Bizi ve Henry Kıssınger hedef alan bir Rum kartpostalı

1878’de, İstanbul’a yönelik Rus saldırısına karşılık İngiliz desteğini alabilmek için İngiltere’ye kiralanmak zorunda kalınan Kıbrıs’taki Türklerin travması, 1974’e kadar yüz yıla yakın sürer.

Adanın yönetici ve hakim toplumu pozisyonunu İngiltere ve Rumların ele geçirmesinden sonra Türkler için iç ve dış göçler, daha da artan ekonomik sıkıntılar, asimilasyon ve Hıristiyanlaştırma çabaları gerçeği ortaya çıkar. Girit ve Adalar Denizi adaları (Rodos, Midilli, Sakız vb) ‘nda ki Türklere göre, Rum-Yunan hile ve eritme politikaları karşısında daha dirençli çıkan ve varoluş savaşımı, bağımsız Türkiye Cumhuriyeti dönemine denk düşen Kıbrıs Türkleri, 1983’te devlet ilan etmeye kadar önemli bir süreç geçirirler.

Kıbrıs Türklerinin varoluş mücadelesi ve bağımsızlığa giden yolu üzerinde Türkiye ve KKTC’de pek çok değerli siyasi ve tarihi akademik yayın yapılmıştır. Bugün söz etmek istediğimiz belge ise, Kıbrıs Barış Harekatı sırasında rol oynamış bir yabancı diplomat, döneminin ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger’a tepki ifade eden bir Rum propaganda kartpostalıdır.

1973-1977 yılları arasında ABD Dışişleri Bakanı olan Henry Kissenger, Vietnam konusundaki barışçı katkıları dolayısıyla Nobel Barış ödülüne lâyık görülür, Mısır ile İsrail’in diplomatik ilişki kurmasını yardım eder.

1974’te ABD yönetimi Türkiye’yi Kıbrıs’tan uzak tutmaya çalışırken, Kissenger Kıbrıs olayını değişik yönlerden irdeleyerek ABD’nin çıkarlarına uygun pozisyon yakalamaya çalışır. Kimilerine göre Kissenger gizlice Türkiye’ye askeri malzeme teminine de yardımcı olmuştur. Kıbrıs çıkarması yıllarında Yunan ve Rum ikilisine göre Kissenger, “kendilerine dost” değildir.

Bundan ötürü Rumların, Henry Kissenger aleyhine propaganda kampanyası yürüttükleri söylenir. Bu tür bir kampanyanın parçalarından biri, o dönem basılmış bir kartpostaldır. Ekteki kartpostalda ve benzerlerinde Kissenger Türk yanlısı, canavar ve kasap olarak sunulurken, Türklere de hakaret edilir.

Rum bilinçaltında ve imgelem dünyasında aşağılamak için “köpek” sembolü ile ifade edilen milletimiz, bu kartpostalda da aynı şekilde çizilmiştir ve ipi Kissenger’ın elindedir.

Kissenger Kıbrıs Barış Harekatı sırasında ülkesi ABD’nin çıkarlarına uygun bir politika yürütmeyi amaç edinmiş, buna rağmen onun siyasetini kendilerine destekçi bulmayan Rumlar, onu ve Türkleri hedef tahtasına koymaktan, fanatiklikten çekinmemişlerdir.

 

YORUM EKLE