'Adli Yıl' açılışında gündeme gelen sorunlar

Ülkemizde herkes sorunları biliyor ama kimse çaresini bulamıyor.

“Sorunlarımız nelerdir?” diye sorsanız, sokaktaki Ahmet Dayı’dan Cumhurbaşkanı’na kadar herkes size bunları uzun uzun anlatabilir.

Televizyon kanallarını şöyle bir gezinin, her kanalda bir adam ya da bir kadın konuşuyor ve sorunları anlatıyor.

Anlatılanlar bitmek bilmiyor.

Sorunları herkes biliyor ama çözüm önerisi sunan çok az...

Sunulan çözüm önerilerini de yetkililerin dinlediği yok.

Aynı şeyleri dinlemekten ya da okumaktan sıkıldık, artık sorunlar için çalışma yapıldığını ve çözüldüğünü görmek istiyoruz.

Sorunlarını bilen ama bunlara çözüm bulamayan bir toplum haline geldik.

Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde dün “2017-2018 Adli Yılı” nedeniyle düzenlenen törende yine birçok sorun ortaya konuldu.

“Adli Yıl” açılışında her yıl hem adaletin, mahkemelerin hem de ülkenin sorunları anlatılır ve basın bu konuşmalara çok büyük önem verir.

Sonuçta devlet ve hükümet yetkililerinin de yer aldığı bu açılışta çok önemli konuşmalar yapılır. Hatta her zamankinden daha sert ifadelere, serzenişlere rastladığımız da olur.

Yüksek Mahkeme Başkanı ve Başsavcı konumları gereği çok konuşan makamlar değildir.

“Adli Yıl” onları dinlemek, neler söyleyeceğini duymak için bir fırsattır ve genelde konuşmayan bu kişilerin söyleyeceği anlamlıdır.

Aslında burada Cumhurbaşkanı’nın, Yüksek Mahkeme Başkanı’nın, Başsavcı’nın ve Barolar Birliği Başkanı’nın söyleyecekleri, dinleyenler arasında hükümet yetkililerinin de olması açısından büyük önem taşıyor.

Çünkü anlatılan sorunların büyük ölçüde muhatabı hükümettir.

Ancak yılladır “Adli Yıl”, güzel konuşmaların yapıldığı güzel bir gün olmaktan öteye geçemiyor.

Yani birçok güzel ve içi dolu konuşma yapılıyor ama o konuşmalardan gerekli makamlar mesaj çıkaramıyor, işaret edilen sorunlar çözülemiyor.

Bir bakmışsınız bir yıl sonra yeni bir “Adli Yıl” açılışında yine benzer konuşmalar yapılıyor.

Hatta sorunların daha da arttığına şahit oluyor, yeni sorunları da dinliyor oluyoruz.

Bu yılki konuşmalardan bir özet yapalım isterseniz.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, yargının yükünün ve sorumluluğunun her geçen gün biraz daha arttığını, suç oranlarındaki artış ve suç çeşitlerindeki çoğalmanın, hem polisin hem de yargının işini daha da zorlaştırdığını söyledi.

Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, bir ülkedeki hukuk düzenini korumanın sadece mahkemelerin görevi olmadığını belirterek, “Denetim yapılmadığı takdirde kurallara uyulmasını beklememek gerekir. Şu anda ülkemizdeki tüm sorunların altında düzgün ve gerektiği şekilde denetim yapılmaması yatmaktadır” dedi.

Başsavcı Aşkan İlgen, KKTC’de nüfusa göre suç işleme oranının yüksek olduğunu, son yıllarda özellikle trafik, uyuşturucu ve cinsel suçlarda artış görüldüğünü, cezaların yetersiz olduğunu söyledi.

Barolar Birliği Başkanı Ünver Bedevi, dava sayılarının nüfus ve coğrafyaya göre çok fazla olduğunu, gerek hükme kadarki süreç, gerekse hükümden sonraki “İcra” aşamalarının çok uzun gittiğini belirtti.

Şimdi soralım; artan suç oranları ve suç çeşitleri için ne yapılacak? Hukuk düzenini korumak için oldukça önemli olan denetimi artıracak mıyız, ciddi denetimler yapacak mıyız? Nüfusa göre suç işleme oranlarının yüksek olduğu ülkemizde buna tedbir alabilecekmiyiz? Nüfus ve coğrafyaya göre çok fazla olan dava sayısı nasıl azaltılacak?

Peki nüfusu biliyor muyuz? “Nüfusumuza göre” derken hangi nüfusumuzu kastediyoruz?

Çok fazla soruna dikkat çekildi, biz çok azına değindik, peki sorunların ne kadarı çözülecek?

Sorunların bir bölümü olsun çözümlenebilecek mi, yoksa gelecek yıl “Adli Yıl” açılışında yine aynı sorunları dinleyecek miyiz?

Biz aynı sorunları dinlemekten sıkıldık. Artık çare bulma zamanı gelmedi mi?

 

YORUM EKLE