Bakalım ne olacak?

banner37

Tüm canlılar için yaşamsal öneme haiz deniz ve hava kirliliğinin önüne geçilmesi için yasada değişikliğe gidilerek ağır cezalar getirildi. Petrol sızıntıları ve atık sularla canına okunan denizlerimiz ve zehirli gazlarla kirletilen havamız için bu değişiklik, şimdilik sadece umutlarımızı artırdı

Bakalım ne olacak?
banner90
banner99

CEZALAR, ASGARİ ÜCRETİN 100 KATINA KADAR ARTIRILDI… Ülkede, ağır sanayi kirliğine yol açan faaliyetlerin önüne geçilmesi için hazırlanan Çevre (Değişiklik) Yasası, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Çevre örgütleri, yasa değişikliğini olumlu, ancak yetersiz buldu

HEDEF, AĞIR SANAYİ KİRLİLİĞİNİN ÖNÜNE GEÇMEK… Çevre Yasası’nda yapılan değişiklikle, denizlerin ve havanın kirletilmesi gibi ağır sanayi kirliliğine yol açan faaliyetlere asgari ücretin 10 katından, 100 katına kadar varan cezalar getirildi. Cezaların artırılmasıyla “cezasını öder, çevreyi de kirletirim” devrine son vermek hedefleniyor

“OLUMLU ANCAK YETERSİZ”… Çevre Yasası’nda yapılan değişiklikleri değerlendiren Biyologlar Derneği Başkanı Hasan Sarpten, bu değişiklikleri olumlu ancak yetersiz bulduğunu belirtti. Sarpten, çevreyle ilgili konularda ceza yazma yetkisinin polis, kaymakamlık ve belediyelere de verilmesi ve içerisinde sivil toplum örgütlerinin de yer alacağı bir çevre komitesi kurulması yönünde yasaya maddelerinin eklenmesi önerisi sunduklarını ancak bunların yapılmadığını söyledi

Ceren ÖZBİL

  Ülkede, ağır sanayi kirliliğine yol açan faaliyetlere caydırıcı cezalar verilmesini öngören Çevre (Değişiklik) Yasası, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

   Buna göre, denizlerin ve havanın kirletilmesi gibi ağır sanayi kirliliğine yol açan faaliyetlere, asgari ücretin 10 katından 100 katına kadar cezalar getirildi.

   Söz konusu yasa, ülkede, elektrik üretimi yapan kurumları yakından ilgilendiriyor.

   KIBRIS Gazetesi’ne, Çevre Yasası’nda yapılan değişiklikleri değerlendiren Biyologlar Derneği Başkanı Hasan Sarpten, bu değişiklikleri olumlu ancak yetersiz bulduğunu belirtti.

   Sarpten, çevreyle ilgili konularda, ceza yazma yetkisinin polis, kaymakamlık ve belediyelere de verilmesi ve içerisinde sivil toplum örgütlerinin de yer alacağı bir çevre komitesi kurulması yönünde yasaya maddelerin eklenmesi önerisi sunduklarını ancak bunların yapılmadığını söyledi.

“Daha ciddi değişiklikler yapılmalı”

   Biyologlar Derneği Başkanı Hasan Sarpten, Çevre Yasası’nda yapılan değişikliğin çok küçük bir değişiklik olduğunu ifade etti ve özellikle ağır sanayi kirliliklerine yönelik ağır yaptırım uygulayabilmekle ilgili iki maddede değişiklik yapıldığını anlattı.

   Bu değişikliklerin AKSA ile ilgili konularda etkili olacağına işaret eden Sarpten, “Çevre Yasası ile ilgili çok daha ciddi değişlik taleplerimiz var. Görüşlerimizi de ilgili komiteye sunduk. Ancak bize iletilen, bu kadar kısa sürede ancak bu kadar değişiklik yapılabileceğiydi” dedi. 

“Daha bütünlüklü bir değişim gerekir”

   Hasan Sarpten, çok daha kapsamlı değişiklik önerileri olduğunun altını çizerek, şöyle konuştu:

   “Şu anda sadece Çevre Koruma Dairesi personeli, çevre suçlarına karşı ceza yazma yetkisine sahiptir. Oysa geçmişte polisin de ceza yazma yetkisi vardı. Son yapılan değişikliklerle bu ortadan kaldırılmıştı.

   Bizim taleplerimiz arasında polise, belediyelere ve kaymakamlıklara da Çevre Yasası altında ceza yazma yetkisi verilmesidir.

