmak” suçu

2016 yılı faaliyet raporunda “kişi ve kurumların şöhretine zarar getirici yazılar yazmak” ve “yetkisiz haberleşme hizmeti sağlama” suçu da yer alıyor. Raporda “yetkisiz haberleşme hizmeti sağlama” suçundan 2015’te 11 dava, 2016’da da 6 dava görülmesi oldukça dikkat çekici.

Geçtiğimiz yıllardaki faaliyet raporunda “Kız kaçırma, zorla ırza geçme, tabiat kurallarına aykırı cinsi münasebet” olarak tanımlanan suçun izahı, 2015 ve 2016 yılı faaliyet raporunda “Cinsel tecavüz ve diğer cinsel suçlar” olarak yer aldı.

Uyuşturucu çok yaygınlaştı

banner134

İstatistiklere bakıldığı zaman son 11 yılda uyuşturucu suçlarıyla ilgili 2 bin 157 dava görülürken, “resmi evrak sahtelemek ve tedavüle sürmek ile sahte banknot tasarrufu ve tedavüle sürmek” gibi sahtecilik suçlarıyla ilgili 834 dava görüldü.

Verilere göre, uyuşturucu suçlarıyla ilgili Ağır Ceza Mahkemeleri 2006’da 177 davaya bakarken, bu rakam 2007’de 230’a yükseldi ancak 2008’de 183’e, 2009’da 147’ye, 2010’da 132’ye ve 2011’de 108’e gerileyerek 2012’de 197’ye 2013’te büyük artışla 209 ve 2014’te rekor yükselişle 287’ye çıktı. 2015’teki rakam 227 olurken 2016’dakirakam bir hayli yükselerek 260 oldu.

“Resmi evrak sahtelemek ve tedavüle sürmek ile sahte banknot tasarrufu ve tedavüle sürmek” suçlarından 2006’da 48, 2007’de 101, 2008’de 73, 2009’da 72, 2010’da 59 ve 2011’de 81, 2012’de 66, 2013’te 95, 2014’te 69, 2015’te 70, 2016’da 100 dava görüldü.

Dava sayısı

2006 yılından 2016’ya kadar olan 11 yıllık sürede, Ağır Ceza Mahkemeleri’nde toplam 5 bin 818 dava görüldü.

2006’da Ağır Ceza Mahkemeleri huzurunda 451 dava görülürken bu rakam 2007’de 522’ye yükseldi. 2008 yılında ise dava sayısı azalarak 476’ya, 2009’da ise 445’e geriledi. 2010’da yine azalan dava sayısı 430 olurken, bu rakam 2011’de 484’e, 2012’de 548, 2013’te 598’e, 2014’te 676’ya yükseldi. 2015’te 562, 2016’da da 626 oldu.

Yüksek Mahkeme’nin yıllık faaliyet raporlarındaki verilere göre, ağır cezaya giren suçlar arasında yer alan

taammüden katillikle ilgili 11 yılda toplam 19; adam öldürme, öldürmeye teşebbüs, vahim yaralama, darpla ilgili 525; silah veya patlayıcı madde taşıma, bulundurma, kullanma, şiddet, tehdit, bıçak taşımakla ilgili 508; cinsel tecavüz ve diğer cinsel suçlarla ilgili 131; uyuşturucu madde tasarrufu, uyuşturucu madde satma, hintkeneviri yetiştirmeyle ilgili 2 bin 157; soygun, ev, dükkân, bina açmak, sirkat, tasarrufla ilgili 1.143; cezaevinden firar, yasal vasiden kaçırma, mülke tecavüzle ilgili 23; resmi evrak sahtelemek, sahte evrak düzenlemek, sahte banknot tedavüle koymakla ilgili 834; izinsiz kazı yapmak, eski eser tasarrufuyla ilgili 128; devleti gelirden mahrum etmekle ilgili 57; kasti hasar, ürün yakmak, kundaklamayla ilgili 47; tedbirsiz ve dikkatsiz bir fiil neticesi ölüme sebep olmayla ilgili 203, yasa dışı yollardan ithalat yapmakla ilgili 16, kişi ve kurumların şöhretine zarar getirici yazılar yazmakla ilgili 1; yetkisiz haberleşme hizmetiyle ilgili 17 dava görüldü.

Suçlar ve rakamlar

Ağır suç olarak tanımlanan ve 15 farklı başlık altında toplanan suçların yıllar içerisinde görülen dava sayılarına bakıldığında, kiminin arttığı kimininse azaldığı dikkat çekiyor.

“Taammüden katillik” başlığı altındaki suçla ilgili 2006 yılında 1 dava görülürken 2007’de hiç dava görülmedi. 2008’de ise 5 olan dava sayısı 2009 ve 2010’da 2’ye düştü. 2011’de hiç dava görülmedi, 2012’de 4, 2013, 2014 ve 2015’te 1’er dava görüldü. 2016’da rakam 2 oldu.

“Adam öldürme, öldürmeye teşebbüs, vahim yaralama, darp” başlıklı suçlarla ilgili ise 2006’da 50 dava görülürken bu rakam 2007’de 29’a düştü ancak 2008’de 48, 2009’da 46, 2010’da 44 ile düşüş gösterirken 2011’de 63’e yükseldi, 2012’de 46’ya 2013’te ise 39’a geriledi. 2014’te ise rekor yükselişle 64 oldu. Rakam 2015’te 46’ya düştü ancak 2016’da yine yükseldi ve 50 oldu.

