Bir damla süt dökülmemelidir

   Yaşanan Pandemi krizi nedeniyle ülkemize turist gelmemesi, öğrencilerin gitmesi, Güneyden gelişlerin durması, restoranların iş hacminin azalması, işsizliğin artması ve çalışanların gelirlerinin düşmesi, iç piyasanın da önemli ölçüde daralmasına neden olmuştur. Bu olumsuz gelişmeler, ülke içindeki piyasada süt ve süt ürünleri tüketimini azaltmıştır.
   Öte yandan, yurt dışındaki talep de düştü. İhracat yapılan yerlerde de tüketim azaldığı için, yeni talepler gelmiyor. Bu dönemde süt üretiminin de artması, üreticileri ürettikleri sütü dökme noktasına getirdi.
   Eğer, kısa sürede çözüm bulunmazsa,  her gün üretilen ve satılamayan, depolanamayan 60 tondan fazla süt dökülecek, sektörde kargaşa çıkacak ve çok yazık olacaktır.
   Bunların olmaması için, fazla sütler, hellim, peynir yapılarak, soğuk hava depolarında stoklanmalı, zamanı geldiğinde, iç piyasada ve ihracatta kullanılmalıdır. Ayrıca, süt ürünü imalatçıları da fazla sütü almaktan kaçınmamalıdır.
   2019 yılı Mayıs ayında yaklaşık 950 bin kilo hellim ve kaşar ihracatı yapılırken, bu yılın Mayıs ayında 908 bin kiloya geriledi.
   2019 yılı Mayıs ayında yaklaşık 13 milyon litre olan süt üretilirken, bu yılın Mayıs ayında yaklaşık 13 milyon 374 bin litreye yükseldi. Haziran ayı rakamları da açıklanınca durumu daha net görebileceğiz.
   Görüldüğü üzere, geçen yıl bu dönemlere göre, havaların da iyi gitmesi ile verimli bir yıl yaşanmış ve süt üretimi artmış, ancak tüketim ve ihracatın düşmesi sonucu süt fazlalığı oluşmuştur.
   Bu süreçte, süt ürünleri imalatçıları da işledikleri süt miktarını azaltmamalıdırlar. Hatta, işledikleri süt miktarını artırarak süt üreticilerine destek olmalıdırlar. Ayrıca,  süt ürünleri imalatçıları kaliteli üründen taviz vermemeli ve ihracat paylarını düşürmemelidirler.
   Bu dönemde, süt fazlalığını azaltmak için,  süt veren hayvanların kesimi de gündeme getiriliyor. Ancak, böyle olursa ilerde sorun yaşarız ve bu seferde kesim yapıldığı için süt sıkıntısı çekebiliriz.
   Geçen yıl bu dönemde, günlük süt üretimi yaklaşık 400 ton iken, bu yıl yaklaşık 450 ton civarındadır. Günlük 50-60 ton fazlalık görünüyor. Süt fazlalığı küçük başta değil, büyükbaş süttedir. Zira, bu dönemde küçük baş sütü azalmakta ve tuzlanmaktadır.
   Elde bulunan süt fazlalığını, sadece iç piyasada tüketmek imkanı zor görünmektedir. Tarım Bakanlığının bu noktada süt ürünlerinin yurt dışına ihraç edilmesi için yeni pazarlar bulması gerekmektedir. Türkiye pazarı için, çok küçük bir miktar olan bizim süt ve süt ürünleri fazlalığımız kolaylıkla tüketilebilir. Bu bağlamda, Türkiye pazarının bu dönemdeki ihtiyaçları dikkate alınarak, pazar çalışması yapılması olumlu sonuçlar verebilecektir.
   Fazla olan süt miktarının tüketilmesi için, bir başka yöntem de, hellim, peynir v.b ürünler üretilerek bunların depolarda stoklanmasıdır. Şu anda, mevcut depoların kapasitelerinde, üretilecek süt ürünlerinin tümünü depolamada sıkıntı yaşanabileceği söylenmektedir. Bu sorunun aşılması için, Bakanlık tarafından üreticilere gerekli maddi katkı sağlanmalıdır.
   Yapılacak bir diğer yöntem de, süt ve süt ürünleri fiyatlarının düşürülerek kampanyalarla halkın bu ürünleri daha fazla tüketmesinin sağlanmasıdır. Ayrıca, kriz dolayısıyla ülkemizde birçok insan işini kaybetmiş ve parasız kalmış durumdadır. Yabancı işçilere, ülkede kalan öğrencilere ve sosyal yardım alanlara süt ve süt ürünleri yardım olarak da dağıtılabilir.
   Ülkemizde çok önemli miktarda içme sütü ve süt ürünleri ithalatı yapılıyor. Geçtiğimiz dönemlerde, ithal edilen süt ürünlerine ek fon konulmasının perde gerisinde de, anladığımız kadarı ile, üretim fazlası olacak yerli süt ürünlerinin daha fazla tüketilmesi düşüncesi olduğu kanaatindeyim. Ancak, getirilen bu ek fonların, ithal ürünlerin fiyatını dolayısıyla enflasyonu da artırma riski bulunmaktadır. Bu konunun muhasebesinin iyi yapılması gerekmektedir.
   Gelinen noktada, sorunun çözümü için, herkes elini taşın altına koymalıdır. Sektördeki tüm paydaşlar, süt üreticileri, imalatçılar ve ihracatçılar ile Tarım Bakanlığı işbirliği içinde çalışmalı, ellerinden gelen tüm fedakarlığı yapmalıdır. Tüm seçenekler kullanılmalı ve bir damla sütün dökülmesine izin verilmemelidir.
  

YORUM EKLE

banner75