Dijitalleşmede vatandaş devletin önünde

Yeni iletişim teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte, dünyada birçok algı, devlet yönetimi, şirketlerin işletme modeli, siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin topluma ulaşma alternatifleri, bireylerin birbirleriyle iletişimi ve habere ulaşma kolaylıkları gibi birçok alanda hayatımızda ciddi değişimler yaşadık.

Bireyler olarak en fazla sosyal medya mecrasına takıldık, hatta gömüldük ve 24 saatin her anında sosyal medyaya bağımlı yaşamayı sürdürüyoruz. Onun dışında teknolojinin yaşamı kolaylaştıran kısımları iş ve devlet yönetimine dahil olamadı.

Ticaret Odası’nın bu yılki rekabet edebilirlik raporunda “Endüstri 4.0 Işığında İşletmelerde Dijitalleşme” temasını ele alması, gelinen noktadan ileriye nasıl gidebileceğimiz açısından bizlere ışık tutmaktadır.

Raporda verilen örneklerle dijital dönüşümü sağlayıp rekabetçi bir konuma gelebilmemiz için geç kalınmadığına vurgu yapılırken, bu yönde devlet yönetiminden kararlılık ve ciddi adımlar beklentisi seslendirdi.

Dijitalleşmenin önemini anlayıp bu yönde ilerlememiz için bizlere önemli veriler sunan raporu, geçmiş rekabet edebilirlik raporlarından daha çok öneme almamız ve yönetimlere baskı unsuru açısından bunu kullanmamız gerektiği düşüncesindeyim.

Yaklaşık 10 yıl önce “bilişim adası olacağız” söylemleri seslendirildiğinde herkeste bir heyecan doğmuş, dönemin Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, çalıştaylar düzenleyip durum tespiti yaparak izlenecek yollar da çizilmişti. Ama bu yönde başarı sağlayamadık.

E-devlet noktasında ise hükümetler ve bakanlıkların ne kadar başarısız ve isteksiz olduklarını gözlemledik ve maalesef olması gereken hızda ilerlenemiyor. Atılan bazı adımların başarısızlığı ise ileriye dönük karamsarlığı körüklemektedir.

Devletin dijital dönüşümde yetersiz kaldığını yaşadığım bir süreç üzerinden örneklediğimde içinde bulunduğumuz tabloyu daha net görebileceğimize inanıyoruz.

Türk Ajansı Kıbrıs’ın gelişen teknolojiye göre hem haberleri sisteme yükleyenlere kolaylık hem de kullanıcıya pratiklik kazandırma adına web sitesini geliştirme girişimimizde her şey yüzümüze bulaştı.

Önceki yetersiz yapıdan daha kötü duruma geldik. Nasıl mı oldu? E-devlet kapsamında devlete bağlı kurumların bu tür hizmetleri dışarıdan almasının yasaklanması ve E-devlet biriminde hizmet alınmanın zorunlu kılınmasından dolayı.

Ajans yönetimini kilitleyen devlet mekanizması bir yılı aşkın zamandır ne sorunu çözdü, ne de yolumuzu açabildi. Böylelikle ajanstan kaynaklanmayan şekilde, devletteki ilgili birimin yetersizliğinden dolayı hizmet kalitesi yükseleceğine düşmüştür.

Ticaret Odası yönetimi ve raporu hazırlayanlar yaptıkları değerlendirmede, dijital dönüşümün sağlanabilmesi için devletin altyapı yatırımlarını tamamlaması ve bu konuyu ciddiyetle ele alınmasının zaruriliğini vurgulamaları beni biraz umutsuzluğu yönlendirdi ve devletsiz olur mu? sorusunu yönetmeye itti. Cevap beklediğim gibi “hayır” geldi.

Bence üniversitelerle işbirliği yaparak Ticaret Odası mümkün olabildiği ölçüde iş dünyasında dijital dönüşümün sağlanması için girişimler başlatarak raporuna sahip çıkması gerektiğini düşünüyorum.

İş dünyasının dijitalleşmedeki başarısı devletinkinden pek farklı olmadığını da belirtmek gerek. İşletmelerin sadece yarısında kurumsal web sitesi bulunması dijitalleşmeden ne kadar uzak olduğumuzun göstergesidir.

İşletmelerin yüzde 83’ü kurumsal sosyal medya sayfalarına sahiptir. Tabii ki çoğunluğu facebook… Tüketiciye ulaşmak ve hizmet sunmak için dijital imkanlardan sadece sosyal medyanın kullanılması, iş dünyasının atması gereken birçok adım bulunduğunun göstergesidir.

İşletmelerin yüzde 78’inde dijitalleşme stratejisinin bulunmaması bu yönde izlenecek yola da ışık tutmaktadır.

Devletin, talep edilen altyapıları hazırlaması durumunda bugünkü yapısıyla işletmelerin buna hazır olmadığı yukarıda aktarılan verilerden görülebiliyor.

Her ne kadar devletin gerçekçi adım atacağıyla ilgili umutsuz olsak bile; işletmelerin, devleti beklemeden kendilerinin atabileceği atılımları gerçekleştirmesi ve rekabet edebilirlik koşullarını iyileştirmesinde yarar vardır.

Sosyal medya takibi açısından baktığımızda gayet iyi durumda olan bir toplum yapısına sahip olmamız da dijital platformlarda müşteriye erişim imkanının ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor.

Toplum dijital dönüşüme adapte olduğu için bu yönde gerekli adımı atan işletmeler hızlıca rakiplerinden bir adım önde olacakları kavranmalı ya da kavranması sağlanmalıdır.

 

 

 

YORUM EKLE