banner6

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ’NÜN 12.10.2022 TARİHLİ YENİ KORONAVİRÜS (COVID-19) HAFTALIK DURUM RAPORU

banner37

Küresel olarak, yeni haftalık vaka sayısı 3-9 Ekim 2022 tarihleri arasında bir önceki haftaya göre %10 azalmış olup 2,8 milyondan fazla yeni vaka bildirilmiştir.

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ’NÜN 12.10.2022 TARİHLİ YENİ KORONAVİRÜS (COVID-19) HAFTALIK DURUM RAPORU
banner99

Bu raporda aşağıda yer alan başlıklar halinde COVID-19 ile ilgili en son veriler paylaşılmaktadır:

  • Küresel Epidemiyolojik Durum
  • Özel konu: SARS-CoV-2’nin önemli ve endişe verici varyantları hakkında güncelleme
  • DSÖ Bölgelerine Göre Genel Durum

KÜRESEL EPİDEMİYOLOJİK DURUM

9 Ekim 2022 tarihi itibarıyla veriler

Küresel olarak, yeni haftalık vaka sayısı 3-9 Ekim 2022 tarihleri arasında bir önceki haftaya göre %10 azalmış olup 2,8 milyondan fazla yeni vaka bildirilmiştir (Şekil 1, Tablo 1). Yeni haftalık ölüm vakası sayısı, yaklaşık 9.000 ölüm vakası ile bir önceki haftaya kıyasla sabit kalmıştır (-%1). 9 Ekim 2022 itibariyle, dünya çapında 618 milyondan fazla teyit edilmiş vaka ve 6,5 milyondan fazla ölüm vakası rapor edilmiştir.

Bölgesel düzeyde, yeni bildirilen haftalık vakaların sayısı altı DSÖ bölgesinde azalmış veya sabit kalmıştır: Afrika Bölgesi (%-41), Güneydoğu Asya Bölgesi (%-25), Batı Pasifik Bölgesi (-21 %), Doğu Akdeniz Bölgesi (%-14), Amerika Bölgesi (%-10) ve Avrupa Bölgesi (%-3). Yeni haftalık ölüm vakalarının sayısı beş bölgede azalmış veya sabit kalmıştır: Afrika Bölgesi (%-53), Güneydoğu Asya Bölgesi (%-23), Avrupa Bölgesi (%-12), Doğu Akdeniz Bölgesi (benzer önceki haftaya) ve Batı Pasifik Bölgesi (+%1); Amerika Bölgesi'nde ölüm sayısı artarken (+%11).

Ülke düzeyinde, en çok haftalık yeni vaka bildiren ülkeler Almanya (508 749 yeni vaka; +%12), Çin (333 830 yeni vaka; +%10), Fransa (323 787 yeni vaka; +%4) , Amerika Birleşik Devletleri (283 220 yeni vaka; -%9) ve İtalya (280 947 yeni vaka; +%30) olmuştur. En  çok haftalık yeni ölüm vaka sayıları Amerika Birleşik Devletleri (2817 yeni ölüm; +%3), Brezilya (767 yeni ölüm; +168%), Rusya Federasyonu (731 yeni ölüm; +%3), Japonya (567 yeni ölüm; +%1) ve Çin (412 yeni ölüm; +%12) olmuştur.

Bildirilen COVID-19 vakaları ve ölüm vakaları mevcut eğilimler, birçok ülkenin COVID-19 test stratejilerini kademeli olarak değiştirmesi nedeniyle gerçekleştirilen toplam test sayısının ve dolayısıyla tespit edilen vaka sayısının azalmasına neden olduğu için dikkatle yorumlanmalıdır. Ek olarak, önceki haftalara ait veriler, ülkeler tarafından bildirilen COVID-19 vakaları ve ölümlerindeki değişiklikleri geriye dönük olarak dahil etmek için sürekli olarak güncellenmektedir.

Özel Konu: SARS-CoV-2’nin önemli ve endişe verici varyantları hakkında güncelleme

Endişe Verici Varyantların prevelansı

Küresel olarak, 10 Eylül - 10 Ekim 2022 tarihleri arasında GISAID aracılığıyla 101.538 SARS-CoV-2 dizisi paylaşılmıştır. Bunlar arasında 101.441 dizi, son 30 gün içinde rapor edilen dizilerin %99,9'unu  Omicron Endişe Verici Varyantı (VOC) oluşturmuştur. İzleme altında olan bir dizi Omicron alt soyları var olmaya devam etmektedir .(i)

37’nci epidemiyolojik haftada (12-18 Eylül 2022), Omicron BA.5 altsoyları , GISAID'e gönderilen dizilerin %76.2'sini oluşturan baskın soy olmaya devam etmiştir; ardından %7,0'lık paya sahip BA.4 altsoyları (BA.4.6 dahil); ve dizilerin %3.9'unu oluşturan BA.2 altsoyları (BA.2.75 dahil) gelmektedir. Aynı hafta (12 ila 18 Eylül), atanmamış diziler (Omicron olduğu varsayılır), GISAID'e gönderilen dizilerin %12.8'ini oluşturmuştur.

