“Hedefimiz Avrupa’dan da öğrenci çekmek”

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) Rektör Vekili ve Arkın Sanat ve Tasarım Merkezi(ARCAD) Direktörü Prof. Dr. Ümit İnatçı, üniversitenin hedefleriyle ve Arkın Sanat ve Tasarım Merkezi’nin kurs programları ile ilgili KIBRIS’ı bilgilendirdi:

“Hedefimiz Avrupa’dan da öğrenci çekmek”
  • 09 Ocak 2018, Salı 9:25

Tünay MERTEKCİ

İnatçı, hedeflerinin Orta Doğu ve Türkiye’nin yanı sıra Avrupa’dan da öğrenci çekmek olduğunu söyledi.

İnatçı, hedefin çok öğrenci değil nitelikli öğrenci olduğuna vurgu yaptı.

İnatçı: Üretime yönelik bir üniversite

Önce üniversitenin kuruluşu hakkındaki kararın alındığını belirten İnatçı, Erbil Arkın’ın kurucu olarak ve vakıf yönetim kurulu başkanı olarak bu kararı kendileriyle paylaştığını ve kuruluşta kendilerine bizimle olurmusun diye de bir teklif aldıklarını ve kabul ederek başladıklarını söyledi.

İnatçı, “Üç fakülte kurduk, üçer bölümden dokuz bölümle birlikte sanat odaklı bir üniversite kurduk. Üniversitenin kapsamı elbette sadece sanat değil. İletişim ve tasarım fakülteleriyle birlikte sanat odaklı ama tasarım ve iletişimi de kapsayan bir üniversite ortaya çıktı” dedi.

İnatçı, üniversitenin manifestosunda göze çarpan en önemli şeyin, bu üniversitenin üretime yönelik bir üniversite olduğunu ifade etti.

“Uygulama alanında büyük bir deneyim”

“Uygulamalı derslerin, teorik derslerle ölçülü bir şekilde yeteneği ve entelektüel kapasiteyi pekiştirici bir düzeyde eğitim kapasitesine sahip bir üniversiteden bahsediyoruz. Amacımız, ülkeye üst kültür seviyesinde katkı koymak zaten kurucuların felsefesinde de aynı düşünce yatıyor” diyen İnatçı, bu üniversitede yetenekli öğrencilerin yetişeceğini dile getirdi.

Öğrencilerin, ellerine bir diploma aldıklarında sadece onu duvara asmak için alıp gitmeyeceklerini söyleyen İnatçı, hem alanla ilgili derin entelektüel bilgiye sahip olacaklarını hem de uygulama alanında büyük bir deneyime sahip olacaklarını ifade etti.

İnatçı, “Üretecekler, öğrenecekler, öğrenerek de üretecekler. Üretim, üniversitenin eğitim anlayışının merkezindedir. Bunun neden böyle olduğunu üniversitenin alt yapısının kuruluşuna baktığımız zaman anlayabiliriz” dedi.

“Öğrenciler bütün altyapısal ekipmana sahip olacaklar”

İnatçı, “Gerek geleneksel düzlemdeki atölyeler; heykel ve resim atölyeleri, gerekse yüksek teknolojiye ihtiyaç duyulan dijital ortamda sanat üretilen atölyelerin ne kadar geniş kapsamlı tutulduğunu görürsünüz ve oradan anlarsınız ki gerçekten bu üniversite, tüm uygulamaya yönelik alt yapısını mükemmel bir şekilde hazırlamıştır” dedi.

Sanat, iletişim ve tasarım fakültesi olarak 3 fakültelerinin olduğunu söyleyen İnatçı, tasarım fakültesinin daha sonra mimarlık ve tasarım fakültesi olacağını belirtti.

İnatçı, “Sanat fakültesinin altında 3 bölüm vardır. Plastik sanatlar; bütün geleneksel sanatları içinde barındıran seramik, heykel, resim gibi. Video ve fotoğraf; kısa filme yönelik video ve fotoğraf sanatına yönelik bir bölüm.

Burada da yine öğrenciler bütün alt yapısal ekipmana sahip olacaklar ve orada kendilerini mükemmel bir şekilde yetiştirebilecekler” dedi.

“Yaratıcılık ön planda”

İnatçı, “Tasarım fakültesi, mimarlık ve tasarım fakültesi olacak. İç mimarlık, endüstriyel tasarımve tekstil ve moda bölümü olacak. Yine üretime yönelik bölümler olacak bunlar. İletişim fakültesinde yeni medya, sinemacılık ve görsel iletişim tasarım bölümü olacak. Sinema bölümünden bahsederken, elbetteki sanat gibi daha ağırlıklı sinema bölümü olacak. Doğrudan sinema bölümü dedik. Bütün alt yapısı sinemacılığa yönelik bir bölümümüzdür. Görsel iletişim tasarımı ise hem geleneksel anlamda grafik tasarımı hem de iletişim tasarımı bağlamında bütün spesifik alanları kapsayıcı bir disiplini var. Orada da yine yaratıcılık ön plandadır” dedi.

