Bilişim Suçları Yasası’nın ana hatları

   Yaklaşık 10 yıldır emek verilen ve yıllardır Meclis alt komitesinde üzerinde çalışılan Bilişim Suçları Yasası en nihayet Meclisten geçti. Bu yasa, Ülkenin birçok sivil toplum örgütünün, kurum ve kuruluşlarının katkısı ile hazırlandı.
   Bilişim alanı, ülkemizde özellikle sosyal medyanın halkımız tarafından yoğun bir şekilde kullanılması ile kamuoyunun yakinen takip ettiği bir mecraya dönüşmüş durumdadır.
   Aslında, sosyal medya bilgi edinme, haberleşme, fikir tartışmaları konularında insanlığa öğretici hizmetler sağlamaktadır. Ancak, bizde maalesef sosyal medya, son zamanlarda esas amacından çıkıp, kavgaların, küfürlerin, hakaretlerin, küçümsemelerin yer aldığı, insan onurunu kırıcı yayınların yapıldığı bir alan halini aldı.
   Burada farklı kesimlerden ve görüşten olan bazı insanlarımız kendilerini kaybederek birbirlerini kırıp, üzüyorlar. Bu bağlamda, bu yasanın geçmesi elzemdi. Zira, her isteyen, görüşünü beğenmediği başka birine veya ülke yetkililerine, sövüp, sayıp, hakaret ederse, bu davranışlar cezasız kalmamalıdır ki caydırıcılık sağlansın.
   Yasa meclisten geçtikten sonra, bazı kişilerin içerik hakkında yeterli bilgi sahibi olmadan, Yasayı hazırlayanlara yönelik, hakarete varan eleştirilerle adeta yargısız infaz yapması da bu insanlarımızı üzmüştür. Eleştiri mutlaka olacak ama kantarın topuzu kaçırılmamalıdır.
   Yasa, iyice okunmalı, ona göre eleştiri yapılmalıdır. Yasayı iyice okuyarak, içeriği ile ilgili değerli eleştiriler ve yorumlar da olmuştur. Yapılması gereken de yapıcı eleştiride bulunmaktır. Bundan kimse rahatsızlık duymamaktadır.
   Netice itibarı ile, bu insanlar aylarca çalışarak, birçok kurum, kuruluş ve örgütten görüş alarak, ülkede olmayan bir yasayı ortaya çıkarmışlardır. Emeklerine saygı duyulmalı, onları rencide edecek davranış ve söylemlerden kaçınılmalıdır. Yasanın içeriği ile ilgili itirazlar varsa, yetkili mercilere başvurulmalıdır.
   Şimdi de sizlerle Bilişim Suçları Yasası ile ilgili bazı bilgiler paylaşmak istiyorum. Yasanın içeriğine, amacına, kapsamına baktığımız zaman, ana hatları ile aşağıdaki hususları görebiliyoruz.
   Yasa, bilişim sistem, ağ ve verilerinin gizliliğine, doğruluğuna ve ulaşılabilirliğine zarar verici faaliyetlerde bulunulmasını, bunların kötüye kullanılmasını engelleyecek usul ve esasları düzenliyor. Ayrıca, içerik sağlayıcı, yer sağlayıcı, erişim sağlayıcı ve toplu kullanım sağlayıcıları ile internet haber sitelerinin yükümlülük ve sorumluluklarının düzenlenmesi; tüm bu faaliyetler kapsamında suç oluşturan eylemler ve cezaların belirlenmesi, söz konusu suçlarla etkili biçimde mücadele edilmesine ve suçların kovuşturulmasına ilişkin usul ve esaslar düzenlenmektedir.
   Bilgisayar, cep telefonu ve tablet gibi iletişim araçlarıyla internet üzerinden bireylere, kurum ya kuruluşlara kasten zarar verme amacıyla yapılan saldırılar artık KKTC’de suç kapsamına alınıyor.