(i) DSÖ, SARS-CoV-2 varyantlarını izlemektedir.

 

DSÖ BÖLGELERİNE GÖRE DURUM

 

Afrika Bölgesi

 

Afrika Bölgesi, bir önceki haftaya göre %41'lik bir düşüşle 3.700'ün üzerinde yeni haftalık vaka bildirmiştir. Dokuz ülke (%18) yeni vaka sayısında %20 veya daha fazla artış bildirmiş olup en büyük oransal artışlardan bazıları Moritanya (46'ya 32 yeni vaka; +%44), Mali (40 yeni vakaya karşı 56; +%40) ve Eswatini’de (26'ya karşı 20 yeni vaka; +%30) yaşanmıştır. En çok yeni vaka rapor eden ülkeler Güney Afrika (2020 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 3.4 yeni vaka; +%26), Nijerya (385 yeni vaka; 100.000 kişide <1 yeni vaka; +%57) ve Reunion (356 yeni vaka; 100.000'de 39.8 yeni vaka; -%43) olmuştur.

Bölge'de haftalık yeni ölüm sayısı bir önceki haftaya göre %53 azalmış olup 18 ölüm vakası bildirilmiştir. En çok yeni ölüm vakası bildiren ülkeler Güney Afrika (dokuz yeni ölüm; 100.000 nüfus başına <1 yeni ölüm; -%44), Cezayir (iki yeni ölüm; 100.000'de <1 yeni ölüm; daha önce hiç ölüm bildirilmemiştir) ve Zimbabve (iki yeni ölüm; 100.000'de <1 yeni ölüm; -%33) olmuştur.

Amerika Bölgesi

Amerika Bölgesi, bir önceki haftaya göre %10'luk bir düşüşle 397.000'in hemen altında yeni vaka bildirmiştir. Verilerin mevcut olduğu 56 ülkeden altısı (%11), yeni vaka sayısında %20 veya daha fazla artış bildirmiş olup en büyük orantılı artışlar Honduras (273'e 55 yeni vakaya; +%396), Bermuda (66'ya karşı 32 yeni vaka; +%106) ve Curaçao’da (22'ye karşı 11 yeni vaka; +%100) görülmüştür. En çok yeni vaka rapor eden ülkeler Amerika Birleşik Devletleri (283 220 yeni vaka; 100.000'de 85.6 yeni vaka; -%9), Brezilya (42 613 yeni vaka; 100.000'de 20.0 yeni vaka; -%11) ve Şili (21 425 yeni vaka; 100.000'de 112.1 yeni vaka; -%12) olmuştur.

Bölge'de haftalık yeni ölüm vakası sayısı bir önceki haftaya göre %11 artmış olup 4.100'ün üzerinde yeni ölüm vakası bildirilmiştir. En  çok yeni ölüm vakası bildiren ülkeler Amerika Birleşik Devletleri (2817 yeni ölüm; 100.000'de <1 yeni ölüm; +%3), Brezilya'da (767 yeni ölüm; 100.000'de <1 yeni ölüm; +168%) ve Kanada (176 yeni ölüm; 100.000'de <1 yeni ölüm; -%9) olmuştur.

Doğu Akdeniz Bölgesi

Doğu Akdeniz Bölgesi, bir önceki haftaya göre %14'lük bir düşüşle 17.900'ün üzerinde yeni vaka bildirmiştir. Üç (%22) ülke yeni vakalarda %20 veya daha fazla artış bildirmiş olup en yüksek oransal artışlar Fas (125'e karşı 89 yeni vaka; +%40) ve Kuveyt (744'e karşı 579 yeni vaka; +%29) gözlenmiştir. En çok yeni vaka rapor eden ülkeler Katar (5144 yeni vaka; 100.000'de 178,5 yeni vaka; -%5), İran (3389 yeni vaka; 100.000'de 4.0 yeni vaka; +%30) ve  Birleşik Arap Emirlikleri (2545 yeni vaka; 100.000'de 25.7 yeni vaka; -%6) olmuştur.

