“Din dersi konusu politik malzeme yapılıyor”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, eğitimle ilgili basın toplantısı düzenliyor. Özyiğit basın toplantısında şunları kaydetti:

“Din dersi konusu politik malzeme yapılıyor”
  • 14 Eylül 2018, Cuma 16:09

“Hükümet olarak bir takım tedbirler almaya, parayı biz kontrol edemesek de, dar ve sabit gelirlilere bunun minimize ederek yansıtılması için hükümet olarak tedbirler alıyoruz.

“Vizyon 2030 hedefimiz var”

Yeni eğitim yılı, öğrenci, öğretmen, veliler ve tüm topluma hayırlı olsun. Biz eğitime parça parça bakmıyoruz. Eğitimi bir bütün olarak yapılandırmayı hedefliyoruz. Eğitimin ana hedefi, nasıl insan yetiştirme sorusuna yanıt bulmaktır. Bugün yetiştirilen insan dokusuna bakarak, geçmişte nasıl bir planlama yaptık da bugünlere geldik sorgulamak zorundayız. Bugün bu soruların arayışı içindeyiz. Bizim vizyon 2030 hedefimiz var.

O döneme gelindiğinde, bugün yaptığımız sorulara verilecek yanıtlarla bireyleri nasıl yetiştirebiliriz bunun uygulamalarını yapmak gerekiyor.

Gelişen dünya koşullarında bir dokunuşla bir dokunuşla tüm bilgiye erişebiliyorsa, biz eğitimin başında olanlar bunun gerisinde alamayız. İnsana, topluma, çevreye duyarlı ekolojik dengeleri koruyan bireylerden bahsediyoruz. Bu değerlere sahip nesiller yetiştirmeyi hedefliyoruz. Onlara sahip çıkacak nesilleri yetiştirmek esas hedefimiz olmalıdır.

“Gençler çareyi yurtdışına gitmekte buluyor”

Ülkemiz sürekli iş gücü alıyor. Dün Türkiye’den alıyordu, bugün uzak doğudan alıyor. Diğer taraftan bizim üniversite, meslek lisesi mezunlarımız, diplomalı işsizler ordusunda toplanarak, çareyi yurtdışına gitmekte buluyor. Demek ki eğitimi doğru planlayamadık. Ülkenin acilen ihtiyaç duyduğu istihdam alanlarına yönelik de eğitimi yeniden yapılandırmamız gerekiyor.

“Aldığımız tedbirler kısa sürede değerini yitirdi”

Anlık kararlar değil, geleceğe etki edecek geniş çerçevede değerlendirmeler, doğru adımlar ve bunun kalıcılaşması için düzenlemeler yapılacak.

8 aydır bunu yapmak için yoldayız. Karşılaştığımız zorluklar da var. Öyle bir dönemde görev aldık ki, bir anda dövizde fırlamalar oldu. Bu seçim atmosferidir dedik. Oraya kadar bir yerlere gidecek sonra duracak dedik ama olmadı. Sonuç olarak düne kadar ciddi bir tırmanışlar oldu. Bu hepimizi çok zora soktu. Hükümet olarak tedbirler aldık ama tedbirler kısa süre içinde değerini yitirdi.

“Bütçenin büyük kısmı maaşlara gidiyor”

