Devletin yapmadığını okul aile birlikleri yapıyor

banner37

Öğretmenler Yasası’na göre, 4-5 yaş grubu ve özel eğitim sınıflarına öğretmen yardımcısı alınması için Kamu Hizmeti Komisyonu’nun münhal açması gerekirken, devlet bu yükümlülüğünü yıllardır yerine getirmekten kaçınıyor

Devletin yapmadığını okul aile birlikleri yapıyor
banner90
banner8

YATIRIMLARI YAPILMIYOR… KTÖS’ten alınan bilgiye göre, geçtiğimiz eğitim yılında, dört-beş yaş grubu için 38 ve özel eğitim sınıfına da 65 öğretmen yardımcısı, okul aile birlikleri tarafından istihdam edildi. Öğretmen yardımcılarının 27’sinin sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı yatırımları yapılmadı

“İSTİHDAM”, OKUL AİLE BİRLİKLERİNİN GÖREVİ DEĞİL… Öğretmen yardımcıları ile ilgili durum Ombudsman raporunda da yer aldı. Rapora göre; öğretmen yardımcısı istihdamı için Kamu Hizmeti Komisyonu’nun münhal açması gerekiyor ve okul aile birliklerinin istihdam yapma hakkı bulunmuyor

BU KONUDA YASAL DÜZENLEMELER VAR… KTÖS Örgütlenme Sekreteri Burak Maviş, öğretmen yardımcısı istihdamının Eğitim Bakanlığı’nın sorumluluğunda olduğunu hatırlattı. Maviş, dört yaş grubu, beş yaş grubu ve özel eğitim sınıfları için 2008 yılında öğretmen yardımcıları ile ilgili yapılan yasal çalışmaların yürürlüğe girdiğini belirtti

Ceren ÖZBİL

   Ülke eğitiminde sorunlar bitmiyor. 4 ve 5 yaş grubu ile özel eğitim sınıflarına öğretmen yardımcısı alınması için 2008’de yasal düzenleme yapılmasına rağmen kamuda bir türlü münhal açılmaması sorunlara neden oluyor.

   Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’ndan (KTÖS) alınan bilgiye göre, geçen eğitim yılında toplam 4 ve 5 yaş grubu için 38, özel eğitim sınıfına da 65 öğretmen yardımcısı, okul aile birlikleri tarafından istihdam edildi. Öğretmen yardımcılarının 27’sinin sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı yatırımları da yapılmadı.
   Bu sorun Ombudsman raporunda da yer aldı. Rapora göre, öğretmen yardımcısı istihdamı için Kamu Hizmeti Komisyonu’nun münhal açması gerekiyor.
   Ayrıca aynı raporda okul aile birliklerinin istihdam yapma hakkı olmadığı da yer alıyor.
   Konuyla ilgili KIBRIS Gazetesi’ne konuşan KTÖS Örgütlenme Sekreteri Burak Maviş, öğretmen yardımcısı istihdamının Eğitim Bakanlığı’nın sorumluluğunda olduğunu hatırlattı.

“100 öğretmen yardımcısı kadrosu var”
   Maviş, 4 ve 5 yaş grubu ile özel eğitim sınıfları için 2008 yılında öğretmen yardımcıları ile ilgili yapılan yasal çalışmaların yürürlüğe girdiğini anımsattı.
   Öğretmenler Yasası’nın 41. Maddesi’nin, öğretmen yardımcılarının yasal koşullarını, 6. maddesinin de öğretmen yardımcısı kadrolarını düzenlediğini ifade eden Maviş, 100 öğretmen yardımcısı kadrosu olmasına rağmen hâlâ münhal açılmadığını belirtti.
   Burak Maviş, “Okulların ihtiyaçları yasal olarak giderilmemiştir. Eğitim Bakanlığı, sorumluluğundan kaçarken, okullarımızda eğitim-öğretim faaliyetleri devam etmekte ve 4 yaş, 5 yaş ve özel eğitim öğrencilerinin öğretmen yardımcılarına olan ihtiyaçları daha fazla hissedilmektedir” dedi.

“İyi niyetli yaklaşım ile başlatılan
süreç olumsuz sonuçlar getiriyor”

   Maviş, bugüne kadar okul aile birliklerinin ve okul yöneticilerinin iradesi ile dört yaş sınıfı gruplarına öğretmen yardımcıları sağlanmaya çalışıldığını söyledi ve bu açığın, ailelerin katkısı ile kapatılmaya çalıştığını ifade etti.
   Okul aile birliklerinin ve okul yöneticilerinin iyi niyetli yaklaşımı ile başlatılan bu sürecin bazı olumsuz koşulları doğurduğundan söz eden Maviş, şöyle konuştu:
   “Eğitim Bakanlığı sorumluluktan kaçmaya devam etmiştir. 2017 yılında 52 öğretmen yardımcısı, okul aile birlikleri tarafından geçici istihdam edilmiştir. Eğitim Bakanlığı’nın görevlendirilmesi dışında herhangi birinin okullarda çalışması yasal olmamasına rağmen, bu kural es geçilmiştir.

