2016'dan kalan faturalar ödeniyor

banner37

Bakanlar Kurulu, iki yıldır ödenmeyen 78 bin 110 bin TL’lik resmi seyahat ve ağırlamaların maddi tutarına yönelik kararlar aldı

2016'dan kalan faturalar ödeniyor
banner90
banner99

Ali ÇATAL

KKTC Bakanlar Kurulu,6 Temmuz 2018 tarihli toplantısında Ekonomi ve Enerji Bakanlığı tarafından iki yıldır ödenmeyen 78 bin 110 bin TL’lik faturaların ödenmesi konusunda karar aldı.

Alınan  kararı uyarınca, 863/2018 önerge numarası tahtında, 2016-2017 Mali Yılları içerisinde, bütçede yeterli ödeneğiolmamasına rağmen, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'nın yurt dışına gerçekleştirdiği resmî seyahatler ve çeşitli resmî temaslar için ve ayrıcayine yurt dışından gelen misafirheyet ve/veya şahıslara yönelik yapılan harcamalar karşılanacak.

banner134
Buna göre, söz konusu durumlardan doğanvebütçeaşımına uğrayanMTSTur'aait18 adetfaturanın,PolatkanTurizm'e ait1 adet faturanın, BakyönTurizm'e ait 1 adet fatura ve Bakanlık personellerinin yurtdışı seyahatlerinden dolayı meydana gelenharcırah giderleri toplamı 35 bin 83 TL 98 kuruşun, 2018 Mali Yılı Bütçesi'ne ek ödenek konulup, Maliye Bakanlığı'nın uygungöreceği bir kalemden karşılanarak,Ekonomi ve Enerji Bakanlığı 2018 Mali YılıBütçesi altında yer alan "Yurtdışı Geçici Görev Yollukları"kalemine ek ödenek olarak aktarılmasına karar verildi.

Ayrıca, 2016-2017 mali yılları içerisinde, yurtdışındangelen misafir- heyet ve/veya şahıslarınkonaklama, iaşe-ibate ve yurt içi ulaşımlarının sağlanmasından oluşan,Golden TulipHotel'e ait 13 adet fatura, MeritHotel'e ait 2 adet fatura, PetsanInşaat Turizm'e ait2 adet fatura, Akandere Otobüs İşletmeciliği'ne ait 1 adet fatura ve HüdaNalbantsoy'aait 1 adet fatura giderleri toplamı43 bin 27 TL 58 kuruşun daMaliye Bakanlığı'nın uygun göreceği bir kalemden karşılanarak, Ekonomi veEnerji Bakanlığı 2018 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan "Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri" ödenek kalemine, mevcut bütçeödeneklerine ilaveten, 2018 Mali Yılı Bütçesi'ne ek ödenek olarak aktarılmasına karar kılındı.

Devletin zarara uğratılıp uğratılmadığı incelenecek

Öte yandan, yine Bakanlar Kurulu tarafından, devletin zarara uğratılıp uğratılmadığının tespiti için de Başbakanlık Denetleme Kurulutarafından gerekli soruşturmanın yapılması ve devletin zarara uğratıldığının anlaşılması halinde ödenecek meblağınsorumlulara fatura edilmesi düşüncesinde de birleşildi.

İlgili düzenlemeler doğrultusunda alınan her iki karar da KKTC Resmî Gazete’deyayımlanarak kamuoyuna duyuruldu.

Güncelleme Tarihi: 30 Temmuz 2018, 10:11
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner75