Ebedi hayata doğmak

   “Her nefis ölümü tadacaktır” (Al-i İmran suresi – ayet 185)

   Ölüm, yaşadığımız bu fani hayatın sona ermesi ve ebedi olan ahret hayatına açılan kapıdır. Ruhun, bedenin ve cismin esaretinden kurtulması, hayatını cesetten bağımsız bir halde sürdürmesidir.

   Dünya nasıl geçici ise, içinde bulunan bütün canlılar da geçicidir, ölümlüdür. Öleceğinin şuurunda olan tek canlı ise insanoğludur. Ölümü anlamak ve yorumlamak için, insanoğlu ilâhi bilgiye, peygamberlerin bildirdiklerine başvurmak zorundadır. Hayat kadar gerçek olan, hatta hayattan daha gerçek olan ölüm, ilâhi bir kanundur ve asla değiştirilemez. “Her Nefs ölümü tadacaktır” (Al-i Imran, 185)

   Ölümü, ahret hayatını düşünen kişinin kalbinde bir yumuşama ve tabii bir hüzün hali oluşur. Bu da insanın kalbinin dünyevî hırs ve tutkularla katılaşmasını engeller. Yani ölümü tefekkür, insan için bir nevi ilâçtır. Nefsin istek ve arzularına engel olur, maneviyatını geliştirir.

   Kişi ölümü düşünmekle her an kendisini hesaba çeker ve kontrol altında tutar. Hayatının ilâhi kurallara uyup uymadığını, yaptıklarında samimi olup olmadığını, davranışları önüne konduğunda, mahcup olup olmayacağını muhasebe eder. Nefs muhasebesi de budur zaten. Bu muhasebenin neticesi, yaşanan her anı Allah’la birlikte olma idrakiyle yaşamaktır.

   Kul ölümle Rabbi’ne kavuşur. Nasıl O’ndan – Rabbi’nden geldiyse yine O’na – Rabbi’ne döner. Bu fani hayatın geçici tatlarıyla oyalanmak bitmiş, ebedi hayat başlamıştır. Dünya hayatı nice sıkıntı ve meşakkatlerle doludur. İman edip güzel ameller işleyenler ölümle bu sıkıntıları geride bırakır, asla bitmeyecek saadete ulaşır.

   Hayatı da, ölümü de yaradan Allah Teâlâ’dır. O’nun yarattığı her şeyde bir güzellik, bir hikmet vardır.

   Öyle ise asıl olan ölümden korkmak değil, ona hazırlık yapmak, adeta ölmeden evvel ölmektir.

------------------------------------

Kalp sevmekten yorulmaz ihanetten ve ilgisizlikten yorulur

   Kalp bu, sevgi onun hamurunda var. Yürek yürek üstüne geldi mi hayatınızın piştisini yaparsınız... Nasıl heyecanlanırız aklımıza, gönlümüze biri düştüğü zaman... Sevmek, hem de dolu dolu veya deli dolu sevmek asla yormaz kalbi... Kalp ihanetten ve ilgisizlikten yorulur... Sevgiyle sadece yoğrulur da yoğrulur...

   Gönlünüzün kapısını birileri çaldığı zaman sizin de gözünüze girdiyse, gönlünüzün kapısını ardına kadar açarsınız... Heyecan dolar yüreğiniz, aklınızda hep sevdiğiniz... Kimi zaman uykularınız kaçar... Gece yarıları kalkar balkonda bir sigara tüttürürsünüz... Elinize bir kalem alıp sevdiğinize gönlünüzden kopanları yazarsınız... O an da dünyanın en büyük şairi sizsinizdir... Dünyanın en güzel dizeleri sizin sevdiğinize karaladığınız o güzelim satırlardır...

   Birlikteliğiniz güzel gider bir müddet... Cicim aylardır o sevdiğiniz ile ilk tanıştığınız zamanlar... Aşka dair, sevdaya dair, hayata dair güzel cümleler kurarsınız... O göğüs kafesinizde ki et parçası daha bir coşkulu atmaya başlar... Her birlikteliğiniz sevgi adına, ruhunuzda benliğinizde yeni kapılar açar... Alabildiğine mutlusunuzdur... Mutluluk adına güzel cümleler kurarsınız, öznesi, yüklemi, tümleci sağlam cümleler... Aslında özne de yüklem de tümleç de sizsinizdir... Çünkü sevgi yüklenmişsinizdir...

   Sevmek, insanın baharıdır, yazıdır... Ve sevdiğimiz alnımızda ki yazıdır... Kim yazdıysa o yazıyı, güzel yazsın isteriz... Yazan da Rahman ve Rahim olan Allah'ın zatıdır... İlgiyi, alakayı yitirmememiz sevgiyi diri tutar, gelecek günlere taşır... Ne zaman ki ilgisizlik içine düşeriz, peşinden ihanete bulaşır benliğimiz... Yürek de yerle bir olur... Yorulur da yorulur... Çöker insan. İşte o an yaşadığı her bir sene on seneymiş gibi gelir kişiye...

   Sadece insana olan sevgisizlik değil, yaşadığın topraklara da, börtü böceğe kurda kuşa da ilgisiz ve sevgisiz kalırsanız, ihanetin içine girerseniz, kafanızda ki şüpheci yaklaşımlar hiç bitmez... Haset duygusu da için için sizi yer ve bitirir... Daha sonrası ise hem dünyada hem de ahirette çekilecek çileler olarak Rahman ve Rahim olan Allah tarafından size verilecek kötü armağanlara dönüşecektir...

   Sevgi teknesinde aşk ile yoğurmaya çalışın yüreğinizi... Sevgi ile yoğrulan yürek asla ve asla yorulmaz. İhanetten ve ilgisizlikten uzak durursanız, ömür boyu coşkuyla akan yaşam ırmağında başınıza çok güzel olaylar gelecektir... Başınıza gelen tüm güzellikler sizi ahirete sürüklerken geride bıraktıklarınızda sizi güzel bir şekilde yad edeceklerdir...

YORUM EKLE

banner75