Çocukların kumbarasındaki paralar tırtıklanıyor

İngiltere’de yapılan bir araştırma, ebeveynlerin beşte birinin ayın sonunu getirmek için çocuklarının kumbarasındaki parayı boşalttığını ortaya çıkardı.

Araştırmaya göre, ankete katılan ebeveynlerin yüzde 22’si, çocuklarının birikimine el koymak zorunda kaldıklarını söyledi. Bu gruptakilerin yüzde 44’ü 200 ila 500 sterlin arasındaki bir parayı çocuklarından “ödünç aldıklarını” belirtti.

Her 10 ebeveynden 4’ü çocuklarının biriktirdiği parayı faturaları ödemede, yüzde 20’si ise parayı otomobillerinin beklenmedik arıza masrafı için kullandıklarını anlattı. Ayrıca, ebeveynlerin yüzde 14’ünün çocukların birikimini tatil için, yüzde 12’sinin evin tamirat ihtiyaçlarını gidermek için, yüzde 8’inin de Noel alışverişi için harcadıkları belirlendi.

Ebeveynlerin 3’te 2’si başka çare bulamadıkları zaman çocukların birikimine el koyduklarını belirtirken, yüzde 13’ü başka bir yerden acilen nasıl para bulacaklarını bilemediklerinden bu birikimi kullandıklarını söyledi.

Her 10 ebeveynden 8’i parayı borç olarak aldıklarını ve mutlaka geri ödediklerini kaydederken, ebeveynlerin yüzde 30’u çocukların birikimine el koydukları için suçluluk hissettiklerini, yüzde 27’si de mali durumları bu kadar kötü olduğu için üzgün olduklarını ifade etti.

3 bin ebeveyn arasında yapılan araştırmanın sonuçları bunlar.

Bir araştırma yapılsa Kuzey Kıbrıs’ta da benzer sonuçlar hatta daha da yüksek oranda ortaya çıkar. Önce kendinize, sonra etrafınızdaki insanlara bu yola başvurup-vurmadığınızı sorun.

Üstelik bu gerçek sadece kumbaradaki paralar için… Bir de ortak banka hesapları için olan gerçek var. Ülkemizde çocuklarının banka hesaplarındaki mevduatını kullanan veya kullanmak zorunda kalanların da azımsanmayacak kadar fazla olduğu bir gerçek.

Bu kötü bir şey mi?

Eğer gerçekten kumbaralardaki paralar, çaresizlik içerisinde kullanıldıysa bunun kötü bir davranış olduğu söylenemez. Çünkü para, sonuçta doğrudan çocuğun da refahı için harcanıyor.

Ailenin mutluluk katsayısını düşürecek herhangi bir beklenmedik durum karşısında kumbaradaki paranın kullanılması, kullanılmamasından daha iyidir. Sonuçta, bu para aile bütçesi içinde bir yamayı kapatmada harcandığı için affedilir bir davranıştır.

Kuzey Kıbrıs’ta dar gelirli, geçim sıkıntısı çeken veya beklenmedik bir olay karşısında elde avuçta ne varsa harcamak zorunda kalan aileler aynı yolu seçmiyor mu?

Şimdi bu gerçeği bu ülkedeki devlet-vatandaş ilişkisine uyarlayalım.

KKTC’de hükümetler yıllarca İhtiyat Sandığı’nın parasını alıp alıp kullandı. 2 milyar doları aşan miktarı yerine koymadı, koymaya da niyeti yok.

Bugün İhtiyat Sandığı’na en çok borcu olan devletin bizzat kendisidir.

Bu kurum tıpkı çocukların kumbara örneğinde olduğu gibi, özelde çalışanların kumbarasıdır. Bu kumbaraya hem devlet, hem patron, hem de çalışan para atar. Sonuçta bu kumbarada biriken paralar, çalışanların çalışamaz duruma geldiğinde kullandıkları birikimlerini oluşturur. Eğer, kumbaraya para atan devlet bunu istismar ederse, çalışan ileriki yaşamında kumbarasında para bulamaz.

KKTC’de neredeyse her işveren çalışanının Sosyal Sigorta ve İhtiyat Sandığı’nı asgari ücretten öder, çalışan da işsiz kalma korkusuyla bununla mücadele edemez. Buradaki tek umudu, bu iki kurum ve devlettir. Ama devletin kendisi ödemesi gereken borcu ödemezse, vatandaşa kurumun batmaması için dua etmekten başka çare kalmaz.

Bu ülkede yüzlerce ebeveyn çok mecbur kaldığında çocuğunun kumbarasından para alıyordur. Bu mecburiyetten büyük bir vicdan azabı duyan anne-babalar, daha sonra bir şekilde parayı yerine koymaya çabalar.

Peki, sizin kumbaranızdan, geleceğinizde kullanacağınız fonlardan paraları alanların ve buna müsaade edenlerin parayı yerine koyacağına inanıyor musunuz?

YORUM EKLE