Eğitimde somut adımlar atılacak

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, KIBRIS’a verdiği özel demeçte iddialı konuştu

Eğitimde somut adımlar atılacak
  • 21 Mart 2018, Çarşamba 9:25

Ahmet KARAGÖZLÜ

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, eğitimle ilgili somut adımlar atmaya kararlı olduklarını söyledi.

Eğitimdeki sıkıntılar ve bu konuda neler yapılacağıyla ilgili KIBRIS’a özel bir demeç veren çiçeği burnundaki Eğitim Bakanı Cemal Özyiğit, eğitimde kalıcı bir sistem yaratma hedefinde olduklarını kaydetti.

Özyiğit, ülkede sürekli tartışma konusu olan yarışmacı sınavların çocuklarda yarattığı olumsuzlukların farkında olduklarını ifade ederek, bu nedenle ölçme ve değerlendirme sistemini yeniden değerlendirmek gerektiğini belirtti.

1986’da çıkarılan Milli Eğitim Yasası’nın üzerinden çok uzun yıllar geçtiğini, bazı alanlarda bu yasanın çok gülünç denilecek ifadeler içerdiğini anlatan Bakan Özyiğit, “Bu doğrultuda Kıbrıs Türk halkının toplumsal değerlerine, kültürlerine, örf ve adetlerine, geleneklerine ve inançlarına sahip çıkarak, Milli Eğitim Yasası’nı güncelleştirmek için bir çalışma başlatacağız” dedi.

Eğitimdeki süreyi de önemsediklerine işaret eden Cemal Özyiğit, “Mevcut yapıda tam gün eğitim sistemi olarak algılanıyor ama ben buna, hem gün, hem de yıl içinde eğitim süresinin dünya standartlarına yakınlaşması diyorum. Bu çerçevede de adımların atılmasına başlayacağız” şeklinde konuştu.

Eğitim Bakanı Cemal Özyiğit, öğrenci taşımacılığına da belirli bir standart getirileceğine dikkat çekerek, maliye ve ulaştırma bakanlıklarının bu konuda tüzük çalışması başlatacağını söyledi.

Burslara birtakım düzenlemeler getirilerek bursların artırılacağını da ifade eden Özyiğit, “İhtiyaç alanlarına yönelik teşviklerin verilmesi son derece önemli bir konudur” ifadesini kullandı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit ile yaptığımız röportaj, aynen şöyle:

Eğitimde kalıcı sistem yaratacağız

SORU: Eğitimdeki sıkıntıları ve eğitimde nasıl bir devlet politikası oluşturulabileceğinden bahseder misiniz?

ÖZYİĞİT: Bugüne kadar her gelen hükümet ve bakan, kendine göre birtakım adımlar atmaya çalıştı. Birileri meslek liselerini, başka birileri ise kolejleri öne çıkardı. Birileri geldi kolej sınavlarını kaldırdı ve kolejlerin orta bölümü kapatıldı. Bu durumda da özel kolejler türedi. Bir başka bakanın gelmesiyle de yaz tatilinde plansız bir şekilde kolejlere giriş sınavı konuldu.

Meslek liselerinde de daha önce birçok farklı uygulamalar oldu ve bunun sonucunda da son dönemlerde bazı meslek liseleri yoğunlaştığı için sınavla öğrenci alır konuma geldi.

Yani her gelen hükümet kendine göre bir şeyler denemeye çalıştı. Dünya, bunu böyle yapmıyor. Dünyada bir sistem üzerinde uzlaşılıyor ve o sistem, işleyen bir hale getiriliyor.

Önümüzdeki günlerde bakanlık yetkilileri, üniversiteler, öğretmenler ve öğretmen örgütleri, Ticaret Odası, Sanayi Odası, ekonomik örgütler, mimar ve mühendislerin olduğu meslek örgütleri ile birlikte, toplumun çeşitli kesimlerinden oluşan bir ekip, ortak olarak görevlendirilerek, okul öncesinden üniversiteye kadar olan eğitimin genelini kapsayan konuları masaya yatıracağız.

Masada, nasıl bir eğitim sistemine ihtiyacımız olduğunu ve eğitim sisteminin sonunda hangi nitelikleri taşıyan insanların yetiştirilmesini istediğimizi konuşarak, eğitimi ana yapı olarak kalıcı bir sisteme dönüştürmek istiyoruz.

