Devlet Gazimağusa Belediyesi’ne öncelik vermelidir

KKTC adına bu yıl atılan en stratejik adım hiç kuşkusuz Kapalı Maraş’ın ziyarete açılımıdır. Bu açılım salt siyasi bir pazarlık aracı olmayıp aynı zamanda önemli bir ekonomik potansiyele de sahiptir.
Adeta federasyon dilenir pozisyonunda her türlü yapıcı yaklaşım sonunda siyasi eşitlik hakkı dahi tanınmayan Kıbrıs Türkü liderliği Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte eksen değiştirerek iki devletli egemen eşitliğe dayalı bir model çağrısında bulundu. Bu Kıbrıs Türkü açısından tarihi bir dönemeç niteliğinde olmuştur. Bu dönemeç Kıbrıs Türkünü ya daha sağlıklı bir yola ya da çıkmaza sürükleyecektir. Elbette eksen değişikliğinde başarının anahtarı özellikle Türkiye’nin federatif yapıya özgün görüşmelerin artık sonuç vermeyeceğini ve en rasyonel çözüm modelinin egemen eşitliğe dayanması gerektiğini uluslararası camiaya anlatmaktan ve kavratmaktan geçecektir. Eksen değişikliği ile blöf yapmadığımız ve kararlı olduğumuzu net olarak ortaya koymak hayati öneme haizdir. Bu çerçevede, eksen değişikliğinin somut göstergesi hiç kuşkusuz Kapalı Maraş’ın Kıbrıs Türk idaresinde açılmasıdır. Maksatlı olarak Güney Kıbrıs ve Yunanistan’ı telaşlandırmak, olayı uluslararası camianın gündemine taşımak ve dış dünyadan gelecek tepkileri Türkiye’nin göğüslemeye hazır olması bu kararlılığın katmerlenmiş halidir.
Kapalı Maraş’ın Kıbrıs Türk idaresinde açılması kararı özünde Kıbrıs sorunu kapsamında siyasi bir manevra olmakla beraber KKTC ekonomisine önemli katkı yapabilecek potansiyele sahiptir.
Maraş’ın 1974 öncesi sadece adada değil dünya çapında sahip olduğu marka değerini doğru bir yönetim ve planlama ile bugüne taşımamız mümkündür. Bu açıdan kapalı Maraş açılımı ile hata yapma lüksümüz yoktur. Dolayısıyla, imar planı, iskan, emlak, altyapı ve başta turizm olmak üzere Maraş’ın marka değerine uygun kaliteli bir planlama ve yönetim rastlantıya bırakılamaz. Bu neden öncelikle Cumhurbaşkanlığı çatısı altında kurulan “Maraş Açılım Komitesi” isabetli olmuştur.
‘Kapalı Maraş Açılımı’nın başarıya ulaşmasında en önemli aktörler arasında Gazimağusa Belediyesi de bulunmaktadır. Çünkü mevcut iş yüküne ilaveten Gazimağusa Belediyesi açılan kapalı Maraş’a da beledi hizmetleri verecektir. Şöyle ki, 51/1995 Sayılı Belediyeler Yasası’nın başta imar olmak üzere 15-23 maddelerinde belirtilen görevleri Gazimağusa Belediyesi Kapalı Maraş için de yerine getirmek durumundadır. Ancak ve de ancak mevcut idari, kurumsal ve mali yapısıyla Gazimağusa Belediyesi’nin Kapalı Maraş’a eksiksiz hizmet getirmesini beklemek haksızlık olur. Peki ne yapılmalıdır? Elbette Gazimağusa Belediyesi’ni güçlendirmek devletin temel önceliği olmalıdır.
Kapalı Maraş’a hizmet edecek yeni personel ihtiyacının hem nitel hem de nicel olarak gözden geçirilmesi ve ilave hizmetler için lojistik ve mali destek verilmesi için 51/1995 Sayılı Belediyeler Yasası’nın özellikle 129. ve 132. maddeleri tahtında Gazimağusa Belediyesi’nin Kapalı Maraş’dan dolayı ortaya çıkan ilave hizmet ve yatırım ihtiyacı karşısında Devlet Gazimağusa Belediyesi’ne öncelik vermelidir. Aksi takdirde bu stratejik adımın akamete uğramasından Gazimağusa Belediyesi sorumlu tutulamaz.

 

YORUM EKLE

banner75