“Alacaklarımızın tahsili dışındaki tüm faaliyetlerimizi durdurduk”

banner37

Nicosia Finance Ltd., gerçekleştirdiği basın toplantısında, tefeciliğin önlenmesine ilişkin çıkarılan yasanın finans şirketlerini kapatma, kayıt dışı ekonomiyi ve tefecileri teşvik eden bir yasa olduğunu ileri sürdü

“Alacaklarımızın tahsili dışındaki tüm faaliyetlerimizi durdurduk”
banner90
banner99

“YASANIN AMACI TEFECİLERİ TEŞVİK ETMEKTİR”... Çıkarılan yasanın amacının Finans Şirketlerini kapatma, tefecileri teşvik etmek olduğunu savunan Gürkan Uluçan, “20 yıldır hukukun ve ekonominin içerisindeki biri olarak rahatlıkla söyleyebilirim ki bu yasanın amacı “Finans Şirketlerini kapatma, bu alanda tekelleştirme ve kayıt dışı ekonomiyi ve tefecileri teşvik etmektir” dedi. Uluçan, Nicosia Finance Ltd’nin 1997 yılında kurulmuş köklü bir şirket olduğunu ve 2017 yılında şirketin vergide 112. sırada, 2018 yılında 110. sırada ve 2019 yılında ise ödenmiş vergi tutarının 1 milyon TL’nin üzerinde olduğunu kaydetti.

Funda ÖZSAKINÇ

   Nicosia Finance Ltd. gerçekleştirdiği basın toplantısı ile tefeciliğin önlenmesine ilişkin çıkarılan yasanın finans şirketlerini kapatma, kayıt dışı ekonomiyi ve tefecileri teşvik eden bir yasa olduğunu iddia etti.

   Nicosia Finans Ltd. adına Gürkan Uluçan ve ekonomi danışmanı Mehmet Saydam’ın yer aldığı basın toplantısında yasadan dolayı şirketin mevcut alacakları tahsil etme dışındaki her türlü faaliyetini durdurma kararı alındığı duyuruldu, aynı zamanda Uluçan, yasada emeği geçen herkesi şiddetle kınadıklarını ifade etti.

   Çıkarılan yasanın amacının Finans Şirketlerini kapatma, tefecileri teşvik etmek olduğunu savunan Gürkan Uluçan, “20 yıldır Hukukun ve ekonominin içerisindeki biri olarak rahatlıkla söyleyebilirim ki bu yasanın amacı “Finans Şirketlerini kapatma, bu alanda tekelleştirme ve kayıt dışı ekonomiyi ve tefecileri teşvik etmektir” dedi. Uluçan, Nicosia Finance Ltd’in 1997 yılında kurulmuş köklü bir şirket olduğunu ve 2017 yılında şirketin vergide 112. sırada, 2018 yılında 110. sırada ve 2019 yılında ise ödenmiş vergi tutarının 1 milyon TL’nin üzerinde olduğunu kaydetti.

   Nicosia Finans Ltd. tarafından basına yapılan açıklama şu şekilde:

Uluçan: Açıklama yapmak zaruri hale geldi

   Uluçan, açıklamasında 4 Ağustos 2020 tarihli ‘Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri ile Tefeciliğin Önlenmesine İlişkin Yasa’ adlı yasanın Resmi Gazete’de 19. Ağustos 2020 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe girdiğini ve bu yasayla ilgili olarak kamuoyunda bazı yanlış anlaşılmalar olduğunu gözlemlediklerinden dolayı basın açıklaması yapma ihtiyacı hissettiklerini aktardı.

   Pandemi döneminde tüm kredi müşterilerinin kredilerini 2 ay süre ile ve 0 faizle ertelediklerini söyleyen Gürkan Uluçan, ödeme niyetini gösteren borçlulardan kısmı ödemeyi de kabul ettikleri gibi pandemi döneminden bu yana da hiçbir müşteriden bu güne kadar herhangi bir dava açmadıklarını belirtti.

   Yine 3 ay boyunca faaliyet göstermedikleri halde pandemi döneminde hiçbir çalışanını işten durdurmadıklarını ifade eden Uluçan, maaşlarda da herhangi bir kesinti yapmadıklarını, 1997 yılından beri sosyal sorumluluk projelerinde yer aldıklarını ve her türlü derneğe destek olduklarını kaydetti.

   Genelde sporu, özelde KKTC futbolunu kalkındırmak için ellerinden geleni yaptıklarını anlatan Uluçan, “Müşterilerimize düşük faizle hızlı bir biçimde kredi olanağı tanıyarak nakit akışına destek olduk” sözlerini kullandı.