Dünyadaki bilimsel gelişmeler önemli

SORU: Mili Eğitim Bakanlığı yapan birçok kişi eğitimle ilgili adımlar attı ancak sistemle ilgili netice alınamadı. Siz nasıl bir yol izlemeyi düşünüyorsunuz?

ÖZYİĞİT: Eğitimde her gelen hükümet ve bakan, oluşturulacak olan ana yapıya el atmamalı. Sadece dünyadaki bilimsel gelişmelere ve çağdaşlıklara el atmalıdır. Bu doğrultuda da Talim ve Terbiye Dairesi’ni, eğitim programlama merkezine dönüştürmek durumundayız. Ayrıca Talim ve Terbiye Dairesi’nde ayrı bir akademik kurul oluşturulacak. Oluşturulacak olan Akademik Kurul ise müfredat belirleme komisyonu, program geliştirme komisyonu, ders kitabı hazırlama komisyonu gibi ihtiyaç duyduğu alanlarda alt komisyonlar oluşturabilecek. Ana hedefimiz öncelikle bu ana yapımızın iskeletini oluşturmak olacak. Bu konuda uzlaşımızı Bakanlar Kurulu vasıtası ile meclise taşıyıp, yasal ve kalıcı bir hale getireceğiz. Bu yasanın oluşmasının ardından da eğer eğitimde bir değişiklik yapılacaksa, oluşturulacak olan akademik kurulun hazırladığı öngörüler ve veriler ışığında hareket edilecek.

Ölçme ve değerlendirme sistemi yeniden değerlendirilecek

SORU: Sınav sistemi hakkında ne düşünüyorsunuz?

ÖZYİĞİT: Yarışmacı sınavların çocuklarda yarattığı olumsuzlukları görüyoruz. Bu sebeple de Ölçme ve Değerlendirme Sistemi’ni konuşacağız. Çocukların kaderi ilkokul sonunda kolejlere giriş, ortaokul sonunda Fen Lisesi’ne ve Anadolu Lisesi’ne giriş, lise sonunda ise üniversitelere giriş gibi tek sınava bağlı oluyor. Bu sebeple de ölçme ve değerlendirme sistemini yeniden değerlendirmemiz gerekiyor. Bu doğrultuda, daha sağlıklı bir yapıyı nasıl oluşturabileceğimizi konuşmamız gerekiyor.

Eğitim Yasası gülünç kaldı

SORU: Tam gün eğitim sistemini savunan birisiniz. Bu konuda çalışmalarınız olacak mı?

ÖZYİĞİT: Milli Eğitim Yasası 1986 yılında çıkarıldı ve üzerinden çok uzun zaman geçti. Bu yasanın bazı alanlarında çok gülünç denilecek ifadeler bulunuyor. Bu doğrultuda Kıbrıs Türk halkının toplumsal değerlerine, kültürlerine, örf ve adetlerine, geleneklerine ve inançlarına sahip çıkarak, Milli Eğitim Yasası’nı güncelleştirmek için bir çalışma başlatacağız.

Bir diğer önemli nokta da eğitimde süredir. Mevcut yapıda tam gün eğitim sistemi olarak algılanıyor ama ben buna, hem gün, hem de yıl içinde eğitim süresinin dünya standartlarına yakınlaşması diyorum. Bu çerçevede de adımların atılmasına başlayacağız.

Ayrıca öğrenci taşımacılığına da belirli bir standart getirilecek. Maliye ve Ulaştırma Bakanlığı’yla bu konuda bir tüzük çalışması başlatılıyor. Burslarda da bir takım düzenleme getirilerek burslar artırılacak. İhtiyaç alanlarına yönelik teşviklerin verilmesi son derece önemli bir konudur.

Meslek liseleri için bir kampus yapılacak

SORU: Meslek liseleri ile ilgili nasıl bir çalışmanız olacak?

ÖZYİĞİT: Meslek liseleri için bir kampus hazırlığı var, bu mutlaka yaşama geçirilecek. Çünkü meslek liselerine ayrı bir önem veriyoruz. Bu liselerden mezun olacak gençlerin, yüksek öğrenime girmeye ihtiyaç duymadan da iş, istihdam olanağı bulabilmeleri için sertifikasyon programları geliştirilecek. Yani oradan mezun olan gençlerimiz, piyasada kendilerine bir yer bulabilecekler. Üniversiteye devam etmek isteyen gençler, isterlerse elbette devam edebilecekler.