   52 öğretmen yardımcısının 20 tanesinin sosyal sigorta yatırımı yapılmamakta, bu anlamda çalışma izni ve sağlık izni bulunmamaktadır. 52 öğretmen yardımcısının 15 tanesi asgari ücret seviyesinde maaş almaktadır. Geriye kalan 35 öğretmen yardımcısı aylık 300 TL ile 900 TL arasında maaş alarak, asgari ücretin altında çalışmaktadır.

   52 öğretmen yardımcısı örgütsüz, sendikasız, iş güvencesinden yoksun çalışmaktadır.

   Sendikamız, Eğitim Bakanlığı’nın sorumluluğunda olan kamusal okullarda örgütsüz, sigortasız, iş güvencesiz emekçilerin çalıştırılmasına ve emek sömürüsü yapılmasına sessiz kalmayacaktır.

   Anayasa’nın 59. Maddesi (5) bendine göre ise “Her çocuk, kız erkek ayırımı yapılmaksızın on beş yaşına kadar zorunlu; on sekiz yaşına kadar ücretsiz öğrenim hakkına sahiptir.” Bu anlamda öğretmen yardımcıları ile ilgili ailelerden ücret talep edilmeye devam edilemez. Bu sorunu ortadan kaldırmak Eğitim Bakanlığı’nın görevidir.

   100 öğretmen yardımcısı kadrosunu münhal gösterip, yasal çerçevede münhalleri doldurmalıdır.”
 

“Fırsat eşitsizliği yaratılıyor”
   Burak Maviş, bazı bölgelerde devlete bağlı yeterli sayıda dört yaş grubu, beş yaş grubu ve özel eğitim sınıfı bulunması nedeniyle öğrencilerin bu okullardan hizmet alabildiğini ancak bazı bölgelerde sayının yetersiz olması nedeniyle öğrencilerin bu okullara gidemediğini ya da özelden hizmet almak zorunda kaldığını anlattı.
   Bunun da öğrenciler arasında bir fırsat eşitsizliği yarattığını kaydeden Maviş, devletin bu konuda gerekli düzenlemeler yapması gerektiğinin altını çizdi.
 

Ombudsman’ın öğretmen yardımcılarıyla ilgili hazırladığı rapor
   1- Öğretmen yardımcılarının okullara dağılımı Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından yapılır.
   2-Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı yasal olarak zorunlu olmasına rağmen öğretmen yardımcılarının istihdamı konusunda bir girişimde bulunmamış ve okulların istihdam etmesine göz yummuştur.
   3-Okul aile birlikleri istihdam yapamaz.
   4-Öğretmen yardımcıları olmadan eğitimin yapılması imkansız olduğu ve/veya imkansız hale geleceği aşikardır.
   5-Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı yasadışı uygulamaları genelgeleri ile onaylamaktadır.
   6-Okul aile birliklerinin işveren olarak yasalara aykırı olarak yürüttükleri faaliyetler görev ve yetkileri dışındadır.
   7-4 yaş grubu devlet okulları ile özel okullar arasında önemli farklar vardır:
   a) Özel 4 yaş grubu okullara giden öğrenci oranı yüzde 47,43 devletin 4 yaş grubu okullarına giden öğrenci oranı yüzde 52,57’dir.
   b) Özel 4 yaş grubu okullardaki sınıflarda ortalama 13 öğrenci varken, devlete ait okullarda ortalama 17 öğrenci vardır.

banner134
   c) Özel okullarda 9 öğrenciye 1 öğretmen düşerken devlet okullarında 18 öğrenciye 1 öğretmen düşmektedir.
   8- 4 yaş çağ nüfusu çocuklarının ancak yüzde 44’ü okula gitmektedir.
   9- Devlet okullarına yeterince yatırım yapılmadığından dolayı özel okullar Eğitim Bakanlığı tarafından teşvik edilmektedir.
   10- Bağış adı altında okul aile birliklerinin para toplaması Anayasa’nın “eşitlik” ilkesine aykırıdır.
   11- Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı denetim mekanizmasını çalıştırmamaktadır.
   12- Okula aile birliklerinin 38 okulda istihdam ettiği öğretmen yardımcılarının toplamı 65’tir.
   a) 65 öğretmen yardımcısının sadece 27 tanesinin sosyal güvenlik yatırımları yapılmaktadır.
   b) Öğretmen yardımcılarına farklı okullarda farklı ücret verilmektedir.
   c) Asgari ücretin bile ödenmediği öğretmen yardımcıları vardır. Bu Asgari Ücret Yasası’na aykırıdır.
   d) Ödeme farkı Anayasa’nın ücrette adalet sağlanması ilkesinin açıkça ihlalidir.
   e) Sosyal güvenlikten yoksun çalıştırılan öğretmen yardımcılarına Anayasa’nın 55. Maddesi’nin ihlalidir.
   13- Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı çağ nüfusunun tamamına hizmet verecek okullar açmalıdır.
   14- Yasada öngörülen şekilde Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ve Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından ivedilikle öğretmen yardımcıları istihdam edilmelidir.