Bölge'de haftalık yeni ölümlerin sayısı bir önceki haftaya benzer şekilde seyretmiş olup 100 yeni ölüm vakası bildirilmiştir. En çok yeni ölüm vakası bildiren ülkeler İran (62 yeni ölüm; 100.000'de <1 yeni ölüm; +%7), Suudi Arabistan (12 yeni ölüm; 100.000'de <1 yeni ölüm; önceki hafta), Lübnan (yedi yeni ölüm; 100.000'de 1 yeni ölüm; önceki haftaya benzer) ve Pakistan (yedi yeni ölüm; 100.000'de <1 yeni ölüm; +%75) olmuştur.

Avrupa Bölgesi

Avrupa Bölgesi'nde, yeni haftalık vaka sayısı, bir önceki hafta bildirilen vaka sayısına (-%3) benzer şeki,lde seyretmiş olup 1,6 milyondan fazla yeni vaka bildirilmiştir. Beş (%8) ülke yeni vakalarda %20 veya daha fazla artış bildirmiştir ve en yüksek oransal artışlardan bazıları San Marino (221'e 157 yeni vaka; +%41), Avusturya (96 973'e karşı 77 688 yeni vaka; +%25) ve Yunanistan’da (54 649 vs 45 001 yeni vaka; +%21) yaşanmışitır.

En çok yeni vaka görülen ülkeler Almanya (508 749 yeni vaka; 100.000'de 611,7 yeni vaka; +%12), Fransa (323 787 yeni vaka; 100.000'de 497,8 yeni vaka; +%4) ve İtalya (280.947 yeni vaka; 100.000 başına 471.1 yeni vaka; +%30) olmuştur.

Bölgede bir önceki haftaya göre %12'lik bir düşüşle 2800'den fazla yeni haftalık ölüm vakası rapor edilmiştir. En çok yeni ölüm vakası rapor eden ülkeler Rusya Federasyonu (731 yeni ölüm; 100.000'de <1 yeni ölüm; +%3), İtalya (348 yeni ölüm; 100.000'de <1 yeni ölüm; +%32) ve İspanya (289 yeni ölüm; 100.000'de <1 yeni ölüm; +%70) olmuştur.

DSÖ, ulusal makamlar, kurumlar ve araştırmacılarla işbirliği içinde, SARS-CoV-2 varyantlarının bulaş veya hastalık özelliklerini değiştirip değiştirmediğini veya hastalığın yayılmasını kontrol etmek için uygulanan aşıların, terapötiklerin, tanıların veya halk sağlığı ve sosyal önlemlerinin (PHSM) etkinliğini değiştirip değiştirmediğini rutin olarak değerlendirmektedir. Potansiyel endişe verici varyantlar (VOC'ler), ilgili varyantlar (VOI'ler) veya izlem altındaki varyantlar (VUM'ler), küresel halk sağlığına yönelik riske dayalı olarak düzenli olarak değerlendirilmektedir.

Varyantların sınıflandırmaları, dolaşımdaki varyantların sürekli evrimini ve değişen epidemiyolojilerini yansıtmak için gerektiğinde revize edilecektir. Varyant sınıflandırması için kriterler ve şu anda dolaşımda olan ve daha önce dolaşımda olan VOC'ler, VOI'ler ve VUM'ların listeleri, DSÖ SARS-CoV-2 varyantları izlem sayfasında mevcuttur. Ulusal makamlar diğer varyantları belirlemeyi seçebilir ve yeni ortaya çıkan varyantları ve bunların etkilerini araştırmaları ve raporlamaları için güçlü bir şekilde teşvik edilmektedir.

DSÖ, yaygınlık ve viral özelliklerdeki değişiklikleri izlemek için VOC'lerin soyundan gelen soyları da dahil olmak üzere SARS-CoV-2 varyantlarını izlemeye devam etmektedir. Omicron soyundan gelen soyların dolaşımını tanımlayan mevcut eğilimler, COVID-19 sürveyans sistemlerinin sınırlamaları dikkate alınarak yorumlanmalıdır. Bunlara, ülkeler arasındaki sıralama kapasitesi ve örnekleme stratejilerindeki farklılıklar, zaman içinde örnekleme stratejilerindeki değişiklikler, ülkeler tarafından yürütülen testlerde ve paylaşılan dizilerde azalmaları ve dizi verilerinin GISAID'e yüklenmesindeki gecikmeler de dahildir.

YORUM EKLE
banner140
SIRADAKİ HABER

banner111

banner34

banner75

banner110

banner104