Yabancı öğrencilerde belirli kriterler aranacak

SORU: Ülkeye gelen yabancı öğrencilerin birçok sıkıntıları oluyor. Yabancı öğrenciler için yapacağınız bir çalışma var mı?

ÖZYİĞİT: Özellikle, ülkemize üçüncü ülkelerden gelen öğrencilerin nasıl geldiğiyle ilgili bazı sıkıntılar yaşanıyor. Ülkemize gelen öğrencilerde belirli kriterler aranacak ve bu öğrencilerin nerede, nasıl yaşadığıyla ilgili takipler yapılacak. Bu sebeple de üniversitelerle ilgili kayıt- kabul tüzüğü hazırlanıyor. Önümüzdeki günlerde de yürürlüğe girecek.

Bazı yerlerde özellikle üçüncü ülkelerden gelen öğrencilerin maalesef insani olmayan koşullarda barındığı yönünde ciddi bilgiler var. Bu sebeple tüm bunları konuşup sağlıklı bir yapı oluşturmayı amaçlıyoruz. Bu öğrenciler ülkeye girdikleri andan itibaren bizim birer bireyimizdir. Onların en çağdaş koşullarda insan hak ve özgürlüklerden yararlanarak yaşamaları, öğrenimlerine devam etmeleri ve ardından en iyi şekillerde yetiştirilmeli bizim için çok önemlidir.

Eğitim kalitesinin artırılması önceliktir

SORU: Eğitim alanında ülkemizin tanıtımını en iyi şekilde nasıl yapabiliriz?

ÖZYİĞİT: Ülkemizde öğrenci sayısı şu anda 100 bin ve bunun 150 bin olması adına bir görüş var. Bizim için öğrencilerin iyi yetiştirilmesi ve eğitim kalitesinin artırılması önceliktir.

Ülkemize gelip öğrenim gören yabancılar, ülkelerine döndükleri zaman ya da batı ülkelerine gittiklerinde, bizim birer fahri temsilcimiz olacaklar. Bu ülkede sosyo -ekonomik ve demokrafik yapıyı gözler önüne serebilecek bir anlayış olacak. Burada kendimize de bir ayna tutmalıyız. Ülkede nerelerde eksikliğimiz olduğunu o öğrencilerin gözünden görmemiz gerekir. Bu öğrencileri iyi şekilde yetiştirdiğimizde de her yerde Kıbrıs’ın kuzeyinde iyi ve kaliteli bir eğitim olduğunu söyleyecekler. Böylece de ülkemizin tanıtımını en iyi şekilde sağlayabileceğiz.

Yüksek eğitim kalitesine, çok ciddi anlamda hassasiyet gösteriyoruz

SORU: Ülkemizde çok sayıda üniversite bulunuyor. Bu üniversitelerin kaç tanesi akredite olmuştur?

ÖZYİĞİT: Önümüzdeki günlerde YÖDAK’la ve rektörlerle topluca görüşme planımız vardır. Üniversiteler bu ülkedeki ekonominin da öncü yapılarından bir tanesidir ama sadece ekonomik olarak bakmak doğru bir anlayış değildir. Kalitenin artırılması için YÖDAK ile de görüş alışverişinde bulunuyoruz. Çünkü YÖDAK’ın bir misyonu da üniversiteleri denetleme ve akredite olmalarını sağlamaktır. Ülkede 16 tane üniversite vardır ve bunların sadece 13 tanesi YÖK’e akredite olmuştur. Üç tanesi de akredite olmaya çalışıyor. Ayrıca faaliyette olan 16 üniversite dışında 16 tane üniversiteye daha ön izin verildi. Bu izinlerin artık ete kemiğe bürünmesi gerekiyor. YÖDAK’ın kriterlerini yerine getirdikleri takdirde meclise sevk edilip meclisten onay almaları gerekiyor. Hâlâ başvurmaya hazırlanan birçok üniversite var. Öncelikle ülkemizde bu kadar üniversiteye ihtiyaç var mı? Bunu araştırmak gerekiyor. Ayrıca ülkemizde belirli kriterlerin daha net konması ve kalitenin artacağı bir şekilde yapılanma olması gerekiyor. Bu konuda çok ciddi anlamda hassasiyet gösteriyoruz.

Bütçenin gecikmesi sıkıntı yaratacak

SORU: Ülkemizdeki birçok okulda alt ve üst yapıda eksiklikler var. Okulların durumuyla ilgili bir çalışmanız oldu mu? Okullarımız ne durumda?