Bu alanda eğitim almaları şart…
   Öğretmenler Yasası’na göre; Okul Öncesi Eğitim kurumlarına veya bu yaş grubuna ait sınıfları içeren eğitim kurumlarına Öğretmen Yardımcısı olarak atanacakların lise sonrası, iki yıllık okul öncesi eğitimi veren bir okuldan mezun olması veya meslek liselerinin çocuk eğitimi ve gelişimi alanı veya bölümü ile ilgili meslek dalından mezun olması gerekiyor.
   Yine aynı yasaya göre; Öğretmen Yardımcılarının, okul öncesi eğitim materyallerinin hazırlanmasında öğretmene veya idareye yardımcı olmak; okul öncesi çocukların her yönden (bedensel, ruhsal, sosyal, zihinsel) sağlıklı kişilik gelişimleri için gereken desteği sağlamakla ve öğretmen tarafından planlanmış ve başlatılmış okul, sınıf aktivitelerinin, sınıf çalışmalarının, grup çalışmalarının sürdürülmesi için öğretmene yardımcı olmak; öğretmen tarafından istenen şekilde çocukların duygusal sosyal, psiko-motor, zihin ve dil gelişimini desteklemekle yükümlüdür.
   Ayrıca çocukların bireysel ve fiziksel ihtiyaçlarının karşılanmasına ve bu konuların eğitim programlarına yardımcı olmak; öğretmen tarafından istenen şekilde çocukları izlemek ve öğrenci performansları ile ilgili kayıt tutma çalışmalarına yardımcı olmak; çocukları okul alanı içerisinde kaza ve tehlikelerden korumak ve güvenlik önlemleri almak ve ilaç almak durumunda olan çocukların öğretmen direktifi doğrultusunda ilaç alışlarını sağlamak, takip ve kayıt etmek de öğretmen yardımcılarının görevleri arasında yer alıyor.
 

Özel ihtiyaçları olan çocuklara destek…
  
Öğretmen yardımcıları “özel” ihtiyaçları olan ve ekstra aktivitelere” ihtiyaç duyan çocukların eğitim-öğretim faaliyetlerinin aksatılmaması için öğretmene destek olmak; özellikle sorunlu durumlarda yardım etmek, problem yaratan veya problemli çocuklarla ilgilenmek; öğretmen veya idare yönetiminde çocukların “bedensel” egzersizleri gerçekleştirmesine yardımcı olmakla yükümlüdür.
   Ayrıca ilk yardım gerektiren durumlarda öğretmene gereken bilgiyi vermek ve acil ilk yardım tedbirleri almada öğretmene yardımcı olmak ve müdür veya sorumlu öğretmenin vereceği mevkiine uygun diğer görevleri yapmak da öğretmen yardımcılarının görevi arasında yer alıyor.
  

Kamu Görevlileri çalışma saatlerine uygun çalışırlar
  
Öğretmen Yardımcıları, kamu görevlileri çalışma saatlerine bağlı olarak çalışır. Ancak, öğretmen yardımcılarının görev yapacağı okul etkinlikleri ve bu etkinliklerle ilgili mesai saatleri, ilgili sendika ile istişare edilerek Bakanlıkça yapılacak genelgelere uygun olarak belirlenir.
   Öğretmen Yardımcılarının, eğitim ve öğretim kurum ve kuruluşlarına dağılımı, aşağıdaki (2)’nci fıkrada öngörülen ilke ve ölçütler saklı kalmak koşuluyla, Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından yerine getirilir.
   Okul öncesi eğitim kurumlarında her okulda bir öğretmen yardımcısı görevlendirmek esastır.
   Ancak, olanaklar ölçüsünde öncelikle 4 yaş grubuna en az 16’şar öğrencisi bulunan en çok iki şubeye bir öğretmen yardımcısı verilecek şekilde düzenleme yapılır.

Atamaları Kamu hizmeti Komisyonu tarafından yapılır…
  
Öğretmen Yardımcıları, atanmaları, onaylanmaları, sürekli ve emeklilik hakkı kazandıran kadrolara yerleştirilmeleri, yer değiştirmeleri, görevden çekilmiş sayılma, görevden uzaklaştırılma veya göreve son verme dahil tüm disiplin işlemleri, ödev ve sorumlulukları, genel hakları ve yasakları bakımından Kamu Görevlileri Yasası kurallarına tabidir ve bu işlemler Kamu Görevlileri Yasası ve Kamu Hizmeti Komisyonu ve Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası kuralları çerçevesinde, Kamu Hizmeti Komisyonu yerine getirilir.

YORUM EKLE
banner140
SIRADAKİ HABER

banner75