Ailemizi korumalıyız

Toplumsal bir varlık olan insanın temel ihtiyaçları karşılanmak için aile sistemi oluşmuştur. Bu, ilk toplumlardan günümüze kadar var olan bir sistemdir.


Kişi var oluşunu hem başkalarının gözünde (ait olma) hem de kendi gözünde (birey olma) gerçekleştirmek ihtiyacı içindedir. İşte bu ihtiyacı birey ailesi ile karşılar. Bu anlamda ailenin hem birey hem de toplum için çok büyük önemi vardır. Ve ailemizi korumamız gerekmektedir… Aileyi koruma görevi devlete de düştüğü gibi; aile üyelerine de düşer… Devlet eğitimler aracılığı ile (aile eğitimleri) aileyi korumaya çalışırken; bireyler ise problem anlarında aile danışmanlıklarına gidip profesyonel destek alarak ailesini korumalıdır… Aile danışmanlığının amacı, aile içinde yaşanan kişiler arası sorunlar olabileceği gibi, tüm aileyi etkileyen ölüm, kronik hastalık, bir aile bireyinin evden ayrılması gibi konularda aile bireylerine destek vermektir. Aile danışmanlığının belirgin ve açık hedefleri vardır. Amaç, ailenin yaşadığı sorunların çözümünün yanı sıra aile bireylerinin birbirlerini daha iyi anlamalarını, belirgin ve esnek sınırlar çizebilmelerini sağlamayı kolaylaştıracak yeni beceriler kazandırmaktır.

Aile üyelerinden herhangi birinin yaşadığı sorunun etkisi tüm aileyi kapsar ve çözüm sürecinde ailenin tümü belirleyici bir rol taşır. İlişkiler açısından sorunları olan insanların, evlilik, ayrılık ve boşanma sırasında, çocuklarla ve aile ile ilgili kişisel veya kişiler arasındaki sorunların üstesinden daha rahat bir şekilde gelmelerine yardımcı olur.

Aile danışmanlığı, incinmiş duygular, siz ve eşiniz arasındaki veya ailedeki diğer bir kişi ile olan sorunlar, yeni yaşam düzenlemeleri ve çocukların bakımı ve mali düzenlemeler konusundaki sorunlarla ilgili olabilir.

Eşlerin arasındaki sorunların çocuğu etkilemesi veya çocuğun yaşadığı fiziksel, psikolojik, eğitim sorunlarının aile içi dinamikleri etkilemesi kaçılmazdır. Yaşanan bu sorunların çözümünde aile bireylerine psikolojik destek vermek, aile içi iletişimi güçlendirmek, aile bireylerini birbirlerine duyarlı olmalarını sağlamak aile danışmanlığının amaçlarını oluşturmaktadır.

Aile danışmanı, aile üyelerinin birbirleriyle ilişkilerinde aksayan yönleri ortaya çıkarmaya ve aile üyelerinin de bunu görmesini sağlamaya çalışır. Aile danışmanlığında bireyler ailede yaşanan bir problemi, kendi bakış açılarından ortaya koyarlarken aile danışmanı, bireylerden her birinin; diğer eşin bakış açısını da görebilmesini sağlar. Aile danışmanlığının inceleme konusu, aile fertlerinden herhangi birinin yaşadığı sorunun etkisi tüm aileyi kapsar ve çözüm sürecinde ailenin tümünün belirleyici bir rol taşıması yer alır.

Ailemizi korumamızın birçok yolu vardır. Bu yolları bireylere gösteren doğru iletişim yöntemlerini birebir öğreten aile danışmanı, evliliğimizi sağlıklı bir evlilik haline getirmede, her aile üyesinin aileden ihtiyaç duyduğu anlaşılma duygusunu yaşamasına önemli katkıları vardır. Lütfen boşanmadan önce ya da evliliğinizdeki problemler büyümeden önce aile danışmanına gidiniz…

 

YORUM EKLE