Dome Hotel konusunda yanlış yapılmamalı

Çeşitli kesimler arasında bir “Dome Hotel” savaşı başladı.

Tabii ki medya da Dome Hotel için savaş alanına dönüştü.

Olaya gerçekçi bakmak yerine, herkes kendince ve çıkarının doğrultusunda değerlendirme yapıyor.

Dome Hotel konusu, çıkarlar doğrultusunda anlamsız bir savaşa dönüşeceğine, gerçekçi ele alınmalıdır.

Geçmişte yapılan sözleşmeye ve yasalara bakarak hareket edilmelidir.

Konuyu duygusallıkla ve politik hırslar çerçevesinde ele alırsak, sağlıklı bir sonuca ulaşamayacağımız aşikardır.

Devletin mali denetim organı Sayıştay, Dome Hotel’in kiralanması konusunda yürütülmesi gereken süreçle ilgili bir rapor hazırladı.

Sayıştay’ın raporu da dikkate alınmalı ve değerlendirilmelidir.

Dome Hotel’in Mayıs 2018’de biten sözleşmesi sonrasında nasıl bir adım atılması gerektiğiyle ilgili bir hayli tartışmalar sürerken, elbette devletin mali denetim organı Sayıştay’ın hazırladığı rapora da bakmak gerekir.

Sayıştay raporuna göre, Vakıflar Örgütü’nün, otel yönetimini devralması ve mayıs ayından itibaren otelin tüm kârının da Vakıflar İdaresi ve Din İşleri Dairesi’ne ait olması gerekiyor.

Sayıştay’ın “Dome Hotel’in 10 yıllık hesaplarıyla ilgili” hazırladığı ve 18 Aralık tarihinde yayınladığı raporda, sözleşme gereği otelin ihale yasası kapsamında kiralanması gerektiğine dikkat çekiliyor.

Raporda, Sözleşme gereği 15 Mayıs 2018 tarihinden itibaren Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi’nin otel yönetimini tasarruflarına almış olması gerektiğine vurgu yapıldı.

Sayıştay’ın hazırladığı raporda, Dome Hotel’in gelir paylaşımının sözleşmeye uygun yapılmadığı belirtildi.

Dome Hotel işletmesini yürüten Dayanışma Turizm Ltd’nin hesaplarını şeffaf bir şekilde tarafsız bir kurum ya da bilirkişilere açması gerektiğinin altı çizilen raporda, otel yönetiminin sözleşme gereği yapması gereken yatırım prosedürünün yerine getirmediği belirtildi.

Sözleşme gereği gelirin yüzde 40’ının yatırım amaçlı kullanılması gerektiğinin anımsatıldığı raporda, sözleşmenin 7’nci maddesi gereği bu yatırımların EBİ raporuna göre, gerçekleştirilmesi şartı bulunmasına rağmen bunun gerçekleştirilmediğine dikkat çekildi.

Hükümetin bir an önce bir karar vermesi gerekiyor.

Sanırız Sayıştay’ın hazırladığı rapor, hükümet yetkililerine önemli fikirler vermektedir.

Sayıştay raporunda dikkat çekilen hususlar dikkate alınmalıdır.

Hükümet, Dome Hotel konusunda yanlış yapmamalıdır.

Yanlış yapılmamalı, içinden çıkılmayacak bir hal almamalıdır.

Yeterince zaman kaybedildi, şimdi hükümetin, kimin ne derdi varsa ona bakmadan, gerçekçi bir tavırla kararını vermesi gerekir.

Bu kadar çok zaman kaybedilmesine de gerek yoktu.

Ülke çıkarları için, Sayıştay’ın ortaya koyduğu önemli uyarılar çerçevesinde bir karar verilmelidir.

YORUM EKLE

banner107

banner75