   Ayrıca yine çevre örgütlerinin de içerisinde yer alacağı bir danışma kurulunun da kurulmasını istiyoruz. Çünkü yasada, sivil toplumun katılımı yok düzeyindedir.

   Buna benzer birçok konu ile ilgili talebimiz oldu. Ancak sadece bazı cezalarda miktar artışı ile ilgili küçük çaplı bir değişiklik yapıldı. Yapılan değişiklikler olumludur ancak yetersizdir.

  Yasanın başka noktalarında da değişikliklere ihtiyaç var.

   Bizim bu konu ile ilgili hem meclis komitesine, hem de bakanlığa bu süreç içerisinde yazılı görüşlerimiz verilmiştir.

   Bizlere söylenen yaz dönemi içerisinde bu konuların çalışılacağıdır. Bu ne kadar geçerli olacak emin değiliz”.

*Atığın bir gemiden diğerine veya herhangi bir tesise transferi veya tahliyesi esnasında veya herhangi bir şekilde gerçekleşen kazalar da dahil, evsel veya diğer atığın kara sularına deşarjı:

banner134
10 -18 groston arası gemiler ve diğer deniz araçları:  Aylık asgari ücretin 10 katına kadar

Tankerler de dahil 18 - 1000 groston arası her tür gemi: Aylık asgari ücretin 50 katına kadar

Tankerler de dahil 1000 grostondan fazla olan her tür gemi: Aylık asgari ücretin 100 katına kadar

*Kara sularına yağ, petrol, yağlı sintine veya balast suyu deşarjı (Bir gemiden diğerine veya herhangi bir tesise transferi veya tahliyesi esnasında veya herhangi bir şekilde gerçekleşen kazalar da dahil):

Tankerler de dahil 1000 grostondan az gemiler:  Aylık asgari ücretin 40 katına kadar

Tankerler de dahil 1000 - 4000 gros ton arası gemiler:  Aylık asgari ücretin 80 katına kadar

Tankerler de dahil 4000 fazla gemiler gros tondan fazla gemiler:  Aylık asgari ücretin 100 katına kadar

*Büyük yakma tesisleri ile ilgili çıkarılan tüzüklerin kurallarına aykırı hareket etmek:  Aylık asgari ücretin 50 katına kadar

*Baca gazı sürekli emisyon izleme sistemi kurmamak, sürekli emisyon izleme sisteminin doğru bir şekilde çalışmasını sağlamamak, bu sistemde meydana gelen arızaları gidermemek ve bu sistemin çalıştırılmasını tüzük kurallarına göre yapmamak:  Aylık asgari ücretin 100 katına kadar

*Baca gazı standartlarını sağlamak amacıyla tesisine baca gazı arıtma donanımı kurmamak, bu donanımın verimli bir şekilde çalışmasını sağlamamak, bu donanımda meydana gelen arızaları gidermemek ve bu donanımın çalıştırılmasını tüzük kurallarına göre yapmamak: Aylık asgari ücretin 100 katına kadar

*Emisyon sınır değerlerini sağlamamak:  Aylık asgari ücretin 100 katına kadar

*Atık yakma tesisleri ile ilgili çıkarılan tüzüklerin kurallarına aykırı hareket etmek: Aylık asgari ücretin 50 katına kadar

*Baca gazı sürekli emisyon izleme sistemi kurmamak, sürekli emisyon izleme sisteminin doğru bir şekilde çalışmasını sağlamamak, bu sistemde meydana gelen arızaları gidermemek ve bu sistemin çalıştırılmasını tüzük kurallarına göre yapmamak:  Aylık asgari ücretin 100 katına kadar

*Baca gazı standartları sağlamak amacıyla tesisine baca gazı arıtma donanımı kurmamak, bu donanımın verimli bir şekilde çalışmasını sağlamamak, bu donanımda meydana gelen arızaları gidermemek ve bu donanımın çalıştırılmasını tüzük kurallarına göre yapmamak:  Aylık asgari ücretin 100 katına kadar

*Emisyon sınır değerlerini sağlamamak: Aylık asgari ücretin 100 katına kadar

*Uçucu organik bileşiklerin emisyonlarını azaltmak için çözücüler kullanan tesisler ile ilgili çıkarılan tüzük kurallarına aykırı hareket etmek: Aylık asgari ücretin 10 katına kadar

*Petrol depolama ve dağıtım tesisleri tarafından uçucu organik bileşiklerin emisyonlarının azaltılmasına yönelik çıkarılan tüzüklerin kurallarına aykırı hareket etmek: Aylık asgari ücretin 10 katına kadar

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner111

banner34

banner75