Dış dünya ile turizm amaçlı temaslar

Devletimiz kurulalı tam otuz beş yıl oldu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti; siyasi ve ekonomik olgunluğunu tüm dünyaya entegre olabilmek adına gerçekleştiremedi. Bu amaçla herkes tarafından özlenen bir bütünsel çabanın içerisine girmedi, giremedi ne yazık ki. Devlet kurulurken Anavatan Türkiye ile özellikle siyasi ve ekonomik anlamda sürdürülebilir uzun vadeli, stratejik tanınma, tanıtma ve kalkınma hedefleri yapıldı mı onu da bilmiyorum ama geçen bu otuz beş yıllık süre zarfında artık genç cumhuriyet olgunlaşmaya başladı. Şimdi yepyeni siyasi, ekonomik hedeflerin, dış dünya ile bağlar kurmanın vakti çoktan gelip geçmiştir. Bu yüzdendir ki ülkemiz içerisinde yaşayan her fert, her kuruluş bizim dışımızdaki dünyanın ve bunun güzel ülkemiz açısından öneminin farkına daha fazla varmalı. Kendi hedefleri doğrultusuna ülkemiz çıkarlarını ön plana çıkararak durmadan, hedeften sapmadan yoluna devam etmeli.   Politik tanınmışlık olmasa bile; kurumsal ve bireysel tanınmışlığı ön saflarda tutmalıyız.

Yıllardır üniversitelerimizin çizdiği kurumsal yapı ve aldığı mesafe, öyle veya böyle bir noktaya eğitim anlamında adamızı dış dünyaya markalaşma ve tanınma anlamında getirmiştir. Yüz binden fazla öğrenci buna en büyük kanıttır. Bir Kuzey Kıbrıs üniversiteleri gerçeği vardır hem içte, hem de dış dünyada.

Turizm Sektörümüz yine aynı şekilde tüm ekonomik ve siyasi zorluklara rağmen adanın Kuzey kısmının ortaya koydukları kurumsal kimlikleri doğrultusunda destinasyon anlamında markalaşma hareketine büyük bir yön verdiler. Artık Kuzey Kıbrıs; bir turizm destinasyonudur da rahatça söyleyebiliriz. Gelinen bu aşamada her küçük adım, bizleri direk olmasa bile dolaylı tanınma ve tanıtma anlamında önemli mesafeler alınmasına sebep oluyor. Dünya ile kalite anlamında yarışan hatta genel Avrupa standardının üzerinde otellerimiz var, buranın markalaşması için bu oteller önemli bir noktada olsa bile bütünsel anlamda alternatif turizm modellerini geliştirmek ve dış dünyaya bunları da yaymak çabası göstermek önceliklerimiz olmalıdır. Örneğin bu coğrafyada en uzun yürüyüş ring yolları bizim ülkemizdedir. Başparmak dağlarını baştan sona yürüyerek aşabilirsiniz..

Gittikçe şehirlerin günlük temposundan kaçmak isteyen kişiler ve ayrıca Avrupa’nın önemli ülkelerinden önemli sayıda bir turist topluluğu her yıl bu amaçla bu yollarda yürümektedirler.

Dağla , orman iç içe..Doğa ile iç içe yapılabilecek bir diğer önemli turizm modeli kuş gözlemciliği ve coğrafyamızın önemli Kuzey Batı rüzgarlarını aldığını düşündüğümüzde deniz Kıte sörf turizmi de önemli bir markalaşma faaliyeti ve alternatif modeldir..   Diğer bir yandan ülkemiz golf turizminde çok rahatlıkla markalaşabilir neden mi ?

Çünkü adamıza Türkiye’den su gelmiştir. Yıllardır büyük çabalar ve önemli özveriler ile bu girişimi başlatan Kıbrıslı çok kıymetli işadamı Sn Günay Çerkez ve Korineum Golf Resort bu amaçla önemli bir açığı kapatmıştır  Benzerleri her bölgemizde en az birer tane daha olmalıdır. Sağlık turizminde hangi unsurları ön plana çıkaracağımız da çok önem arz etmektedir. Yıllardır söylediğim sağlık turizminde her şeyi yapmak yerine , sadece belli tıp alanlarında örneğin kardiyoloji, onkoloji, göz , dişçilik , farmakoloji , tüp bebek vs gibi alanlarda uzmanlaşmak daha doğru olacaktır.

Böylelikle Kuzey Kıbrıs’ın bu alanlarda uzmanlaşması ve markalaşması daha kolay olacaktır. Burada dünyadaki trendler nedir diye bakmak ve araştırmak gerekli. Turizm noktasında bakacak olursam ileri yaş turizmi dünyada çok fazla rağbet görmeye başlayan bir alternatif model olmuştur. Özellikle soğuk ülkelerde yaşayan ve emekli olmuş kişiler artık kendilerini kış aylarında en az üç ay zaman geçirecekleri uzun soluklu bir konaklama ihtiyacını da beraberinde getirmektedir. Bunun neticesinde tesisler de iyi kâr sağlamaktadır.

Ülkemizde zaten deniz, kum, güneş turizmi ve kış turizmi yapılmaktadır ve sadece bu bahsettiğim dört, beş tane alternatif model adamızın sadece eğlence odaklı turizm destinasyonu olarak anılmasından da kurtaracaktır. Ancak bunların olabilmesi için bu alanlarda uzmanlaşmış tur operatörleri, tesisler ve havayolu ağının da kurulması gerekmektedir.

Paris Hilton gelişi önemli hem de çok önemli...

YORUM EKLE

banner111

banner34

banner75