“Silah veya patlayıcı madde taşıma, bulundurma, kullanma, şiddet, tehdit, bıçak taşımak” başlıklı suçta ise, 2006 yılında 48 dava görülürken bu rakam 2007’de 49’a yükseldi ancak yine 2008’de 46’ya 2009’da 38’e, 2010’da 37’ye düştü. 2011’de çok yükselerek 60’a ulaştı, 2012’de az düşüşle 56 oldu. Ancak 2013’te yeniden artarak 59’a ve 2014’te 62’ye çıktı. Bu suçla ilgili görülen dava sayısı en büyük düşüşünü 2015’te gördü, rakam 23 oldu. Ama bu durum uzun sürmedi 2016’daki dava sayısı 30.

Cinsel suçlarda çok büyük artış

“Cinsel tecavüz ve diğer cinsel suçlar” başlığında da 2006 yılında 9, 2007’de 5 dava görülürken bu rakam 2008’de 12’ye çıktı ancak 2009’da 5’e, 2010’da 3’e geriledi. Ancak 2011’de büyük artışla 11 olan rakam 2012’de 14’e yükseldi. Rakam 2013’te 7’ye düştü ve 2014’te artarak 15 oldu.

Bu suçla ilgili görülen davalarda rakam 2015’te 21 oldu, 2016’da ise son 11 yılın rekoru kırıldı. 2016’da görülen dava sayısı 29 oldu.

Uyuşturucu rekorda

2006’dan 2011 yılına kadar “Uyuşturucu madde tasarrufu, uyuşturucu madde satma, hintkeneviri yetiştirme” suçlarının dava sayısı yıllar içerisinde azaldı ancak 2013’e gelindiğinde büyük yükseliş oldu. Buna göre, konu suçlarla ilgili 2006’da 177, 2007’de 230, 2008’de 183, 2009’da 147, 2010’da 132 ve 2011’de 108 dava görülürken rakam 2012’de 197 ve 2013’te 209’a çıktı. 2014 yılında ise ikinci rekoru kıran suç oranında dava sayısı 287’ye çıktı. 2015’te ise dava sayısı 227 oldu. 2016’daki rakam ise ürkütücü, dava sayısı 260.

“Soygun yapmak, ev, dükkan açmak, sirkat, tasarruf” suçlarıyla ilgili ise, 2006 yılında 70 dava görülürken bu rakam 2007’de 79’a yükseldi ve 2008’de çok az bir düşüşle 77 oldu. Ancak 2009 yılında hızlı bir artışla 102, 2010’da ise 121 dava sayısına ulaştı. 2011’de az düşüşle 111 oldu ve 2012’de de aynı rakamla devam etti. 2013’te 130’a 2014’de de 134’e çıktı. 2015’te sayı 118’e düştü, bu düşüş geçtiğimiz yıl da sürdü ve 2016’daki dava sayısı 90 oldu.

Geriye kalan diğer suçların dava sayılarının yıllara göre dağılımı şöyle:

“Cezaevinden firar, yasal vasiden kaçırma, mülke tecavüz” suçlarıyla ilgili 2006’da 1, 2007’de 2, 2008’de 4, 2009’da 2, 2010’da 2, 2011’de 5 dava, 2012’de 3 dava, 2013’te 2 dava, 2014’te yok, 2015’te 1, 2016’da 1;

“Resmi evrak sahtelemek, tedavüle sürmek, sahte banknotu tedavüle sürmek” suçlarıyla ilgili 2006’da 48, 2007’de 101, 2008’de 73, 2009’da 72, 2010’da 59, 2011’de 81; 2012’de 66 dava, 2013’te 95, 2014’te 69, 2015’te 70, 2016’da 100;

“İzinsiz kazı yapmak, eski eser tasarrufu” suçlarıyla ilgili 2006’da 5, 2007’de 8, 2008’de 10, 2009’da 10, 2010’da 18 ve 2011’de 12, 2012’de 11 dava, 2013’te 17, 2014’te 19, 2015’te 8, 2016’da 10;

“Devleti gelirden mahrum etmek” suçlarıyla ilgili 2006’da 0, 2007’de 4, 2008’de 0, 2009’da 1, 2010’da 2,  2011’de 4, 2012’de 3 dava, 2013’te 5, 2014’te 7, 2015’te 6, 2016’da 25;

“Kasti hasar, ürün yakmak, kundaklama” suçlarıyla ilgili 2006’da 2, 2007’de 1, 2008’de 3, 2009’da 8, 2010’da 2, 2011’de 5, 2012’de 12 dava, 2013’te 12, 2014’te 3, 2015’te 5, 2016’da 3;

“Tedbirsiz ve dikkatsiz bir fiil neticesi ölüme sebep olma” suçlarıyla ilgili 2006’da 40, 2007’de 14, 2008’de 14, 2009’da 12, 2010’da 8, 2011’de 20, 2012’de 21 dava, 2013’te 20, 2014’te 13, 2015’te 24, 2016’da 17;

“Yasa dışı yollardan ithalat yapmak” suçlarıyla ilgili 2006’da 0, 2007’de 0, 2008’de 1, 2009’da 0, 2010’da 0, 2011’de 4, 2012’de 4, 2013’te 1, 2014’te 2, 2015’te 1, 2016’da 3;

“Kişi ve kurumların şöhretine zarar getirici yazılar yazmakla” ilgili 2013’te 1;

“Yetkisiz haberleşme hizmeti sağlama” 2015’te 11, 2016’da 6 dava görüldü”.

Güncelleme Tarihi: 19 Nisan 2017, 09:11
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner111

banner34

banner75

banner88

banner110

banner104