   Bilişim Yasası’nın yürürlüğe girmesiyle bilişim sistemine veya bilişim verisine hukuka aykırı şekilde erişmek, müdahale etmek, verileri bozmak, silmek, değiştirmek, engellemek suç sayılacak; bilişim suçu işleyenler hapislik, para veya hem hapislik hem de para cezasına çarptırılabilecek.
   Yasada, asgari ücretin 6 katından 200 katına kadar para cezası, 1 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası verilecek suçlar da belirlendi. En ağır ceza çocuk pornografisiyle bağlantılı suçlara verilecek. Bu suçla ilgili öngörülen hapis cezası 15 yıl.
   Yasada, İnternet üzerindeki tüm haber sitelerine künye bilgisi zorunluluğu getirilecek. Künyesiz haber sitelerine erişim engellenebilecek.
   Bilgisayar sistemlerine ve servislerine yetkisiz erişim, bilgisayar sabotajı, bilgisayar yoluyla dolandırıcılık, sahtecilik,  yazılımın izinsiz, kişisel verilerin kötüye kullanımı, sahte kişi oluşturarak kişi taklidi yapma, yasadışı yayın, terörist faaliyetler, çocuk pornografisi, hacking, fikri haklara, yazılım ve veri tabanı üzerindeki haklara yönelik ihlaller bilişim suçu kapsamında olacak.
   Onur zedeleyici, kişiye doğrudan ya da dolaylı fiziksel veya zihinsel olarak zarar verme kastiyle yapılan yayınların erişimi engellenebilecek. Bunun için mahkeme kararı gerekecek ancak terörizm; çocuk pornografisi ve yasa dışı bahis gibi istisnai durumlarda mahkeme kararı olmaksızın bu konuda yetkili kurum olan Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu (BTHK) yayınlara erişimi durdurabilecek.
   Kişisel ve gizli verilerin kaybedilmesi veya yasaya aykırı olarak elde edilmesi veya yayımlanması gibi özel hayatın gizliliğinin ihlali durumunda da mahkemeye kararıyla erişim engellenebilecek. Erişimin engellenmesiyle sağlanması beklenen yarar, engellenmemesi halinde yaratacağı zarar değerlendirilecek.
   Bir kişinin menfaatini veya küçük bir kesimin çıkarlarını korurken, birçok kişiyi mağdur etmesi ihtimali bulunan bir konuda erişimin engellenmesi kararı verilemeyecek. Erişimin, temel hak ve özgürlüklerin Anayasa’ya aykırı şekilde sınırlanması sonucunu doğuracak biçimde engellenmesi kararı da verilemeyecek.
   Mevcut durumda, bilişim suçlarıyla ilgili gelen şikayetlere yasal boşluk nedeniyle polis yeterli müdahalede bulunamıyordu. Erişimi engelleyecek yetkili kurum yoktu. Yasa ile birlikte, BTHK erişimi engelleyecek yetkili kurum olacak.
   Son tahlilde, önemli olan, yasanın geçmesi ile,  Yurttaşların özgür ortamda, güvenli alanda bilişim teknolojilerinden yararlanabilmesi, hizmet alabilmesi veya verebilmesi sağlanmalı, kimsenin, fikir özgürlüğü, ifade özgürlüğü, temel hak ve özgürlükler, haber yapma ve haber yayma özgürlüğü ile demokrasiyi kısıtlayacak endişeler taşımasına fırsat verilmemelidir.
   Yasanın uygulanmasında sıkıntılar, sorunlar oluşursa, yasa yine tadil edilebilir ve düzenlenebilir. Bu yasa, bir başlangıçtır ve yaşanan tecrübelerle, günün koşullarına göre güncellenebilecektir. Hiç olmamasından iyidir ve mevzuatımızda bir eksikliği gidermiştir.
  

YORUM EKLE

banner111

banner34

banner75

banner88

banner110

banner104