Eğitim ve sağlık

Sağlık Bakanı ile Eğitim Bakanı kabul etmek istemese de hem sağlıkta hem de eğitimde çok fazla sorun var.

Tabii ki bu sorunları yaratan onlar değildir, bunlar yılların sorunlarıdır.

Zaten sağlık ve eğitim ateşten top gibidir, bu iki alanın bakanı olmak da ateşten gömlek giymek gibi bir şeydir.

Göreve gelen bakanlardan düğmeye bir basışta tüm sorunları çözmesi beklenmiyor.

Yılların sorunlarını elinde sihirli değnek varmış gibi bakanların bir anda bitirmesini istemek aslında onlar için haksızlık da olur.

Ancak bir plan çerçevesinde sorunların üzerlerine gitmeleri ve kademe kademe çözmeleri beklenmektedir.

Burada sorun, her iki bakanın tüm iyi niyetlerine rağmen, kronikleşmiş sorunlar karşısında çaresiz kalmalarıdır.

Her iki bakan da “yıllardır çözülemeyen bazı sorunların tekrar edilmesini” engelleyememektedir.

Bakanlıklarında bir fark yaratamamışladır.

Baktığınızda başka bakanlıklarda da sorunlar vardır ama en çok göze batan bakanlıklar sağlık ve eğitimdir.

Sağlık ve eğitim direkt kişileri etkilemektedir ve bu etkileme olumsuz olduğu zaman tepki çok erken ve sert olmaktadır.

Örneğin sağlık, insanların yaşamını direkt ilgilendiren, hata kabul etmeyen, hatada, ihmalde ve geç kalma durumunda insanların yaşamında geri dönülmez kayıplara neden olan bir alandır.

Nitekim son zamanlarda birçok olumsuz vaka, sağlığı, özellikle de kamudaki sağlık hizmetlerini tartışılır duruma getirmiştir.

Arka arkaya gelen hatalar, ihmaller hatta hatadan da öte skandallar karşısında bile sağlıktan sorumlu yetkililer hiçbir şey olmamış gibi davranmakta, bahaneler sıralamaktadır.

Olumsuz olaylar karşısında özür dilemenin yeterli olduğunu düşünmektedirler halbuki özür dilemek değil, özrü gerektirmeyecek icraat yapmak önemlidir.

Arka arkaya gelen sorunlar ve skandallar için “şanssızlık” demek kabul edilir değildir, çünkü yaşananlar şanssızlıkla değil sistemsizlikle, ilgisizlikle ve sorunları kabullenmemekle ilgilidir.

Eğitimde de benzer bir anlayış vardır. Her eğitim yılı başında yaşanan sorunlar için mazeret üretebilirsiniz ama bu mazeretleri artık kimse dinlemez, dinlemek istemez.

Sağlıkta ve eğitimde her gelen bakanının aynı çaresizlik içinde olması bu ülkenin kaderi olmamalıdır.

Göreve gelen bakanlar, geçmiş yıllardaki sorunların yaşanmayacağı sözünü vermektedir ama bu sözler bir türlü tutulamamaktadır.

Örneğin yeni eğitim yılına bitmeyen işlerle gireceği için suçlanan Eğitim Bakanı, “Korkak olsam göz boyamak için badana boya yapar, iş yapmış gibi gösterir, işleri bir sonraki döneme bırakırdık” diyor.

Doğrudur, şov yapacağına iş yapmak daha doğrudur ama bu işler yeni ders sezonuna sarkmamalıdır.

Tamam devlette bürokrasi, işleri zorlaştırıyor, ihale süreçleri uzun ve sıkıntılı oluyor ama artık bir bakan da bu zamanlamayı yapabilsin.

Hiç kimse yapamayacak mı bu işi, hiç kimse hesaplayamayacak mı bu süreyi?...

Hem sağlıkta, hem de eğitimde halkın, sivil toplum örgütlerinin önerileri dikkate alınmalı, dünyada bu işler nasıl yapılıyor incelenmeli, yapıcı eleştiri ve öneri yapanlar düşman gibi görülmemeli, yaşanan sorunlar küçümsenmemeli, sorunlara rağmen sanki her şey tamammış gibi davranılmamalı.

Sorunlar halının altına süpürülünce yok olmuyor, öyle anlar gelir ki artık onları saklamak mümkün olmaz ve yarattıkları sonuç da çok yakıcı olabilir.

 

YORUM EKLE