Geçen yıl mezun olanlarla bu yıl okullara başvuranlar arasında yüzde 20’lik bir fark var. Bu da daha çok olanak, derslik, ödenek demektir. Bütçenin büyük kısmı maaş ve sosyal yatırımlara gidiyor. Süreç içinde özellikle taşımacılık alanında 27 milyon olan bütçe, 37 milyona çıkarıldı. Çünkü geçen yılın da yatırımları bunun içine alındı. Gerek tamirat, tadilat, gerekse okul inşaatı kalemlerinde de 10 milyon gibi bir kısıntıya gidildi. Kitap basım kalemi bir anda sıfırlandı. Bunlar olmadan adım atamazsınız. Bunların nedenleri teknik nedenlerle olduğunu öğrendik. Biz bunlarla ilgili çalışmalar da sürdürdük. Geçtiğimiz ders yılından hatırlanacak, bir grup çocuk Girne’de okulsuz kaldı. Bir üniversitenin boşta kalan ünitelerine yerleştirildi ve sorun aşıldı. Yüzde 20’lik artış var, buna rağmen biz bunun tedbirini aldık. Bir iş insanının katkısıyla Beylerbeyi’ndeki okul eğitim vermeye hazır. Alsancak’ta ilkokul 2 binadan oluşmaktaydı. Bunların birini müstakil anaokuluna çevirdik. Daha çok 4-5 yaşında çocuğu okula alma fırsatı yarattık. Binanın biri de, tamamen ilkokul binası olarak yürürlüğe girdi. İskele’de de bir anaokul binası vardı. O da İskele Anaokulu olarak devreye konuldu. Öğrencilerin geliş nedenleri, özel okullardan da önemli miktarda çocuğun devlet okuluna yöneldiğinin altını çizmek istiyorum.

Meslek okullarına kayıt oranı sevindirici

İki okulda tadilat ve tamirat kaldı. Diğer okullarımızdaki tamirat tamamlandı. Atatürk Meslek Lisesi’ne iki hayırsever iş insanı atölye yapıyor. Bu süreç halen devam ediyor. Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne bakıldığında; ki bizim için çok önem verdiğimiz bir bölümdür. Mutluluk vericidir ki, altyapı iyileşmeleri yapılırken, bizim meslek okullarımıza bin 50 kayıt olduğunu tespit ettik. Bu sevindiricidir. Hiçbir yere giremeyenlerin meslek liselerine girdiği anlayışı değişti. Bu önemli bir adım. Daha nitelikli elemanları yetiştirip, kısa sürede iş hayatına atılabilecekleri şekilde eğitmek istiyoruz. İlkokul ve ortaokul başta olmak üzere, okullarımıza kapsam bölgeleri üzerinde ilgili idareci arkadaşlar okul müdürleri ve sendika temsilcileriyle yoğun çalışmalar yaptılar. İlkokullara sokak sokak bölgeler belirlendi. Ortaokul ve liselere ise kayıtlar çalışmalar üzerinden yapılıyor. Bazı bölgelerde kapsam bölgeleri dışına çıkıp bu kayıtları zorlamalar var. Bakanlık ihtilaflı gibi görünen konularda, ilgili okullar arasında bir denge kurmaya çalışmakta, ilgili müdürleri halen okulları toplantıya çağırarak, sorun gidermeye çalışıyor.

“Kaçak çalışmanın önüne geçiyoruz”

Yüksek öğretimle ilgili önemli bazı çalışmalarımız var. Göreve geldiğimiz günden itibaren, yüksek öğrenimde üçüncü ülkelerden gelecek öğrenciler için kayıt kabul tüzüğü geçirdik. Üçüncü ülkelerden gelecek öğrencilerimiz, hangi kriterlerle buraya gelecek? Bununla ilintili olarak, öğrenci izinleri üzerinde çalıştık. İlgili bakanlıklarla çalışma yaparak, düzenlemeler yaptık. Yüksek öğrenim kayıt portalı hazır ve önümüzdeki günlerde erişime açılacak. Öğrenci izinleri de buna bağlı olarak düzenlenecek. Geçmiş yıllarda öğrenci olarak ülkeye gelip kaçak çalışanlar vardı. Bunun önüne geçiyoruz.

“8 bin 200 öğrenci yerleşti”

Burs ve bilgi sistemini kurduk. Özellikle erkek öğrenciler için, askerlik tecil sistemini getirdik. Bu da yürürlüğe girdi. Bu doğrultuda, öğrencilerimiz kendileri hiçbir çaba göstermeden ilgili birimler üzerinden tecil edilecek.

