Daha güvenli gıda, daha sağlıklı yaşam

   Gıda güvenliği konusu, bilindiği üzere, son yıllarda ve özellikle pandemi döneminde tüm ülkeler açısından, halk sağlığı ve ekonomik boyutu nedeniyle önem kazanan ve önemi giderek artan bir konu haline gelmiştir. KKTC Resmi Gazete’nin 21 Ocak 2020 tarihli sayısında "Tüketicilerin Korunmasına İlişkin Gıdaların Resmi Kontrolü ve Hijyen Yasası” yayımlatılarak “Gıda piyasasındaki gıda güvenliği uygulamaları ile insan sağlığının garanti altına alarak tüketicinin bilgilendirilmesine, gıda hijyenine, gıda kalitesine ve gıda güvenliğine ilişkin kuralları belirlemek” amaçlanmıştır. Gıda, beslenme ve sağlık arasında kurulacak ilişkiler gıda güvenliği kavramının tanımlanmasını gerektirmektedir.
 

Dünya Gıda Güvenliği Günü
 

   Her yıl açlık, açlıkla mücadele, yetersiz beslenme, kaynakların paylaşımı konularında 16 Ekim Dünya Gıda Günü olarak kutlanmaktayken, insanoğlunun hayatını sürdürebilmesi için zaruri ihtiyaçlarından olan gıdanın güvenliğine dikkat çekmek amacıyla BM Genel Kurulu tarafından 2018 yılında alınan kararla, 2019’dan itibaren her yıl 7 Haziran Dünya Gıda Güvenliği Günü olarak belirlenmiştir. Son dönemde yaşanan pandemi güvenli gıdaya ihtiyacın boyutlarını gösterdi. Bu nedenle “Dünya Gıda Güvenliği Günü’nün 2022 yılının teması “Daha güvenli gıda, daha iyi bir sağlık” olarak belirlendi.
   Gıda güvenliği insanların sağlıklı ve nitelikli bir yaşam sürdürebilmeleri için beslenme ihtiyacını karşılayacak yeterli, güvenli ve besleyici gıdaya her zaman ulaşabilmesidir. Tüm dünyada insanların yaşamak, bedensel ve diğer açılardan gelişimlerini sağlamak için yeterli gıdaya ulaşmaları ve bu gıdaların sağlık yönünden güvenli olması temel bir hak olarak görülmektedir. İnsanoğlunun bu hakkı için ön saflarda yer alan gıda mühendislerinin önemi göz ardı edilemez.

 

Gıda güvenliği nedir?
 

   Gıdalarda olabilecek fiziksel, kimyasal, biyolojik ve her türlü zararların bertaraf edilmesi için alınan tedbirler bütünüdür. İnsan sağlığı için tehlike oluşturan ve tüketime uygun olmayan gıda, güvenilir olmayan gıda kabul edilir.
 

Gıda güvenliğini tehdit eden 3 önemli tehlike
 

   1. Biyolojik tehlikeler bakteri, parazit, mantar ve virüsleri içerir.
   2. Kimyasal tehlikeler zirai ilaçlar veya makine yağları gibi zararlı maddelerdir.
   3. Fiziksel tehlikeler cam veya metal parçaları, kürdanlar, mücevherler veya saç gibi yemeklerinizi kirleten nesnelerdir.
  

Çiftlikten sofraya güvenli gıda nedir?
 

   Birincil üretim aşamasından başlayarak tüketiciye (sofraya) ulaşıncaya kadar geçen sürede İnsan sağlığı için tehlike oluşturmayan ve tüketime uygun olan gıdadır.
 

1. Birincil üretim aşamasında dikkat edilmesi gereken hususlar


   •Bitkisel üretimde, ürün için tavsiye edilen ruhsatlı ilaç, yeterli dozda, uygun aletle, uygun zamanda kullanılmalı ve izlenebilir olmalıdır.
   • İlaçlama ve hasat arasındaki süre, gıda güvenliği için çok önemlidir.
   • Hayvan sağlığı için aşılamalar düzenli, zamanında ve Bakanlıkça izin verilen ilaçlar ile önerilen dozda yapılmalı gerekli kayıtlar tutulmalıdır.

