Doktorları mutlu ve sağlıklı olmayan bir toplum mutlu ve sağlıklı olamaz

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş) Başkanı Sıla Usar İncirli, sağlıkta yaşanan sorunlara dikkat çekerek, iyileşmesi mümkün olan hastaların bile kaybedileceği günlerin yakın olduğunu kaydetti... Serbest Çalışan Hekimler Birliği Başkanı Remzi Gardiyanoğlu, Tıp-İş Başkanı Sıla Usar İncirli’nin bu açıklamasını “oldukça talihsiz” bulduklarını belirtti.

Sağlık sistemimiz ne yazık ki sağlıksız...

Kamu hekimleri ile serbest çalışan hekimlerin arası gergin...

Serbest çalışan hekimler, kamu hekimlerinin özel klinik veya hastanelerde ikinci iş yapmasının yasal olmadığı gerekçesiyle konuyu yargıya taşıdı...

Sağlık Bakanı da bir hekim ve çok sıkıntılı olduğu gözden kaçmıyor.

Bir kaos yaşandığı ortada...

Sn. Sıla Usar İncirli, “Ülkemizin sağlık sorunlarının çözülmesi gerektiği gerçeği gelmiş geçmiş tüm hükümetler ve siyasi partiler tarafından kabul edilmektedir. Herkes tarafından kabul edilen sorun yıllardır çözülmeksizin karşımızda durmaktadır” diyor ve yanlış bir şey söylemiyor...

“Sağlık sorunlarını çözecek irade nerededir?” diye soruyor ki aynı soruyu biz de tekrarlıyoruz...

Hekim eksikliğinin dayanılmaz boyutlarda olduğunu belirten Dr. İncirli'ye göre, “Yetersiz özlük hakları ve kötü çalışma koşulları nedeniyle hekimler istifa ediyor, göç ediyor"...

Dr. İncirli'nin, "... İyileşmesi mümkün olan hastalar bile kaybedilecek, sorumlusu siz olacaksınız” uyarısı kesinlikle dikkate alınması gereken bir uyarı...

Tıp İş Başkanı'na göre, "sağlıkta, eksik hekim kadroları sınavları yapılmadı ve tüm hastanelerde özellikle acil servislerde ve birçok branşta hizmetler durma noktasına geldi. Özellikle acil tıp, göğüs, mikrobiyoloji, biyokimya, göğüs cerrahi, plastik cerrahi ve daha birçok branşta uzman hekimler ülkelerine dönmemekte."

Bunları çok acı saptamalar...

 

-*-*-

 

Dr. Gardiyanoğlu, İncirli’nin ''Hastalara bakacak iyi hekimler bulamayacaksınız demiştik, bulamıyorsunuz, bu koşullar devam ettiği sürece de bulamayacaksınız. İyileşmesi mümkün olan hastalar bile kaybedilecek, sorumlusu siz olacaksınız'' şeklinde siyasi iradeyi hedef alan oldukça talihsiz bir açıklamada bulunduğunu savundu.
   Gardiyanoğlu, “Sağlık sisteminde düzeltilmesi gereken onlarca sorun dururken, uyulması gereken yasalar başta kendileri tarafından çiğnenirken, yıllardır mesai saatlerine uymamakta direnirken, sağlıktaki sistemsizliği ve hasta kayıplarını, uyulması gereken yasalara değil de, sadece Tıp-İş tarafından öngörülen beklentilerin hayata geçirilmemesine bağlamak anlaşılır gibi değildir” ifadelerini de kullandı...  
 

-*-*-

 

Evet, kamuda çalışan hekimler, ikinci iş yapmaktadır... Bunun gizlenecek yanı yoktur...

Ancak Dr. İncirli'nin de belirttiği gibi, kamuda çözüm bekleyen, hekimlerle ilgili çok ciddi sorunlar söz konusudur.

 

-*-*-

 

Doktorlarımız bizim baş tacımızdır.

Bu ülkenin onlara fazlasıyla ihtiyacı bulunmaktadır.

Bir tek doktorumuzun göçü, bizim için ölüm ötesi acıdır.

Sağlık Bakanı da bir hekimdir... Sorunları çok iyi bilmektedir...

İlgili tüm taraflar, en erken bir zamanda bir araya gelmeli, Hükümet ve Meclis de yardımcı olmalı ve en doğru, en kabul edilir bir yeni yasa ile sorunlar ortadan kaldırılmalıdır.

Bu konuda daha fazla karşılıklı suçlamaya, meseleyi grev ya da sağlık hizmeti verilemeyecek noktaya taşımanın bir anlamı yoktur.

Sağlık ve eğitim; hükümetlerin asla ihmal edemeyeceği hizmetlerdir.

Hükümetin özellikle sağlık konusunda en etkili tedbirleri, en kısa zamanda alacağına inanıyoruz...

Doktorları mutlu ve sağlıklı olmayan bir toplumun mutlu ve sağlıklı olmasını beklemek doğru değildir...

YORUM EKLE