Beyin dönüşümlerine ihtiyaç var…

   Çocuk, hayatı boyunca en önemli eğitimi ilkokulda alır. İlkokul öğretmeni ne kadar iyi olursa, öğrencinin başarısı ve davranışları o kadar iyi olur. Bu yaşlarda çocuk öğretmenini model olarak alır. Öğretmenin öğrenciye akademik eğitimin yanında iyi bir rol model olması ve olumlu davranışlar kazandırması önemlidir. Çocuk bedenen, zihnen ve ruhen eğitilmelidir.
   Ortaokul ve lise eğitiminde her derse branş öğretmenleri gireceği için öğretmen faktörü çok önemlidir. Branş öğretmenleri hem kendini sürekli yenilemeli, hem öğretmeyi iyi bilmelidir. Maalesef bazı öğretmenlerimiz öğretme sorunu yaşıyor. Öğrenciye yeteri kadar faydalı olamıyor.
   Bütün bu yaklaşımların çerçevesinde eğitim tüm paydaşların koordinesi sonucunda başarıya ulaşabilir…
   Eğitimi sadece okul ve öğretmen diye algılamamak lazım…
   Eğitim aslında ailenin çocuğa kattığı değerler etrafında okulda şekillenir, büyür ve gelişir…

 

Siyahi öğrenciler…
 

Üniversiteler arka arkaya mezuniyet törenlerini gerçekleştiriyor; Birden fazla üniversitenin mezuniyet törenine katıldım…
   Dereceye giren birçok Afrikalı öğrencinin olduğu vurgulamakta yarar var…
   Üniversite öğrenimini birincilikle tamamlayan Afrikalı bir öğrencinin mezuniyet konuşması çok anlamlıydı aslında…
   Başarısı, çalışma azmi, üniversitesine, ülkemize ve ailesine teşekkür bölümleri sıradan bir konuşma bölümüydü…
   Ama ben Afrikalı bir öğrenciyim diye haykırışı, teninin siyah oluşundan dolayı ülkemizde yaşadıkları…
   Vatandaşların ön yargılı davranışları; kısacası ırkçı tutumlarla yaşadıklarını anlattığı bölüm hem incitici hem de üzücüydü…
   Ben Afrikalıyım ve temizim diyerek diplomasını alıp haykırışı içinde biriktirdiklerinin gururla dışa yansımasıydı…
   Bir halkın, bir grup insanın diğer halk ya da insanlardan farklı olmakla kalmayıp, aynı zamanda diğerlerinden fiziksel, entelektüel ya da ahlaki bakımdan daha iyi, daha güçlü, daha yüksek ya da daha yaratıcı olduğunu, üstün olduğunu savunan ırkçı yaklaşımın açıklanacak ve savunulacak bir tarafı yok…
   Bu yaklaşım ve tutumları insanlığa yakışır bir tarafı da yok…

 

Eğitimde bilişsel ve duyuşsal yapı…
 

Eğitim; bireyin bedensel, bilişsel ve duyuşsal yapılarıyla bütün olarak ele alınıp her alanda dengeli bir şekilde yetiştirilmesidir…
   Milli eğitimde “İnsanlar bilgi, beceri ve yetenekleri doğrultusunda eğitilmelidir” görüşü vardır…
   Ancak eğitim sistemimiz her öğretim seviyesinde sözel ve sayısal olarak iki yetenek noktasına sıkışmıştır…
   Öğrenciler tüm yetenek alanlarında değerlendirildiği takdirde onların tam olarak ne yapabilecekleri anlaşılabilir…
   Bireyler sözel-sayısal yetenek anlayışlarıyla değerlendirildiğinde bütünsel başarıya ulaşmamız mümkün olmuyor…
   Eğitim ve öğretimin hedefi öğrencinin bütün yönlerini ortaya çıkarmak olmalıdır…

 

Doğal ortam ve hayal dünyasına katkısı…
 

Taş, toprak, kum, deniz kabukları, kurutulmuş böcek ve bitkiler gibi doğal malzemelerle yapılan her ders, herkes için ilgi çekicidir. Öğrenciler, bir hayvan beslemeleri, bitki yetiştirmeleri ve bu konuda sorumluluk almaları için teşvik ediliyor. Doğal ortamdan alınan örneklerle ve karşılaştırmalarla çocuğun hayal gücü destekleniyor…
   Bu anlayışların temeli ezberci sistemden ziyade öğrencinin ne bildiği ve neler yapabildiği ortaya çıkarmaktan geçiyor…
   Yaratıcılık ve liderlik becerilerinin oluşmasına olanak sağlanacak öğretmen, materyal, yaklaşımlar ve beyin dönüşümlerine ihtiyaç var aslında…

 

YORUM EKLE

banner75