 

2. Gıda üretimi yapan işyerlerinin dikkat etmesi gereken hususlar


   • Gıda kodeksine aykırı Bakanlıkça onayı olmayan gıda ve gıda ile temas eden malzemeler üretilemez ve piyasaya arz edilemez
   • Gıda işletmecisi ürettiği, işlediği, ithal ettiği, satışını veya dağıtımını yaptığı bir ürününün, gıda güvenliği şartlarına uymadığını değerlendirmesi durumunda, söz konusu ürünü kendi kontrolünden çıktığı aşamadan başlamak üzere, toplanması için gerekli işlemleri derhal başlatmak ve konu ile ilgili Bakanlığı bilgilendirmek zorundadır.

 

3. Depolama ve dağıtımda dikkat etmesi gereken hususlar


   • Dağıtıcı; ithal ettiği, depoladığı, nakil veya dağıtımını yaptığı gıda maddelerinin Türk Gıda Kodeksine uygun olmasından sorumludur.
   • İzlenebilirliğin sağlanması için gerekli kayıtlar tutmalıdır.
   •Riskli ürünlerde (et, süt vb.) dağıtım esnasında soğuk zincirin bozulmamasına dikkat etmelidir.

 

4. Satış yerlerinin dikkat etmesi gereken hususlar


   •Gıda işletmecisi, gıdanın üretim, işleme ve dağıtım aşamalarının tümünde kendi kontrolleri altındaki faaliyet alanı ile ilgili bakanlıkça belirlenen genel ve özel hijyen esaslarına uymalıdır.
   • Bozulduğu, kokuştuğu belirlenen, ambalajı ürüne zarar verecek şekilde hasar gören, son tüketim tarihi geçtiği tespit edilen ürünler piyasada bulunmamalı, satışa veya tüketime sunulmamalıdır.
   •Gıda işletmecisi, tehlike analizi ve kritik kontrol noktaları ilkelerine dayanan gıda güvenilirliği sistemini kurmalı ve uygulamalıdır.
   • Ürüne özel depolama, ambalajlama ve taşıma kurallarına uyulmalıdır.

 

5. Tüketicilerin dikkat etmesi gereken hususlar
 

Etiket bilgilerini dikkatle kontrol edin…


   Gıda etiketinde ürünün adlandırılmasına dikkat edilmeli ve içindekiler bölümü incelenmelidir. Satın alınmak istenen ürünün özellikleri etiket bilgileri ile karşılaştırılmalıdır.
 

Son tüketim tarihini kontrol edin…


   Ürünün son tüketim tarihi ve raf ömrü dikkatle okunmalıdır. Son tüketim tarihi geçmiş olan ürünler alınmamalı ve bu ürünler için satıcı uyarılmalıdır.
 

Ambalaj kontrolü yapın…


   Bozulmuş, bombaj yapmış, şişmiş, delinmiş, sızıntı yapmış ambalajlı gıdalar, risk taşıyabileceğinden satın alınmamalıdır.
 

Muhafaza şartlarını kontrol edin…


   Etiket üzerindeki uyarılara dikkat edilmeli ve her ürünün kendine özgü muhafaza şartlarında (sıcaklık, nem, ışık, vb.) satışa sunulup sunulmadığı kontrol edilmelidir.
   Dondurulmuş gıdalarda soğuk zincirin kırılmamasına dikkat edilmelidir.

 

Açıkta satışa sunulan gıdaları satın almayın…


   Taze meyve ve sebzeler ile teknik ve hijyenik koşullara uygun olarak satılan dökme gıdalar hariç açıkta satılan ambalajsız gıdalar satın alınmamalıdır
 

Gıdaların evde muhafazası ve kullanımı!


   • Et ve et ürünleri ile süt ve süt ürünleri buzdolabı koşullarında 0-4 oC de muhafaza edilmelidir.
   • Yumurtalar buzdolabında diğer gıdalar ile temas etmeyecek şekilde, yıkanmadan muhafaza edilmeli, pişirilmeden hemen önce mutlaka yıkanmalıdır.
   •Kuru gıdalar karanlık, serin, kuru ve hava akımı olan yerde muhafaza edilmelidir.
   • Dondurulmuş ürünler 0-4 oC’de çözündürülmeli, bir kez çözündürülen ürün bir daha dondurulmamalıdır.
   •Çapraz bulaşmaya yol açmaması için çiğ tüketilecek gıdalar, riskli gıdalar ve pişirilecek gıdalar için ayrı ayrı mutfak ekipmanı kullanılmalıdır. Tahta malzemeler hijyenik açıdan risk taşımaktadır.
  

YORUM EKLE

banner111

banner75

banner88

banner110