Ailede strese neden olan sebepler nelerdir?-1

Hayatta hiçbir şey durağan değildir ve sürekli bir değişim içerisindedir. Her değişim stres kaynağı olabilir ve stres nedenleri aileden aileye değişir. Aile ortamında stresin en önemli kaynağı ailede çatışma olmasıdır. Aile içinde yoğun stresin var olması ise problem çözme ve iletişimi engelleyici bir faktördür. Bir ailede stres oluşturabilecek bazı faktörler şunlardır:
   • Yeni bir bebeğin doğumu
   • Ailede ölüm veya hastalık yaşanması
   • Taşınma
   • İşsizlik
   • Maddi yetersizlik
   • Uzun çalışma saatleri
   • Ayrılık veya boşanma
   • Çocuğun okula başlaması
   • Çocuğun okul değiştirmesi
   • Çocuğun okul başarısının düşük olması
   • Karı koca anlaşmazlığı

 

Ailelerin stresle başa çıkmasını sağlayan kaynakları nelerdir?
   • Aile iletişim becerilerinin sağlıklı olması
   • Ailenin problem çözme becerisi
   • Ailenin ulaşmayı amaçladığı hedefleri
   • Ailenin elindeki parayı uygun şekilde idare etmesi
   • Akrabaların maddi veya manevi destekleri
   • Ailenin sahip olduğu arkadaşları
   • Ailenin komşuları
   • Toplumsal imkânlar
   Aileler bu kaynaklarından bir veya birkaçını kullanabildiklerinde krizlerle ve stres oluşturan yaşam olaylarıyla başa çıkabilmektedirler. Aile bu kaynakları nasıl kullanacağına dair bir beceriye sahip olduğunda, stresle başa çıkmanın da yolunu bulmuş olur. Ailenin problemlerle başa çıkmasının ve aile içindeki stresi azaltmanın en etkili yolu aile gücünü arttırmak ve aile içindeki iletişimi geliştirmektir. Ayrıca sağlıklı beslenmek ve yeterli egzersiz yapmak da stresle başa çıkmayı kolaylaştırır.

 

Çatışma
   Aile içi çatışma, kaçınılmaz bir durumdur. İki kişinin bir araya geldiği her türlü ilişkide çatışma ihtimali daima vardır. Çatışma insan iletişiminin doğal bir unsurudur. En başarılı ve mutlu ailelerde bile zaman zaman çatışma yaşanır. Çatışmanın sebebi, iki kişinin birbirinden farklı beklenti, ihtiyaç, değer veya yaklaşımlara sahip olmasıdır. Kişi kendisini amacına ulaşma konusunda engellenmiş hissettiğinde çatışma meydana çıkar.
 

Aile içinde yaşanan çatışmaları çözümlemek
   Bir yastıkta kırk yıl geçirmek ulaşılması zor bir hedef gibi gözükse de aslında çok basit bir sırrı vardır. Uzun süreli evlilikler, çiftin çatışmaları çözme becerisinin bir sonucudur.
   Eşlerin arasındaki iletişimin kalitesi ve çatışmalarını çözme konusunda gösterecekleri çaba ailenin tamamını etkiler. Bu noktada aile üyelerinin görevi, çatışmalarını nasıl etkili bir şekilde çözebileceklerini ve nasıl uzlaşmaya varabileceklerini öğrenmeleridir. Önemli olan ailenin anlaşmazlıklar, çatışma veya problem yaşaması değil, bu duruma gösterdiği tepkinin ne olduğudur. Sağlıklı aile yapılarında çatışmalar yıkıcı değil yapıcı yollarla çözümlenir. Aile, sorunu iyice büyümeden çözme konusunda isteklidir.

 

Aile içerisindeki çatışmaya hiç bu gözle bakmış mıydınız?
   Çatışma genellikle kaçınılması gereken bir durum olarak görülür. Oysa her şeyde olduğu gibi çatışmada da bir hayır vardır. Çatışma bir hatanın değil, üstesinden gelinmesi gereken bir durumun habercisidir.
   Yeni öğrenmelere ve ilişkiyi geliştirmeye imkân sağlar. Belki de ailede gerekli olan değişim için fırsat sunar. Bir problemin üstesinden gelmeyi başarmanın hazzı, ilerideki problemlerin çözümü için kişiyi motive eder. Ayrıca aile üyeleriyle yaşanan bir problem çözülebildiğinde bu, aileyi daha güçlü kılar ve aile üyelerini birbirlerine daha güçlü bağlarla bağlar.
   Herhangi bir problem üzerinde konuşurken veya tartışırken sadece yaşanan olaya bağlı kalmaya, eski defterleri açmamaya gayret edin. Konudan uzaklaşmanız problemi çözmenizi engelleyeceği gibi yeni küskünlükler ve kırıklıklara neden olacaktır. Stresli evlilik yaşantısı içerisindeki eşlerin, zihinsel ve fiziksel sağlıkları risk altında bulunmakta hatta aynı riski çocukları dahi taşımaktadır.

 

Not: kaynak kullanılmıştır

(devam edecek)

YORUM EKLE