“Alacakları tahsil etme dışında tüm faaliyetleri durdurma kararı aldık”

banner134

   Gürkan Uluçan, ilgili yasanın Resmi Gazete’de yayınlanmasını takiben, tasarıda 5 milyon TL öngörülen sermayenin 10 milyon TL ve 2 milyon Euro olarak artırıldığını anlattı. Uluçan, sermayenin ödense dahi faaliyetlerinin ciddi ölçüde kısıtlanmasının ve yasanın mecbur kıldığı şartları yerine getirseler bile 6 ay süre faaliyetlerinin durdurulması neticesinde şirketlerinin mevcut alacakları tahsil etme dışındaki her türlü faaliyetini durdurma kararı aldıklarını bildirdi.

   Uluçan, bu karar ışığında yeni tip Koronavirüs (Covid-19) döneminde bile maaşlarını bir tamam ödedikleri personellerini işten çıkarmak zorunda bırakıldıkları için tarifsiz bir üzüntü içerisinde olduklarını dile getirdi.  Uluçan, “Şirketler Mukayyitliği ve tüm resmi makamlarda adımız Finans Şirketi olarak geçmesine karşın ve tüm işlemlerimizi şeffaflık politikası çerçevesinde yasal bir biçimde yapmamıza karşın yasada tefeci olarak adlandırıldık” dedi.

   “Tefecilik (faizcilik, murabaha), hukuki sınırın üzerinde, aşırı faiz alarak borç para vermektir” diyen Uluçan, “Daha geniş anlamıyla izin belgesi olmadan, ödünç para verme işleriyle ilgili yasa hükümlerine aykırı davranarak, faizden para kazanma amacıyla ödünç para işleri yapma olarak tanımlanır. Siz yasa koyucu olarak usulüne uygun olarak kurulmuş bir finans şirketini yasada tefeci diye adlandıramazsınız” ifadelerini kullandı.

“Ekonomiye darbe vuracak bu yasaya karşıyız”

   Amaçlarının, Nicosia Finance olarak denetlenmemek olduğunu söylemediklerini kaydeden Uluçan, “Şeffaf bir şirket politikasıyla her zaman müşterilerimizin yanında olmayı hedefledik. Her türlü denetime düzenlemeye açığız ne vergi yükümlülüğümüzden ne de denetlemeden kaçıyoruz ancak ekonomiye ileriki günlerde ağır bir darbe vuracak olan bu yasaya tamamen karşıyız” dedi.

“Yasanın yapımında emeği geçen herkesi şiddetle kınıyoruz”

   Uluçan, çıkarılan yasanın, anayasanın başlangıç kısmındaki sosyal hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü ilkelerine, Anayasanın eşitlik ilkesine, Temel hak ve özgürlüklerin özü ve sınırlandırılmasına dair 11.maddesine

Sosyal hayatın düzenlenmesine ilişkin 47. maddesine, çalışma özgürlüğünü düzenleyen 48. madde ve çalışma hakkını düzenleyen 49. maddesine Sözleşme yapma hak ve özgürlüğüne ve hak arama özgürlüğüne, serbest piyasa ekonomisinin ilkelerine, adalet ilkesine aykırı bir yasa olduğu gibi uygulanabilirliği olmayan sadece belli kişilerin/kimselerin menfaatini gözeten ölü doğmuş bir yasa olduğunu ifade etti.

“Teşekkürü kabul eden kınamayı da kabul etmelidir”

   Hükümetin çıkardıkları yasadan dolayı ayrımcılık yapıldığını, ölü doğmuş, uygulanabilirliği olmayan bir yasaya imza attıklarını aktaran Uluçan, “Finans şirketleri, bankalar dışında en büyük nakit kaynağı olan yasal kuruluşlardır. Finans şirketlerinin faaliyetlerini bir günde yasaklayarak para akışını durdurdunuz.

   Finans sektörünü tekelleştirdiniz, işini hukuka uygun yapan, vergilerini zamanından önce ödeyen köklü bir şirketin kapanmasına sebep olduğunu. Aynı zamanda bu ve benzeri şirketlerde çalışan onlarca çalışanı Covid dönemi gibi kritik bir dönemde işsiz bıraktığınızdan dolayı bu yasanın yapımında- yayımında emeği geçen herkesi şiddetle kınıyoruz” sözlerini kullandı.

YORUM EKLE
banner140
SIRADAKİ HABER

banner75