Değişen aile yapısı

Gelişmiş toplumlarda boşanmaların hızla artışı, aile müessesesinin sarsıldığının en temel işaretidir. Yapılan evliliklerin birer “imzalı sözleşme” durumuna inmiş olması, üzerinde düşünülüp araştırılma yapılması gereken en önemli konulardan birisi hâline gelmiştir. Evliliklerde saygı, sevgi, bağlılık, vefa, fedakarlık ve bir hayat boyu birlikte olma ideali kaybedilmiştir.

Evlere elektrik, havagazı, çamaşır makinesi, buzdolabı, fırınların girmesiyle, kadınların işi kolaylaşmıştır. Ama bu kolaylıklardan faydalanabilmek için daha fazla kazanmak gerekmiştir.

Babalarla birlikte anneler de hızla çalışma hayatına girmiş, ev dışında gelir getiren işlere yönelmişlerdir. “Daha çok kazanmak, daha çok tüketmek, daha gösterişli yaşamak” toplumda yer edinmenin, saygı görmenin bir aracı haline gelmiştir. Önce “komşudakini alma” yarışı, ardından “komşuda olmayanı elde etme yarışı” başlamıştır.

Ancak modern insan, sahip olduğu bunca rahatlık ve kolaylık arasında bir türlü istediği tatmin ve güvene kavuşamamıştır. Eşya, onun ruhundaki boşluğu kapatmaya yetmemiştir.

Kadının kocasına tam boyun eğmesi, her şeyine katlanması kuralı büyük bir darbe almış; kadınlar da “ben buradayım!” demeye başlamıştır. Kocanın baskı ve otoriteyi sağlamak üzere yöneldiği dayak, karalama ve aşağılama toplum tarafından hoş görülmez olmuştur.

Eskiden, yalnız kadından beklenen saygı, yerini “karşılıklı sevgi ve saygı” kuralına bırakmıştır. Kadın haklarının artması ve artan eğitim sonucu, evin kadını, erkeğin ailevi ihtiyacını karşılayan, yemek pişirip çocuklarına bakan kişi olmaktan çıkmış, ev işleri azalmasa da evdeki değeri yükseltmiştir. Bütün bunlar, toplumda yeni bir aile modeli ve yeni münasebetleri doğurmuştur.

Radyo, televizyon, derken telefon hayata girdi. Renkli fotoğraflarla, her yere, her şeye yakındı insanlar…

Sonra “Tıkla ve yakala!” devri başladı.

Internet hızıyla bilgiler arttı. Kolaylıkla birlikte zorluklar hayata aktı. “Ekrana bağımlı olma” diye bir şey çıktı.

Onsuz olamayan, sadece onunla hayata bağlanan insanları duymak çok şaşırttı.

Herkes her bilgiyi okudu, öğrendi, ama neyi, ne kadar öğrendiği hiç bilinemedi.

Herkes öğrendi, ama öğrenenlerin ne kadarı adam oldu hiç anlaşılamadı.

Internetle yapılan işler, zihnin sınırlarını çok zorladı.

Evler onunla döşendi. Eşler oradan beğenildi. Ticaret yapıldı, para kazanıldı ya da kaybedildi.

Mahrem hayatlar herkes tarafından görünür oldu. Yediklerini, gördüklerini, sevdiklerini, beğendiklerini cümle alem görünce, “Kendini değerli hissetme” hastalığı gelişti.

Görünür kaldıkça, tıklanıp beğenildikçe, “Sanal mutluluk” devam ettikçe; insanlar bedenin içindeki küçücük et parçasını unuttular. Oysa o et parçası, bağımlılıkları tedavi eden, ruha huzur veren, şifanın kaynağıydı.

Ve Allah’ın sözü vardı:

“Kalpler, ancak Allah’ı andıkça huzura kavuşur” du.

Allah, kuluna şah damarından yakındı ve Allah kulunu, hiç mahzun, yalnız, kendi hâlinde ve garip bırakmadı.

Rabbinden uzaklaştıkça garipleşen insan, dışarıyı renklendirdikçe, içindeki yalnızlığı arttırdı.

Modern insan, sahip olduğu bunca rahatlık arasında bir türlü istediği tatmin ve güvene kavuşamamıştır.

 

Şebnem Dergisi

YORUM EKLE

banner75