Yeni medyada işin basın yönününve iletişim yönünün olduğunu belirten İnatçı, bunun felsefi, sosyoloji, politik, boyutu vardır diyerek, “fakat biliyoruz ki artık çağımızda medya, kendi etki alanlarını genişletmiş durumdadır. Bu internet yayıncılığından bildiğiniz geleneksel yayıncılığa kadar gidiyor. Bütün bunları kapsayan bir bölüm olacak” dedi.

“Bütün bölümler bir birinden yararlanacak”

Fakültenin ve üniversitenin kuruluşuna bakıldığı zaman, fakülte, seçmeliler, üniversite seçmeliler ve alan seçmeliler olarak belirledikleri derslerin, kullanım şeklini de göz önünde bulundurulduğunda, bütün bölümlerin ve fakültelerin aralarında geçişken olduğunun farkına varabileceğimizi belirten İnatçı, bütün bölümlerin bir birlerine dokunacağını ve yararlanacağını ifade etti.

Ümit İnatçı, “Geneline baktığımız zaman Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi’nin bir sanat odaklı üniversite olduğunu, üretime yönelik bir eğitim anlayışıyla üniversite hayatına başladığını tespit edebiliriz” dedi.

“Önemli olan öğretim kadrosudur”

İnatçı, “En baştan doktora ve yüksek lisans açmak istedik ama YÖDAK ile ilgili pürüz var. Bu bir yasa değil, bir kurul kararıdır. YÖDAK, bir eğitim deneyiminiz olduktan sonra yüksek lisans ve doktora programları açabilirsiniz, diyor. Ancak bir sanat üniversitesi için bunun ne kadar geçerli olduğu konusunda biraz şüphelerim var. Normal üniversite dışında bir sanat üniversitesi, sadece yüksek lisans ve doktorayla bile başlayabilir. Çünkü öğretim kadrosuyla ve alt yapısıyla, eğer yeterli bir bünyeye sahipse, doğrudan yüksek lisans ve doktoraya geçebiliriz. Biz bu alt yapıya sahibiz aslında. Dünyada bunun birçok örneği de vardır” dedi.

Hedeflerinin üniversite ile başlayıp sonra da, en az 1 veya 2 sene sonra doktora veyüksek lisans programlarının müracaatlarını yapacaklarını belirterek “Biz kadromuzla zaten hazırız. Özellikle Orta Doğu’dan büyük talep var, umarım YÖDAK bu konuda bize yardımcı olur” dedi.

İnatçı, önemli olanın kadro olduğunu ifade etti.

“YÖDAK’ın iznini bekliyoruz”

İnatçı, “İki gün önce burada Kuzey Irak’tan bir temsilci vardı. Bu temsilci, “Biz Türkiye’ye, bazı Avrupa ve Arap üniversitelerine 1000 civarında öğrenci yolluyoruz” dedi. Kuzey Irak temsilcisi,bu öğrencilerden 800’ünün doktora ve yüksek lisans öğrencisi olduğunu bildirdi. Bu önemli bir şeydir. Önemli olan kadronunseviyesidir, deneyimidir ve alt yapısıdır. Biz bugünden yüksek lisans programları açmaya hazır bir üniversiteyiz. Kayıtları başlatmak için, YÖDAK’ın iznini bekliyoruz” dedi.

“Amaç nitelikli öğrenci almak”

Sadece plastik sanatlar için yetenek sınavı olacağını belirten İnatçı, diğer bölümler için portfolyo sisteminin olduğunu söyledi. Plastik sanatlarda desen ve boyama, bir de genel kültür sınavlarının olacağını söyleyen İnatçı, diğer bölümlerde sadece portfolyo isteyeceklerini bildirdi.

Sınıflardaki en yüksek rakamın yirmi beş olarak belirlendiğini dile getiren İnatçı, yirmi beş kişiden fazla bir sınıf oluşturmayacaklarına dikkat çekti. Böyle bir limit getirdiklerini söyleyen İnatçı, öğrenci sayısı çoğaldık sonra eğitimin, özellikle sanatta, etkisinin azaldığını ifade etti.

İnatçı, “Buna biz çok dikkat edeceğiz. Amaç çok öğrenci almak değil, nitelikli öğrenciler almaktır. Burslar olacak. Bu sınavlarda dereceleme yapacağız. Sırasıyla başarılı olan öğrencilere değişik burs kategorileri oluşturacağız” dedi.

“Hedefimiz Avrupa’ya da ulaşmak”

Amaçlarının sadece Türkiye ve Orta Doğu’ya ulaşmak olmadığını söyleyen İnatçı, amaçlarının Avrupa’ya da ulaşmak olduğunu bildirdi.

