Çok yararlı bir yasa

Kanser, ülkemizin en yakıcı sorunlarından birisidir. Yıllar ilerledikçe, ne yazık ki kanser hastalığı vakalarında artış meydana geliyor. Ne zaman geleceğini, bizi nasıl yakalayacağını bilemediğimiz bu hastalık, kuşkusuz insanımızın en korktuğu hastalıkların başında geliyor.

O kadar çok şey, kansere neden oluyor ki, şu anda hangisini saysak diye düşünüyoruz. Kuşkusuz tüm hastalıklarda olduğu gibi kanserde de bilinçli olmak ve erken tedavi çok önemli.

Ülkemizde çok sayıda kanser türü olmasına rağmen hangi bölgede, hangi kanser hastalığının yaygın olduğunu, bunlara neyin sebebiyet verdiğini, kadınları mı, erkekleri mi yoksa çocukları mı hedef aldığını tam olarak bilmiyoruz. Bilmiyoruz, çünkü bugüne kadar böyle bir istatistiki çalışma yapılmadı. Zaman zaman bazı bölgelerden vatandaşların “kanser vakaları bölgemizde arttı” şeklindeki açıklamalarının gerçek mi yoksa korktuklarından mı böyle söyledikleri pek anlaşılamadı.

Örneğin Lefke bölgesinde vatandaşlar, CMC atıkları, kalıntıları nedeniyle kanserin artış gösterdiğini söylüyor. Gazimağusa Limanı çevresinde yaşayanlar, limanda dökme yöntemiyle yük indirilip yüklenmesinin, insanların toz toprak içinde kalmasının kansere neden olduğunu iddia etmektedir. Gaminilerin olduğu Güzelyurt bölgesinde de kanser vakalarının arttığı söyleniyor. Asbestli boruların geç değiştirildiği bazı Mesarya köylerinde de kanserin arttığı iddia ediliyor.

İşte böyle, kanser hastalığı ile mücadele edecek olan yetkililerin elinde bir veri yok, bütün çalışmalar ezbere, bugüne kadar yapılmaması da büyük eksiklik ve şanssızlık…

Bu eksikliği gören yetkililer, ülkede kansere karşı mücadeleyi güçlendirmek ve bir veri tabanı oluşturmak için Kanser Hastalığı Bildirim Yasası’nı hazırladı.

Dörtlü koalisyon hükümetini ve yasayı destekleyen tüm meclisi tebrik ederiz.

Kanser hastalarını bildirmeyi zorunlu kılan bu anlamlı yasa kısa süre önce Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Kanser Hastalığı Bildirim Yasası’yla kanser verilerinin toplanması, işlenmesi, kaydedilmesi, değerlendirilmesi, haritalandırılması ve paylaşımı ile ilgili gerekli yöntemlerin belirlenmesi hedefleniyor.

Bu yasa çerçevesinde kurulacak Ulusal Kanser Danışma Kurulu ile de kanseri önleme, toplumun bilinçlendirilmesi ve eğitilmesi gibi konularda politikalar oluşturulması amaçlanıyor.

Bakanlık, bir yandan kanser kayıtlarında bilgisi yer alan kişilerin kişisel ve aile yaşamlarının gizliliği hakkına saygı gösterip hakkındaki bilgileri korurken, öte yandan toplum yararı söz konusu olduğunda veri tabanında yer alan bilgileri bilimsel araştırmalarda güvenli bir şekilde kullanabilecek.

Kanser hastalarına ilişkin bildirimlerin ve bu bildirimlere ilişkin kayıt verilerinin sorumluluğu ise Sağlık Bakanlığı’na ait olacak.

Yani anlayacağınız, ülkede kanser hastalığıyla mücadelede önemli bir rol oynayacak, kanser vakalarıyla ilgili istatistiğin oluşturulması için düğmeye basıldı.

Yasal zorunluluk olduğu için gerek ülkede, gerekse de Türkiye ve diğer ülkelerde tedavi gören kanser hastaları kayıt altına alınacak.

Bu yasaya göre; KKTC’de hekimlik mesleğini icra eden hekimler, mesleklerinin icrası esnasında teşhis ettikleri veya tedavi ve takip hizmeti verdikleri kanser vakalarına ilişkin verileri, en geç bir yıl içinde Bakanlığa bildirmekle yükümlü olacak.

Ayrıca, kamu sağlık kuruluşları ile özel sağlık kuruluşları, kamu laboratuvarları ile özel laboratuvarlar ve kamu hastaneleri ile özel hastaneler ve üniversite hastaneleri, bünyelerinde teşhis edilen veya tedavi edilen kanser vakalarına ilişkin verileri en geç bir yıl içinde Bakanlığa bildirmek zorunda.

Bu yasa sadece sağlık kurum ve kuruluşlarını değil aynı zamanda vakıf, dernek ve diğer sivil toplum örgütlerini de kapsıyor.

Bu doğrultuda KKTC’de tescilli bulunan ve kanserle mücadele amacı güden dernek, vakıf ve benzeri sivil toplum örgütleri, faaliyetleri kapsamında sahip oldukları kanser hastalarına ilişkin verileri, en geç bir yıl içinde Bakanlığa bildirmekle yükümlü.

Ülkemizde güzel, yararlı işler de yapılıyor. Bu yasa da güzel işlerden birisidir. Yasanın kanserle mücadeleye çok önemli katkıları olacağını düşünüyoruz. Yasanın çıkmasını sağlayan başta hükümet yetkilileri olmak üzere, yardımcı olan herkese teşekkür ederiz.

YORUM EKLE