Ülkemize Türkiye’den ayrılan kontenjan 20 bin civarındaydı. Geçen yıl 10 bin öğrenci yerleştirildi, bin kişi de ek kontenjanla geldi. Bu yüzde 58’lik bir dilim oluşturdu. Bu yıl bize üniversitelerimize 17 bin kontenjan ayrıldı. Bu kontenjanın 8 bin 200 dolayındaki kısmı yerleşmiş oldu. İki bin civarında bir düşüş var. Yarından itibaren tekrar ek yerleştirmeler yapılacak. Bazı girişimlerde bulunduk. Bunun neticesinde bu sayının daha yukarı çıkacağına inanıyoruz. Kayıtların TL üzerinden yapıldığı Türkiye’de halen bilinmiyor. Bazı kaynaklardan yanlış propaganda yapılıyor. Kıbrıs’taki yaşam ve ulaşımın çok pahalı olduğu yönünde propaganda yapılıyor. Neden? Türkiye’de yeni kurulan üniversitelerin öğrenci sayısını arttırmak için.

Söylediklerinde bazı gerçeklikler var. Yurt ücretleri ve kiralar döviz üstündendir. Feveran ettiğimiz konu da budur. Hükümet olarak bazı kararlar aldık, bunları uygulayın diyoruz. Biz de elimizden gelen kolaylığı göstermek durumundayız.

“Öğrenci affını getirdik”

Üniversitelerden çeşitli gerekçelerle kaydını sildiren öğrencilerimize af getirdik ve karar Bakanlar Kurulu’ndan geçti. Meclis açıldığı zaman yürürlüğe girecek. Çünkü hükümetin genel tavrı bu yöndedir. Geçmiş yıllarda zaman içinde tartıştığımız ülke kolejlerinden A level ve GCE ile mezun olan öğrencilerin üçüncü ülkelere gitmek zorunda kaldığıydı. Dövizdeki artış onları da etkiliyor. Yine bu öğrenciler, elde ettikleri sınav sonuçlarıyla Türkiye’deki üniversitelere girebilsin diye, YÖK ve eğitimden sorumlu birimlerle mesai yaptık. Daha çok öğrenci bu yıl Türkiye’deki öğrencilere yerleştirildi. Güneyde okuyan KKTC vatandaşı çocuklar da Türkiye üniversitelerine girebilecek.

“Din dersi konusu politik malzeme yapılıyor”

Din dersine yönelik tartışmalara değinen Özyiğit, “Biz işin başında yola niçin çıktıysak oradayız. Bunu herkes anlasın. Biz bir şey söyledik tam da geldiğimiz nokta odur. Biz hiçbir zaman din dersi kaldırılacak, artık okutulmayacak demedik” dedi.

“Herkes kendi politik düşünecine göre bizi bir yerlere çekiştirmeye çalışyor” diyen Özyiğit, bu yaklaşımların doğru olmadığını belirtti.

Özyiğit, din dersinin haftalık 38 derslik periyotta bir ders, “okyanusta bir damla olduğunu” söyleyerek, bu konunun politik malzeme yapıldığını, bunun doğru olmadığını kaydetti.

Din dersinin ilkokullarda zorunlu ders, liselerde seçmeli ders olarak okutulacağını belirten Özyiğit, ortakokulda ise din dersine katılmak istemediğini bildiren öğrencilere başka bir ders verileceğini söyledi.

Mesleki teknik öğretim alanında ihtiyaç duyulan öğretmenlerin Türkiye’den talep edildiğini dile getiren Özyiğit, bu öğretmenler arasında din öğretmeni bulunmadığını belirtti.

Özyiğit, din öğretmenlerinin ülkeden mezun öğretmenlerden görevlendirileceğini kaydetti.

“Öğretmen eksikliği giderilecek”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özyiğit, 180 öğretmene ihtiyaç duyulduğunu ancak 132 kadro alınabildiğini, münhallerin Kamu Hizmeti Komisyonu’na bildirildiğini söyledi.