Bu seviyede, böyle bir alt yapıya sahip atölyelerin Avrupa’da da çok azaldığını ifade eden İnatçı, bu açıdan çok büyük geçmişi olan üniversitelerle bile yarışabilecek durumda olduklarını vurguladı.

Bir liste yaptıklarını ve ünlü sanatçıların buraya söyleşilere ve seminerlere gelip gideceklerini bildiren İnatçı, bunun çok önemli bir şey olduğunu belirtti.

“Sanatla iletişim kurmaya ihtiyacımız vardır”

Şu anda tüm dünyadan 300 civarı sanat kurumu, okulları gibi kurumlara ulaşacaklarını bildiren İnatçı, hem öğrenci değişimi hem de yaz okullarına yönelik bazı çalışmalar başlatacaklarını belirtti.

Sanatın önünde sınır olmadığını belirten İnatçı, önemli olanın medeniyettir olduğuna vurgu yaptı. Bir toplumun ne kadar medeni olduğu üzerinde ilişki ve temas arandığını söyleyen İnatçı, “Devletler bugün vardır, yarın yoktur. Bir medeniyet göstergesi oluşturduğunuz zaman, o mutlaka uzun yaşayacaktır ve bir toplumun karakterini de oluşturacaktır. Biz sanatın,her açıdan bu toplumun karakterini yontabileceğine inanıyoruz. Bu yüzden güçlü bir sanata ihtiyacımız vardır. Sanatla iletişim kurmaya ihtiyacımız vardır. Siyasiler artık cehaleti bıraksınlar da gerçek değerlere dikkat etsinler, onları yüceltsinler. Bir değeri ne kadar yüceltirsen o kadar etkili olabilir” dedi.

“Arkın Sanat ve Tasarım Merkezi” “Toplumla buluşmanın yollarını kurguladık”

Bugün sanatın bir sosyal garnitür seviyesinde kullanıldığını söyleyen İnatçı, “Onun sosyo-kültürel açıdan etkisi nedir? onu nasıl ölçümleyebiliriz? Bu üniversite ayrıca toplumumuzda, kategorik olarak da sanat değerlerinin yerleşmesini, pekişmesini sağlayacaktır” dedi.

Arkın Sanat ve Tasarım Merkezi’nin üniversite bünyesinde bulunduğunu söyleyen İnatçı, bu merkezle, toplumla buluşmanın yollarını kurguladıklarını ifade etti. Bir temas alanı inşa ettiklerini dile getiren İnatçı, Arkın Sanat ve Tasarım Merkezi’ndeTeori ve Pratik çok çeşitli kursların da olduğunu ifade etti.

Amaçlarının, bu belirledikleri alanlarda yetenekli olan insanların gelmesi, kendini yetiştirmesi olduğunu söyleyen İnatçı,bunun sadece atölyeyle ilgili olmadığını belirtti.

İnatçı, “Burada bulunmak, bir fikir değiş tokuşu yapmak, insanları değiştirir. Entelektüel açıdan da değiştirtir. Sadece yaptığı işle alakalı değil. Bu gibi ortamların çok yararlı olacağını düşünüyorum. Bu gibi kurs ortamları toplumu buna hazırlar. Faydası budur. Umarız insanlarımız ilgi gösterir ve burada daha değişik ortam yaratırız. Üniversitenin sadece üniversite eğitimi ile kalması taraftarı değiliz. Mutlaka toplumla ilgili bir açık kapısı olacaktır. Her zaman bir iletişim olanağı, alanı sunmak istiyoruz ki; devamlı toplumla diyalog halinde olalım” diye ekledi.

Beğendim 2 Muhteşem 0 Haha 0 İnanılmaz 0 Üzgün 0 Kızgın 0

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.


yükleniyor

BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU

YAZARLAR

tümü
    Takımlar O G B M Av P
1 BAF ÜLKÜ YURDU 0 0 0 0 0 0
2 BİNATLI YSK 0 0 0 0 0 0
3 CİHANGİR GSK 0 0 0 0 0 0
4 ÇETİNKAYA TSK 0 0 0 0 0 0
5 DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ SK 0 0 0 0 0 0
6 ESENTEPE KKSK 0 0 0 0 0 0
7 GENÇLİK GÜCÜ TSK 0 0 0 0 0 0
8 GİRNE HALK EVİ 0 0 0 0 0 0
9 GÖNYELİ SK 0 0 0 0 0 0
10 KÜÇÜK KAYMAKLI TSK 0 0 0 0 0 0
11 L. GENÇLER BİRLİĞİ SK 0 0 0 0 0 0
12 LEFKE TSK 0 0 0 0 0 0
13 MAĞUSA TÜRK GÜCÜ 0 0 0 0 0 0
14 MERİT ALSANCAK YEŞİLOVA SK 0 0 0 0 0 0
15 TÜRK OCAĞI LİMASOL 0 0 0 0 0 0
16 YENİCAMİ AK 0 0 0 0 0 0
yukarı çık