banner6

Yükseköğretim yasası değiştirilmeden Meclis'ten geçti

banner37

Cumhurbaşkanı’nca bir daha görüşülmek üzere gönderilen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yükseköğretim Değişiklik Yasası Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda yeniden ele alınarak değiştirilmeden oy çokluğuyla onaylandı. Diğer yandan Cumhurbaşkanı’nca bir daha görüşülmek üzere geri gönderilen “Harita Dairesi Kuruluş Görev ve Çalışma Esasları Yasası” ile “Üst Kademe Yöneticiliği Yapan Kamu Görevlilerinin Atanması Hakkında Değişiklik Yasa Tasarısı” da görüşülerek değiştirilmeden kabul edildi.

Yükseköğretim yasası değiştirilmeden Meclis'ten geçti
banner99

Yasaya ilişkin komite raporunun okunmasının ardından söz alan TDP Milletvekili Zeki Çeler, Cumhurbaşkanı’nın yasayı meclise geri iade ederken 7sayfalık gerekçesini ortaya koyduğunu anlattı.

Ülkenin önemli bir sektörü olan üniversitelerin kaliteli hizmet vermesinin önemine değinen Çeler, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın gerekçelerini okuyarak, yasanın komiteden geldiği haliyle geçmesi halinde, konuyu anayasa mahkemesine götüreceklerini söyledi.

Yasayla YÖDAK’ın siyasileşmiş bir kurum haline getirileceğini anlatan Çeler, yasanın “3 başlılık” getireceğini de kaydetti.

ARABACIOĞLU

DP Milletvekili Mustafa Arabacıoğlu görüşülen yasanın YÖDAK Yasası değil Yüksek Öğretim Yasası olduğuna vurgu yaparak bu konuda bir kavram karmaşası yaşandığını anlattı.

Bu yasa gündeme geldiğinde 5 kez toplantı yapıldığını anlatan Arabacıoğlu, tasarının 23 maddesinin 4’ü hariç hepsinin oybirliğiyle geçtiğini dile getirdi.

Önceki uygulamada siyasi karışmanın mümkün olduğunu ancak yeni düzenlemeyle bunun ortadan kaldırıldığını anlatan Arabacıoğlu, YÖDAK’ın özerkliğinin sınırlandırıldığını söyleyenleri, bunun hangi maddelerle yapıldığını açıklamaya çağırdı.

YÖDAK için yapılabilecek değişikliğin bütçeyi özelleştirmek olduğunu dile getiren Arabacıoğlu, YÖDAK’ın kendine yakışır bir binaya taşınması gerektiğini de dile getirdi.

GULLE

Ardından söz alan CTP Milletvekili Ahmet Gulle üniversitelerin ekonomi için önemine değindi. Üniversitelerin daha nitelikli ve akredite olmasının önünün açılması gerektiğini dile getiren Gulle, yasa değişikliğiyle bunun amaçlanması gerektiğini anlattı.

Yasanın görüşüldüğü dönem üniversitelerin, YÖDAK’ın özerkliği başta olmak üzere, yasa taslağıyla ilgili ciddi kaygılar ortaya koyduğunu anlatan Gulle, üniversiteler tarafından ifade edilen kaygıların ciddiye alınmadığını savundu.

Bütünlüğünde yasanın elbette belli düzenlemeler getirdiğini ancak idari özerklikle ilgili arzulanan sonuca varılmadığını dile getiren Gulle, idari mali özerkliği olan güçlü yapıda bir YÖDAK’a ihtiyaç olduğunu anlattı.

banner134

ŞAHALİ

CTP Milletvekili Erkut Şahali da konuşmasında Cumhurbaşkanı’nın iade yazısına işaret ederek, Cumhurbaşkanı’nın iadesini Meclis görevlilerinden 21 Mart günü kuliste öğrendiğini belirtti.

Şahali konuşmasında konuyla ilgili toplantı çağrısının usulünü eleştirdi.

Konuyla ilgili hükümet yaklaşımını önceki aşamalarda gördüklerini bu nedenle de yasa maddeleriyle ilgili değişiklik talebinde bulunmayacağını dile getiren Şahali, “Bu son bir fırsattır bu son fırsat değerlendirilmelidir” diyerek yasanın yeniden ele alınmak üzere geri çekilmesi gerektiğini söyledi.

Şahali yasanın ülke ihtiyaçlarına cevap vermeyeceğini savundu.

KAŞİF

İlgili komitenin başkanı UBP Milletvekili Ahmet Kaşif de, şu anda yürürlükte olan mevzuata göre üniversite açma yetkisinin bakanın iki dudağı arasında olduğunu ancak yeni yasayla bunun ortadan kaldırıldığını anlattı.

Yasada mevcut olan maddelerin konuyla ilgili çalıştaydaki veriler ışığında yapıldığını kaydeden Kaşif, yasayla ilgili komplike bir çalışma yürütüldüğünü ifade etti.

Sadece yürütme yetkisiyle ilgili madde hariç tüm maddelerin çalıştaydan ortaya çıkan sonuçla birebir uyumlu olduğunu yineleyen Kaşif, cumhurbaşkanının yanıltıldığını düşündüğünü söyledi.

Kaşif, üniversitelerin tüm temsilcileri ve rektörlerinin toplantıya gittiğini ve hepsinin teker teker dinlendiğini anlatarak, hiç birinin yazılı görüş belirtmediğini ifade etti.

BEROVA

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova da ülke için çok önemli bir yasanın ele alındığını ifade etti.

YÖDAK’ın özerkliği konusundaki eleştirilere değinen Berova, YÖDAK’a verilebilecek en fazla özerkliğin bu yasa tasarısıyla verildiğini söyledi.

Daha önce 1 başkan ve 4 üyeden oluşan kurulun, 2’sinin meclis tarafından 2’sinin de üniversiteler arası koordinasyon kurulu tarafından belirlenirken, üniversitelerin belirlediği 2 üyenin part time çalışma yani kendi denetleyeceği üniversitede çalışma noktasında olduğunu dile getiren Berova, bunu 1 başkan 6 üyeden oluşan bir kurul yapısına yükselttiklerini ve part time çalışmayı kaldırdıklarını anlattı.

Meclis tarafından seçilen üyelerin mecliste mevcut bulunan 10 vekilin yazılı istemi ve genel kurul onayıyla görevden alınma yönteminin de ortadan kaldırıldığını dile getiren Berova, görevden almanın yüksek idare mahkemesi başkanının görevden alınma gerekçeleriyle eşitlendiğini dile getirdi.

Eleştiri getirenlerin daha özerk bir idari yapılanmanın nasıl başarılabileceğini söylemediğini anlatan Berova, eğitimin ülke için önemine değindi.

Yeni yasayla üniversitelerin mali disiplini adına önemli adımlar atıldığını dile getiren Berova, yasayla üniversite isimleri konusunun da Bakanlar Kurulu onayı aranacağını dile getirdi.

Yasayla yeni üniversite açılması konusunda ön değerlendirme kurulu kurulacağını dile getirerek, şu anda bu ön izinlerin Milli Eğitim Bakanı’nca verildiğini kaydeden Berova, bunun YÖDAK’a sağlanan özerkliğe örnek olduğunu dile getirdi.

Konuşmaların ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yükseköğretim (Değişiklik) Yasası değişiklik yapılmadan, oy çokluğuyla kabul edildi.

Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2017, 15:17
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner111

banner34

banner75

banner88

banner110

banner104