Anketler dürüst ve güvenilir kurumlar tarafından yapılırsa çok önemlidir

Dünya'nın birçok demokratik ülkesinde anketlere büyük değer verilir. Genelde tüm nüfusun, özelde belli bölgelerin ticari, siyasi veya başka tercihleri, bu anketler tarafından saptanır. Yöneticiler de ortaya çıkan sonuçları ciddi bir şekilde değerlendirip, ona göre karar üretirler.

Göç, Kimlik ve Hak Çalışmaları Merkezi (CMIRS) her üç ayda bir anket hazırlar ve toplumun sorunlar listesindeki öncelikleri ortaya koyar.

Değerli araştırmacı Mine Yücel yönetimindeki CMIRS, ciddiyetini kanıtlamış bir kurum.

Bu kurumun son anketinin sonuçlarını, Haber Müdür Yardımcılarımızdan Ergül Ernur derledi, toparladı ve beş günlük bir yazı dizisi ortaya çıktı. Bugün bu dizinin beşincisini yayınlıyoruz.

Merkezi otorite ile yerel otoritelerin, anket sonuçlarına ciddiyetle sarılması ve ona göre çözümler üretmesi çok önemlidir.

Hükümet ve yerel otoriteler, benzer anketler de yapıp, toplumun sıkıntılarını veya tercihlerini belirleyebilir.

Öncelikle şunu vurgulamak gerekiyor, Kıbrıs Türk halkının en büyük derdi ekonomik gidişat. Halk, Kıbrıs sorununu önem sırasında ikinciliğe koyuyor, birinci sırayı ekonomik sorunlar alıyor.

Ankete göre halkta “çözüm isteği" Ocak 2016’da yüzde 80.52'ydi... Ocak 2017'de “çözüm isteği” oranı, yüzde 65.29’a düştü. Halkın “çözüm konusundaki iyimserliği” ise bugüne kadarki en düşük seviyesine geldi ve Ocak 2016’da yüzde 41.33 olan oran Ocak 2017’de yüzde 19.51’e geriledi.

Hükümetin ekonomik konularda, müzakereleri yürüten Cumhurbaşkanı ve ekibinin ise sorunun çözümü ile ilgili konuda bir şeyler yapması kaçınılmazdır...

Halk hâlâ müzakere heyetinin pozisyonuna destek veriyor ve Cumhurbaşkanı'na da güveniyor...

Ancak halk, hükümete ve meclise aynı şekilde güvenmiyor...

Şu bir gerçektir ki, anket sonuçlarına göre, hükümet ve meclise karşı güven duygusu çok azaldı.

Bu güvenin artırılması için "doğru işlerin yapılması" ve hiç bir "güvensizlik yaratıcı" eyleme girilmemesi çok önemlidir.

Halk ortaya konulan sonuçlar bekliyor ve bunu yapması gerekenin de hükümet olduğuna inanıyor.

Ombudsman'a güven oldukça yüksek. Bu da, doğru iş yapmanın, dürüst bir şekilde görev yerine getirmenin önemli olduğunu ispat ediyor.

Ankete göre, halkın “memnun olduğu kurumlar” sıralamasında; Ombudsman, Cumhurbaşkanı, polis ve yargı ilk sıralarda yer alıyor. “Halkın güven duyduğu kurumlar” ise polis, Cumhurbaşkanı, yargı ve Ombudsman olarak sıralanıyor.

Anketin ortaya koyduğu en acı sonuçlardan biri, halkın ülkede yaygın bir yolsuzluk olduğuna inanıyor olması.

Ankete katılanlar kurumlardaki yolsuzluk seviyesine puan vererek düşüncesini ortaya koydu.

Beş üzerinden puanlanan kurumlarla ilgili katılımcılar, en fazla yolsuzluğun belediyeler, gümrük ve hükümette olduğunu düşünüyor.

Mine Yücel, çalışmada ön plana çıkan bir diğer noktanın ise toplumun yolsuzluğu bireysel rüşvet olayları olarak değil de kurumsal bir sorun olarak algılaması olduğunu söylüyor...

Bu yargıyı veya algıyı değiştirmek de hükümetin, yerel yönetimlerin mutlaka ele alması gereken bir konu...

Ve trafik...

Ne acıdır ki, bile bile trafik suçu işliyoruz.

Bunu da gayet rahat dile getirebiliyoruz.

Ankete katılanlar samimi itirafta bulunarak, en sık işledikleri trafik suçlarının cep telefonunda konuşmak, mesajlaşmak, emniyet kemeri takmamak ve sürat yapmak olduğunu söyleyebiliyor.

Bu anket, üç aşağı beş yukarı hatalar da içerse, ortaya konanlar, ülkenin portresidir.

Sıkıntılar gayet açık bir şekilde ortadadır.

Çözüm üretmek o kadar zor olmamalıdır.

Yeter ki, çözüm iradesi güçlü bir şekilde ortaya konsun.

Gelecek seçim değil, gelecek nesil düşünülsün.

Eğer merkezi veya yerel yönetimler üzerlerine düşeni yapar ve vatandaşın yüzü gülerse; gelecek seçimi de gelecek nesli de düşünmeye gerek kalmaz...

Bu toplum, kendisine hizmet getiren kimseye ihanet etmemiştir.

YORUM EKLE

banner96