Çıkarılan aflar adaletsizliğe yol açıyor

Hükümetlerin veya kurumların kamu harcamalarını karşılayabilmek ve yurttaşlara daha iyi hizmet vermek için aldıkları vergi, resim, harç, prim ve hizmet bedelleri en büyük gelir kaynaklarıdır. Ancak, bu gelirlerin etkin ve verimli kullanılabilmesi,  vergi, resim, harç, ücret ve primlerin düzenli ödenmesine ve zamanında tahsil edilmesine bağlıdır.
   Bizim ülkemizde bahse konu bu gelirler çeşitli nedenlerle maalesef zamanında toplanamamaktadır. Birçok vatandaş, ya ekonomik nedenlerden dolayı ya da ilerde nasıl olsa af çıkar, cezalar, gecikme zamları da silinir ve ayrıca taksitle uzun vade ile ödemek de mümkün olur diyerek ödenmesi gereken vergi, harç, elektrik –su bedeli ve sosyal güvenlik primlerini zamanında ödememektedir.
   Aslında, çıkarılan her af yasası, vatandaşlarda geleceğe yönelik bir beklenti oluşturarak, daha sonraki afların da zeminini oluşturmaktadır.
   Öte yandan, çıkarılan aflar,  vergisini, harcını, primini, aldıkları elektrik ve su bedellerini düzenli ve tam olarak ödeyen vatandaşları olumsuz etkilemekte, onların bu zamanında ödeme motivasyonlarını azaltmaktadır.
   Bugüne kadar çıkarılan afların kısa vadede bir gelir artışı sağladığı görülse de, uzun vadede toplumsal ve ekonomik olumsuzluklara yol açmakta ve yeni afların beklentisini körüklemektedir.
   Afların çıkarılması çoğunlukla hem siyasi hem de devlet ile kurumların gelire ihtiyaç duymasından dolayı ekonomik nedenlerden kaynaklanmaktadır.
   Sürekli olarak af çıkarılması, yükümlülüklerini düzenli olarak yerine getiren mükelleflere büyük haksızlık yaratmakta, gelecekte de af beklentilerinin oluşmasını ve dolayısıyla ödemelerini zamanında yapanların sayısını da azaltabilmektedir. Böylece,  devletin ve kurumların gelirleri de azalabilmektedir.
   Sadece, ekonomik kriz dönemlerinde, çok sık olmamak şartı ile Kobiler, esnaf ve vatandaşlara ödeme kolaylıkları, taksitler ve borç yapılandırmaları sağlanabilir. Bu yapılırken de, vergisini, primini, hizmet bedelini düzenli ödeyenlerin karşı karşıya kaldıkları haksız rekabet durumu,  getirilecek mükafat sistemleri ile bir nebze olsun giderilmelidir.
   Hükümetlerin vergi, harç, sigorta, elektrik, su v.b konularda af çıkarıp, gecikme zamları ve faizleri silip, uzun taksitler halinde ödeme imkanları sunmasının sayısını unutmuş durumdayız. Daha önceki afların faydası olsaydı, ülkemizde bu kadar sık af çıkarmaya gerek kalmazdı. Ama, bunun sonu yok. Nereye kadar aflarla gideceğiz. Aslında, aflarla borcunu zamanında ödemeyenleri ödüllendiriyoruz.
   İlginçtir ki, aftan yararlanan birçok kesim, bir süre sonra yine devlete veya diğer kurumlara olan  borcunu ödemiyor ve yeni bir affın çıkmasını beklemeye başlıyor  veya af çıkması için kulis yapıyor. Af uygulamaları bir kesimi sevindirirken, borcunu düzenli ödeyenleri üzüyor ve vicdanları yaralıyor.
   Sözün özü şudur; Ülkemizde yürürlüğe konan aflar, devlete ve ilgili kurumlara kaynak sağlamanın en önemli yollarından biri olarak görülmektedir. Aflarla, kısa sürede kamu alacaklarının tahsili hızlanmakta, devlete ve kurumlara sıcak para girişi sağlanmaktadır.
   Devamlı çıkarılan aflar, vatandaşlarda yeni af beklentileri yaratmakta, borcunu düzenli ödeyen mükellefleri de olumsuz etkilemekte ve kayıt dışı ekonomiyi artırmaktadır. Böyle durumda, cezaların caydırıcılığı azalmakta, yasalara güven sarsılmakta ve adalet duygusu zedelenmektedir.
   Bu bağlamda, af konusuna giren alanlarda (vergi, seyrüsefer harcı, sigorta, elektrik, su v.b) tahsilatları artırmak için, caydırıcı cezalar veya zamanında ödeme kolaylıkları için alternatifler düşünülmeli ve aflara ihtiyaç duymadan kayıt dışı ile mücadele edilmelidir.
   Af çıkarılırken, borcunu düzenli ödeyen şahıs ve şirketlere mükafat verilmesi vicdanları biraz olsun rahatlatacaktır. Devlete olan borcunu düzenli ödeyen vatandaşları kimsenin enayi yerine koymaya hakkı yoktur. Devlet ve ilgili kurumlar zamanında toplaması gereken gelirleri toplamada yetersiz kalırlarsa, bu sorunu çözmek için gerekli tedbirleri almalıdırlar. Yoksa, af çıkarmak bir maharet değildir. Hatta, vergisini, harcını, primini,  borcunu düzenli ödeyene kötü örnek olması da cabasıdır.
   Ülkemizde bundan sonra vatandaşlara ödeme kolaylıkları yapılacaksa, kriz dönemlerine denk getirilmeli, vicdanların yaralanmamasına dikkat edilmeli ve ödemelerini düzenli yapan vatandaşlar da ödüllendirilip, motive edilmelidir.
 

YORUM EKLE

banner75