Belediyelerden 3 aydır yapılan yüzde 25 kesinti hemen geri ödenmelidir

   Virüsle mücadele tedbirleri çerçevesinde, Belediyelere yapılan devlet katkısından, Hükümet tarafından yüzde 25 kesinti yapılması, belediyelerimizi oldukça zora sokmuş durumdadır.
   Mart ayından itibaren başlayan ve 3 ay süren bu kesintilerden dolayı, birçok belediye ya personel maaşlarından kesinti yapmış, ya da bu kesintinin eksikliğini gidermek için, borçlanma yoluna gitmiştir.
   Birçok belediye zaten mali açıdan zor durumdayken, bunun üstüne bir de bu kesintilerin gelmesi, belediyelerin sıkıntılarını daha da büyütmüştür. Özellikle, taşra belediyeleri, gelir imkanları sınırlı olduğu için, bu kesintilerden en fazla etkilenmişlerdir.
   Belediyelerden öğrendiğimize göre, geçen yılın ilk 5 ayına kıyasla, bu yılın ilk 5 ayındaki yerel gelirlerinin yüzde 40 civarında düştüğünü söylüyorlar. Halkın da gelirleri düştüğü için, birçok belediye alması gereken vergileri almadı ve ileri tarihlere öteledi. Bu gerileme çok büyük bir gelir kaybıdır ve yapılacak hizmetleri aksatacak düzeydedir.
   Salgın süresince, vatandaşa hizmet için, canla başla çalışan belediyelerimiz, Hükümetin ulaşamadığı insanlarımıza ulaşarak, kısıtlı bütçelerine rağmen, temizlik malzemesi, gıda ve ilaç yardımı başta olmak üzere, özellikle yaşlı ve fakir insanlarımıza eve alışveriş hizmeti gibi birçok hizmet ve yardımda bulunmuşlardır.
   Salgın sürecinde, riskli olmasına rağmen, alanda olan belediye çalışanları olağanüstü çaba ve gayretle vatandaşlara mesai gözetmeksizin hizmet etmeyi sürdürdüler. Üstelik de birçoğunun maaşları düştü. Belediye çalışanlarımıza fedakar çalışmalarından dolayı teşekkürü bir borç bilirim.
   Özellikle, kapalı dönemde, gelirlerin düşmesine rağmen, temizlik ve hijyen hizmetlerinin artmasından dolayı belediyelerimizin giderleri eskiye göre çok fazla artmış ve yapılan devlet katkısı kesintilerden sonra da, birçok belediyenin iki yakası bir araya gelmemiştir.
   Bazı belediyeler, gelirleri çok azaldığı için, vatandaşlardan gelen yardım çağrılarına yetişebilmek amacıyla bölgelerindeki hayırsever vatandaşların yaptıkları bağışlarla ihtiyaçlı olan insanların yardımına fedakarca koştular ve hızır gibi yetiştiler.
   Birçok belediye şu anda elde ettikleri gelirlerle ancak da, personel maaşları ve çok elzem cari giderlerini ödemeye çalışmakta, buna rağmen vatandaşlara da birçok hizmeti götürmeye devam etmektedir.
   Öte yandan,  2018 yılı DPÖ verilerine göre, Belediyelerin vergi dairesi, ihtiyat sandığı, sosyal sigortalar ve elektrik kurumuna olan borçları yaklaşık 536 milyon TL’dir. Ayrıca, Belediyelerin banka borçları, yukarda saydığımız borçlardan hariçtir.Banka borçları da eklenince borç rakamları daha da büyümektedir.
   Bu borçlar, günümüze gelene kadar, mutlaka daha da büyümüştür. Böylesine borç yükü altında ezilen belediyelerden 3 aydır yapılan kesintiler, onları daha da zor duruma düşürmüştür.
   Türkiye ile yapılan iktisadi ve mali anlaşma neticesinde bütçe açıklarına gelecek olan 1.150 milyar TL’lik kaynakla, hükümet mali açıdan rahat etmiş görünmektedir.
   Bu bağlamda, mali açıdan rahatlamış olan Merkezi yönetim, yerel yönetimlerden (Belediyeler) geçtiğimiz 3 ay boyunca kesmiş olduğu yüzde 25 devlet katkısını süratle geri iade etmelidir.
   Aksi halde, mali yapıları zaten bozuk olan, özellikle kırsal kesim belediyeleri başta olmak üzere birçok belediye, daha da zor duruma düşecek ve hizmet verecek gücü kalmayacaktır.
   Böyle bir gelişmeden de elbette ki halk zarar görecek, doğru dürüst hizmet alamayacak, yaşadıkları bölgede ve yerleşim yerlerinde sağlık ve hijyen konularında sorunlar yaşayacak ve birçok hastalığa davetiye çıkarılmış olacaktır.
   Salgın süreci bize belediyelerin önemini bir kez daha göstermiştir. Bu çerçevede, vatandaşlar olarak belediyelerimize sahip çıkmalı, onları desteklemeli, denetlemeli, ekonomik ve insan kaynağı olarak güçlü ve verimli olmalarını sağlamak için, üzerimize düşen görev ve sorumluluğun farkında olmalıyız.

 

YORUM EKLE

banner111

banner34

banner75

banner88

banner110

banner104