Anastasiadis, çerçevenin dışında kaldı

Her kritik aşamada, her olumlu gelişme sonunda bir manevra yapıp her şeyi berbat etmeyi başaran Rum Lider Nikos Anastasiadis, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın çağrısı karşısında da yan çizdi, kaçamak bir açıklama yaptı.

Anastasiadis, Akıncı’nın “Guterres Çerçevesi stratejik paket anlaşması olsun” şeklindeki çağrısına cesaretle karşılık veremedi, “evet varım” diyemedi.

Rum lider, Guterres Çerçevesi’nin dışında kaldı, belgenin içeriğiyle ilgili yanıltıcı ifadelere de başvurdu.

Guterres belgesi taraflara 30 Haziran 2017’de Crans- Montana’da sunulduğu halde Anastasiadis, farklı bir tarih dile getirdi.

Halbuki BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, 28 Eylül 2017 tarihli raporunda da söz konusu çerçeveyi taraflara 30 Haziran 2017’de verdiğini açıklamıştı.

Durum böyleyken Anastasiadis, çerçevenin verilişiyle ilgili 4 Temmuz 2017 tarihinden söz etti. Bu yanıltıcı bir tarihtir. Bu tarih, Anastasiadis’in Guterres belgesi ile ilgili kendisinin yorum yaptığı tarihtir.

Rum lider kendi yorumlarını, belge içeriğiymiş gibi sunarak hem Rum kamuoyunu hem de Kıbrıs Türk halkını yanıltmak istemektedir.

4 Temmuz diye bir tarih yoktur ve Rum liderin anlattıkları Guterres belgesi ile alakalı değildir.

Anastasiadis, BM Genel Sekreteri’nin taraflara 30 Haziran 2017’de verdiği belgeyi yok saydı ve belgede yer alan “Toprak”, “Siyasi eşitlik”, “Mülkiyet”, “Eşdeğer muamele” ve “Güvenlik ve Garantiler” konularını gözlerden kaçırmak istedi.

Guterres belgesinde neler vardı bir göz atalım isterseniz.

“Toprak: Kıbrıs Türk tarafınca sunulan harita, Kıbrıs Rum tarafının bazı yerlere ilişkin endişelerine cevap verecek şekilde düzenlenmelidir.

Siyasi Eşitlik: 2:1 oranında Dönüşümlü Başkanlık… Karar Alma (Etkin Katılım): Bir olumlu oy içeren basit çoğunluk. Toplumlar için hayati öneme sahip konular durumunda tıkanıklıkların aşılması mekanizması.

Mülkiyet: İki mülkiyet rejimi: Toprak ayarlamasına tabi olan bölgelerde ve geriye kalanındaki rejimin, malını yitirmiş kişilere öncelik verecek şekilde kurulması, toprak ayarlamasına tabi olmayacak bölgelerdeki rejimin mevcut kullanıcılara öncelik verecek şekilde kurulması. Spesifik unsurlar daha fazla detaylandırılacaktır.

Eşdeğer Muamele: Malların serbest dolaşımı (gümrük birliği + birincil tarımsal ürünlere ilişkin üzerinde anlaşılacak bir kota), hizmetler ve sermaye tamamıdır. Kişilerin serbest dolaşımı: Rejim, turistlere, öğrencilere ve mevsimlik işçilere izin verecek. Daimi ikamet talebi olanlar için, Kıbrıs’ta Yunan ve Türk vatandaşlarına adilane/ eşitlikçi muamele sağlanacak.

Güvenlik ve Garantiler: Genel sekreter, müdahale hakkını barındıran bir sistemin sürdürülebilir olmadığını düşündüğünü belirtti. Genel Sekreter, Garanti Antlaşması kapsamındaki alanların, çeşitli unsurları kapsayacak ve üzerinde anlaşılması gerekecek yeterli ‘uygulamayı gözlemleme mekanizmaları’ ile ikame edilebileceğini söyledi. Bunların bazılarına garantör güçler de müdahil olabilecek. Bir güvenlik sistemi, birleşik bir Kıbrıs’ta her iki toplumun da kendini güvende hissetmesini temin etmeli, diğer yandan da birinnm güvenliği, diğerinin güvenliğine halel getirmemeli. Asker meselesi, ‘Garanti Antlaşması’na kıyasla farklı bir konudur ve farklı bir formatta ele alınacaktır. Askerler ile ilgili konular (sayılar, çekilmeleri gerekmesi halinde ne zaman çekilecekleri, takvimler, vs) zamanı gelince en üst düzeyde kararlaştırılacak.”

İşte Guterres Çerçevesi yukarıda özet olarak anlattıklarımızdır… Bunları hem KKTC’de “Ne olduğunu bilmiyoruz” diyenlerin bilmesi için hem de Anastasiadis’in dün ortaya attığı bir hayli safsatanın belgeyle ilgili olmadığını anlamanız için yayınladık.

Akıncı’nın önerisine “kötü” diyemeyen, “olumlu bulduğunu” söyleyen Anastasaidis, yine de yan çizmiştir. Rum lider çerçevenin içinde olmadığını göstermiştir.

Rum lider, bu öneriyi elinin tersiyle itip, antipatik olmak istememiştir ama kendince manevra yapmıştır, lâf kalabalığı yapmıştır, “evet varım” diyememiştir.

Anastasaidis, Akıncı’yı yanıtsız bırakarak, hiçbir şekilde bir anlaşmaya hazır olmadığını bir kez daha ortaya koymuştur.

 

 

YORUM EKLE