ÖZYİĞİT: Bazı okullarda daha önceden başlamış olan tamiratlar bulunuyor. Bütçenin geç geçiyor olmasının da büyük bir sıkıntı olduğunu açık yüreklilikle söylemek gerekiyor. Bütçe görüşmelerinde eğitim bütçesi onaylandı. Önümüzdeki günlerde de meclis genel kurulunda bütçenin geneli onaylanacak. Onaylandıktan sonra da bazı adımları daha somut olarak atabileceğiz.

Girne’de iki tane okul projemiz var. Bunlar ilkokul ve ortaokul yapım projelerimizdir. Ayrıca orada daha önce kullanılan bir ilkokul binasının, okul öncesi olarak organize edilmesi planımız var. Bu doğrultuda tamirat ve tadilatların bir an önce başlaması gerekiyor. Şu an bunun hazırlığını içerisindeyiz. Hedefimiz, yeni ders yılına yetiştirmektir. Bütçenin geç geçmesi biraz sıkıntı yaratacaktır ancak canla başla çalışıp yetiştirmek için uğraşacağız. Bütçenin geç geçmesini mazeret olarak söylemiyorum ancak geç de geçse, kalan zaman diliminde teknik olarak sıkıntı olacağı aşikardır. Ama yine de elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız.

Girne’de açıkta kalan öğrenciler için okul yapılacak

SORU: Okul yapımı için finansmanı nasıl sağlamayı düşünüyorsunuz?

ÖZYİĞİT: Yatırım yapıldığında yeri geldiğinde Türkiye Cumhuriyeti’nden katkılar alınmaktadır. Maliye Bakanlığı’yla bunu konuştuk. Girne’deki okulların yapımında bütçenin bir kısmı Maliye Bakanlığı, bir kısmı da Eğitim Bakanlığı’nın Altyapı Kalemi içerisindedir. Önümüzdeki günlerde projeyi yetiştirip ihaleye çıkmaya hazırlanıyoruz. Girne’de açıkta kalan 83 öğrenciyi ise bir an evvel okulları yapıp o okullara alacağız.

Atamalar bekliyor

SORU: Atamalar niye gecikti?

ÖZYİĞİT: Atamalar, müşavir yaratmama adına hükümet programına ve hükümet protokolüne koyduğumuz maddeden dolayı gecikti ancak gerekli prosedür başladı. Bir an önce müşavir yaratmama yasasının çıkarılmasını bekliyoruz. Bu konuda bizde büyük sıkıntılar var. Bakanlık Müdürü, Genel Orta Eğitim Müdürlüğü ve İlköğretim Müdürlüğü gibi hayati müdürlükler şu an boş. Maalesef müşavir yaratmama adına da atama yapamadık. Buralara süratle atama yapılabilmesi için ilgili yasasının hızlanmasını bekliyoruz. Bunu aştığımız zaman gerekli atamalar yapılacak.

Beğendim 0 Muhteşem 0 Haha 0 İnanılmaz 0 Üzgün 0 Kızgın 1

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.


yükleniyor

BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU

YAZARLAR

tümü
    Takımlar O G B M Av P
1 BAF ÜLKÜ YURDU 0 0 0 0 0 0
2 BİNATLI YSK 0 0 0 0 0 0
3 CİHANGİR GSK 0 0 0 0 0 0
4 ÇETİNKAYA TSK 0 0 0 0 0 0
5 DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ SK 0 0 0 0 0 0
6 ESENTEPE KKSK 0 0 0 0 0 0
7 GENÇLİK GÜCÜ TSK 0 0 0 0 0 0
8 GİRNE HALK EVİ 0 0 0 0 0 0
9 GÖNYELİ SK 0 0 0 0 0 0
10 KÜÇÜK KAYMAKLI TSK 0 0 0 0 0 0
11 L. GENÇLER BİRLİĞİ SK 0 0 0 0 0 0
12 LEFKE TSK 0 0 0 0 0 0
13 MAĞUSA TÜRK GÜCÜ 0 0 0 0 0 0
14 MERİT ALSANCAK YEŞİLOVA SK 0 0 0 0 0 0
15 TÜRK OCAĞI LİMASOL 0 0 0 0 0 0
16 YENİCAMİ AK 0 0 0 0 0 0
yukarı çık