Öğretmen sendikaları ile ilgili bürokratların öğretmen nakilleri ile ilgili bir çalışma yaptığını belirten Özyiğit, kadro alımında yaşanan sıkıntıdan dolayı zamanın sarktığını kaydetti.

Özyiğit, daha çok öğretmen almak için uğraştıklarını ancak bunun başarılamadığını, 132 öğretmen için kadro alınabildiğini, bu arada geçen süre nedeniyle sarkmalar yaşanacağını, önümüzdeki hafta sonu yapılacağını belirtti.

Bakan Özyiğit, bundan dolayı önümüzdeki hafta okullar açılacağında bazı sıkıntıların yaşanacağını bazı okullarda özellikle ortaokul ve liselerde sıkıntı yaşanacağını kaydetti.

“Taşımacılıkta usulsüz sözleşmeler imzalanmadı”

Taşımacılık konusunda Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı, Maliye Bakanı ve kendisinin de katılımı ile KAR-İŞ ile bir toplantı yaptıklarını söyleyen Özyiğit, uzlaşıya varıldığını belirtti.

Özyiğit, güvenli taşımacılığa önem verdiklerini vurgulayarak, usulsüz gördükleri bazı sözleşmeleri imzalamadıklarını kaydetti.

“Tiyatro binası için proje hazır”

Devlet Tiyatrolarının yanan binasının ardından yeni bir bina sorununun uzun yıllardan beri çözüm beklediğini söyleyen Özyiğit, canla başla bu konuyu çözmeye çalıştıklarını belirtti.

Özyiğit, projenin tamamlandığını hazır olduğunu, kaynak arayışlarının devam ettiğini söyledi.

Ankara ziyareti konusundaki iddiaları da yanıtlayan Özyiğit, bu konuda herhangi bir kriz yaşanmadığını, yararlı görüşmeler yapıldığını belirtti.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Müsteşarı Asım İdris’in istifasını da değerlendiren Özyiğit, istifasının din dersleri ile hiçbir ilgisinin bulunmadığını, özel bir kurumdan aldığı teklifi kabul ederek istifa ettiğini belirtti. Özyiğit, özel sektörden gelen bürokratların müşavir olmasının söz konusu olmadığını da sözlerine ekledi.

Önümüzdeki hafta okulların açılmasıyla bazı eksiklik ve aksaklıklar yaşanacağını söyleyen Özyiğit, sıkıntılar kısa sürede giderileceğini belirtti.

Özyiğit, hedeflerinin kendi ayakları üzerinde duran özgüvenli bir toplum yaratmak olduğunu ifade etti.

Beğendim 1 Muhteşem 0 Haha 1 İnanılmaz 0 Üzgün 0 Kızgın 0

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.


yükleniyor

BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU

YAZARLAR

tümü
    Takımlar O G B M Av P
1 YENİCAMİ AK 23 18 3 2 45 57
2 MAĞUSA TÜRK GÜCÜ 23 18 2 3 39 56
3 DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ SK 23 15 0 8 17 45
4 MERİT ALSANCAK YEŞİLOVA SK 23 12 4 7 4 40
5 ÇETİNKAYA TSK 23 11 5 7 8 38
6 LEFKE TSK 23 11 4 8 7 37
7 CİHANGİR GSK 23 11 4 8 2 37
8 GÖNYELİ SK 23 10 3 10 2 33
9 TÜRK OCAĞI LİMASOL 23 9 4 10 4 31
10 BAF ÜLKÜ YURDU 23 8 6 9 3 30
11 GENÇLİK GÜCÜ TSK 23 8 4 11 -6 28
12 KÜÇÜK KAYMAKLI TSK 23 5 8 10 -24 23
13 BİNATLI YSK 23 6 3 14 -24 21
14 ESENTEPE KKSK 23 6 1 16 -22 19
15 L. GENÇLER BİRLİĞİ SK 23 3 7 13 -30 16
16 GİRNE HALK EVİ 23 3 2 18 -25 11
yukarı çık