Derya Kanbay'dan ders niteliğinde tespitler

Siyasi istikrarsızlık, yönetim istikrarsızlığı bu ülkenin önemli sorunlarından birisidir.

Kısa sürede değişen hükümetler, yeni gelen hükümetle birlikte tüm kadroların değişmesi, yapılmaya çalışılan projelerin rafa kaldırılması, verimsiz bir döngüye neden oluyor.

Hükümetlerin, bakanların, müsteşarların değişmesi zaten sıkıntı yaratırken, onlarla birlikte tüm müdürlerin, amirlerin de değiştirilmesi, yerlerine yenilerinin gelmesi, daireleri- kurumları çalışamaz hale getiriyor.

Yeni gelenler iş öğrenene kadar çok büyük zaman kaybediliyor.

O kişiler tam işi öğrenmişken de hükümet değişiyor ve o kişilerin yerine yenileri geliyor.

Böyle bir sistemle kamuda verim beklemek hayaldir.

Verimli olacak kişilerin sürekli olarak değişmesi, tecrübeli kişilerin tam da iş yapacağı dönemde evine gönderilmesi kadar saçma bir yöntem olamaz.

Her hükümet değiştiğinde birçok kişinin müşavir olması ve bu insanların kamuda değerlendirilememesi, çözüm bulamadığımız bir memleket ayıbıdır.

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay da KKTC’deki yönetim istikrarsızlığına dikkat çekti.

“2013-2015 dönemi “Sürdürülebilir Ekonomiye Geçiş Programı”nın son yılı olan 2015 yılı sonunda, ekonomik programın reformlar açısından bir değerlendirmesi yapıldığında, kayda değer bir icraatın görülmediğini söyleyen Kanbay, bunu yönetim istikrarsızlığına bağladı.

Kanbay, ‘Ekonomik Programı imzalayan Küçük Hükümeti’nden sonra Siber Hükümeti, Yorgancıoğlu Hükümeti ve Kalyoncu Hükümeti olmak üzere 3 yılda 4 hükümetin görev yapmış olmasını, yönetim istikrarı açısından programın şanssızlığı olarak değerlendirdi.

Büyükelçi Kanbay’a hak verememek elde değil, gerçekten de kısa sürede değişen hükümetlerle istikrarı yakalamak imkansızdır.

İddialı programlarla, iddialı vaatlerle iktidara gelen siyasi partiler, göreve geldikten sonra yapmayı taahhüt ettiklerini unutuyorlar.

Projelerle, gerçekçi tedbirlerle geleceği tasarlayacaklarına popülist yaklaşımlarla günü kurtarmaya çalışıyorlar.

Tabii ki bu da kısa sürede krizlere, tıkanıklığa,  hükümetlerin bozulmasına neden oluyor.

Çoğu kez işin işine şahsi çıkarlar, hırslar da eklendi mi, ülke kaosa sürükleniyor.

Derya Kanbay’ın “Geçmiş dönemlere zaman zaman hakim olduğu bilinen ‘kaynakların verimli kullanılamaması’, ‘gelişmeye yönelik radikal çözümlerin siyasi hesaplara heba edilmesi’, ‘acil önlemlerin sebepsiz yere sürekli ertelenmesi’ gibi ekonomik ve sosyal hayatı durgunluğa ve gerilemeye iten yönetim alışkanlıklarının tamamen geçmişte bırakılmasını diliyorum” şeklindeki uyarısı da çok yerindedir.

Kaynakları verimli kullanmama, siyasi hesaplarla radikal çözüme gidememe, acil önlemlerin kişisel, partisel kaygılarla ertelenmesi gibi alışkanlıklar gerçekten de ülkemizin en büyük sorunlarındandır.

Bu sıkıntıları bize birisinin söylemesi mi gerekiyor?

Tabii ki hayır, birisinin söylemesine gerek yok, bunu hepimiz biliyoruz ama bildiğimiz halde çare üretemiyoruz.

Büyükelçi Kanbay’ın bu gerçekliği “2015 KKTC Ekonomi Durum Raporu”nda açıklaması, bunun kayıtlara geçmesi, basında tartışılması da önemlidir.

Derya Kanbay’ın Güney Kıbrıs’la ilgili tespitleri de dikkate alınmalıdır.

Kanbay, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin ekonomik krizi fırsata çevirerek krizle mücadele kapsamında yılların birikmiş yapısal sorunlarına çözüm bularak ve özelleştirilmeyi de içeren kamu-özel ortaklığı modeli ile ekonomik ve mali yapısının temellerini sağlamlaştırma yönünde ilerleme kaydettiğini söyledi.

Güney Kıbrıs’la ilgili değerlendirmeler, KKTC ile karşılaştırmalar yapılmasına kızan, öfkelenen bazı kesimler Kanbay’ın gerçekçi tespitlerini örnek almalıdır.

Büyükelçi Kanbay, KKTC bakımından bire bir model veya referans olmamakla birlikte, belki bu sonuca varılmasının temelinde yatan Rum Yönetimi- -Troyka işbirliğinden çıkarılabilecek olumlu dersler bulunabileceğini söylemiştir.

Bunları görebilmek, bazı tespitleri yapabilmek ve bundan ders almak kişinin vatan sevgisinde, milliyetçiliğinde bir erozyon yaratmaz.

Umarız Kanbay’ın bu evrensel bakışı ve ekonomik- toplumsal gözlemi herkese örnek olur.

Büyükelçi Kanbay’ın ders niteliğindeki tespitleri herkesin kulağına küpe olsun.

YORUM EKLE