Çalışma Dairesi, işyeri denetimlerini, artırarak sürdürmelidir

Ölümlü iş kazaları yine gündemde, çok tartışılıyor, devletin bu konuda yapılabileceklerinin olduğu söyleniyor…

Bunca yıldır Çalışma Bakanlıklarının, Çalışma Dairelerinin yapabileceklerini tam yapmadığı belirtiliyor.

Bunca yıldır eğer gerçek anlamda denetim yapılsaydı, iş kazalarının büyük çoğunluğunun engellenebileceği iddia edildi.

Doğruydu, yeterince denetim yapılmamıştı.

Bir hayli gerekçe sayılıyordu, başta da denetmen eksikliği olmak üzere ama esas mesele niyetti.

Niyet olsaydı, denetim yapılırdı, niyet olsaydı cezalar yazılır, inşaatlar durdurulur, işyerleri kapatılırdı.

Bazı çağdaş ülkelerde olduğu gibi kurallara uymayanların cezası ağır olabilirdi.

Caydırıcı cezalarla iş sahipleri çok daha dikkatli olur çalışanlar ölmeyebilir, sakat kalmayabilirdi.

Öyle olmadı… İnsanlar patır patır düşüp öldü ama hiçbir şey değişmedi.

Herkes isyan etti ama insanlar da ölmeye devam etti.

Bugün görevde olan Çalışma Bakanı’nın görev süresi içinde de ölümlü iş kazaları oldu.

Zaman zaman işi sıkı tuttuğu halde kazalar durmadı.

Bakanlık denetimler yaptığı ve gerekli önlemleri almayanları teşhir ettiği için bakan, ilgili çevrelerden tepki de gördü.

Söz konusu olan insan canıysa, insan sağlığıysa, bize göre bakan, bu tepkileri dikkate almamalı, doğru bildiğini yapmalıdır.

Hatta kurallara uymayanlara göz açtırmamalıdır.

Nitekim gördüğümüz kadarıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı bu konuda oldukça kararlı…

Kararlı olduğu da yapılan denetimlerden belli oluyor.

Çalışma Dairesi, Lefkoşa’da gerçekleştirdiği iş sağlığı ve güvenliği denetimlerinde 6 inşaatın faaliyetini, gerekli önlemler alınıncaya kadar durdurdu; 4 iş yerine ise yazılı uyarı yaptı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Çalışma Dairesi müfettişleri İş Yasası altında bulunan “1998 Sayılı İnşaatlarda İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü" ile "35/2008 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası" kapsamında Lefkoşa’da rutin iş sağlığı ve güvenliği denetimlerinde bulundu.

Teftiş edilen 13 inşaattan 6’sı, iş sağlığı ve güvenliği açısından insan hayatı için acil ve tehlikeli koşullar tespit edildiği gerekçesiyle mevzuat gereği gerekli önlemler alınıncaya kadar durduruldu.

4 inşaata ise Çalışma Dairesi tarafından tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için ilgili mevzuat kapsamında gereken iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınması amacıyla yazılı uyarı verildi.

Açıklamada ilgili inşaatların isimleri de verildi.

Çalışma Dairesi, hiç çekinmeden, denetimlerini sürdürmeli, yasaların, tüzüklerin kendilerine verdiği yetkileri, işçi güvenliği açısından uygulamalıdır.

İş yerleri, her an denetmenlerin baskını olacağını hissetmeli, tedbirlerini almalıdır.

İşverenler, iş yerlerinin kapanmasını, isimlerinin deşifre olmasını istemiyorsa tedbirlerini almalıdır.

Bir daha iş kazasında çalışanların öldüğünü duymak istemiyoruz.

YORUM EKLE