Bugünü ve yarını daha anlamlı yaşamak…

Eğitiminde sevgi, saygı ve anlayış kaliteyle birleştiğinde çözülmez gibi gözüken birçok şey çözülür aslında…
   Yukarıda bahsettiklerimin olmayan malzeme ve binadan daha değerlidir…
   Öğretmenin kalitesi, anlayışı ve mesleki sevgisi her şeye bedeldir…
   Öğrencinin ve ailenin okula, öğretmene bakış açısı da bunlara paraleldir…
   Eğitime dört elle sarılmak lazım, değerlere değerlerle karşılık vermek lazım…
   Toplumsal sıkıntıların ve değersizliklerin de çözümü eğitimdir…
   Gelişen ve değişen paradikmalar doğrultusunda hareket ederken, çağın gereklerine ayak uydurmak gerek…
   Bugünü ve yarını daha anlamlı yaşamak adına…
   Çağdaş eğitim kavramı ülkemizde en çok kullanılan tabirlerden biri.
   Peki çağdaş eğitim nedir?
   Çağdaş eğitim bireyin, bedensel, bilişsel ve duyuşsal yapılarıyla bütün olarak ele alınıp her alanda dengeli bir şekilde eğitilmesidir.
   Milli eğitimde “İnsanlar bilgi, beceri ve yetenekleri doğrultusunda eğitilmelidir.” görüşü vardır. Ancak eğitim sistemimiz her öğretim seviyesinde sözel ve sayısal gibi iki yetenek noktasında sıkışıp kalmıştır.
   Öğrenciler tüm yetenek alanlarında değerlendirildiği takdirde onların ne yapabilecekleri anlaşılabilir. Bireyler sözel – sayısal yetenek anlayışlarıyla değerlendirildiğinde bütünsel başarıya ulaşamazsın.
   Eğitimde bireyler bir bütün olarak ele alınmalıdır. Eğitim ve öğretimin hedef noktası öğrencinin bütün yönlerini ortaya çıkarmak olmalıdır.
   Çağdaş eğitimde öğrenci aktif öğrenendir. Yapılan etkinliklere katılan, paylaşan, bilgiye ulaşma yollarını araştırandır. Önemli olan çocuklarda merak uyandırmak, okumayı sevdirmek, bir konuyu araştırmayı öğretmektir.
   Eğitim sistemimizde var olan öğretmen merkezli eğitim bireylerin ezbere dayalı bir eğitim sisteminde yer almalarına neden oluyor. 
   Bu da yetiştirdiğimiz bireylerin gerçek hayatla ilişki kurmakta zorlanmasına sebebiyet veriyor.
   Dissessa’ya göre: “Öğrenciler gerçek yaşamda Fizik’le ilgili bir sorunla karşılaştıklarında okulda öğrendiklerini kullanmamaktadır.” 
   Konfüçyus’a göre de: “ Düşünmeden öğrenmek, kaybedilmiş bir çabadır.”
   Çağdaş eğitim bilgi toplumunu işaret eder. Bilgi toplumuna ulaşmak içinde eğitimci ile ailenin birlikte hareket etmesi gerekmektedir.
   Öğretmen öğrenciye bilgi toplamanın yollarını gösterirken, anne ve baba da çocuğuna : “Çok yorgunum, dinlenmem lazım, televizyonda dizim başladı, seninle ilgilenemem” dememeli.
   Toplum olarak yapılandırıcı eğitimin peşinden koşmalıyız. Unutmamalıyız ki yeteneklerini fark eden, öğrenmeyi öğreten programların uygulamasıdır çağdaş eğitim.
   Çağdaş eğitim sistemi bir toplumun ileriye gitmesinin esas anahtarıdır. Çünkü çağdaş eğitim benzeşmeyi, aynılaşmayı amaçlayan eğitim sisteminin karşısındadır.
   Birbirine benzeyen bireyler yetiştirerek ileriye gidemezsin.
   Çağımız artık bilgi çağı. Okuyan, araştıran, inceleyen ilmin aydınlığında yaşayan kimseler, insanlığa yepyeni ufuklar açıyorlar.
   Biz de ülke olarak bu bilgi çağının dışında kalamayız.
   Dünyada farklılaşmayı temel fazilet olarak görmeyen eğitim felsefeleri artık küresel uyumsuzluğun, yaratıcılık eksikliğinin temel nedeni olarak gösterilmektedir.
   Dönüşüm şart…
   Çağdaş eğitimin temeli de her şeyden önce dönüşümü kavrayabilmektir.

 

YORUM EKLE