banner6

Atun: Elektrikte fiyat sabitlemesi ve indirim üzerinde çalışıyoruz

banner37

Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, ülkede yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı arttıkça fiyatların sabit hale geleceğini vurgulayarak, “Elektrikte fiyat sabitlemesi ve indirimi üzerinde çalışıyoruz” dedi.

Atun: Elektrikte fiyat sabitlemesi ve indirim üzerinde çalışıyoruz
banner99

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nda düzenlenen basın toplantısında Yenilenebilir Enerji Kaynakları Yasası’nın Bakanlar Kurulu’nda onaylanan tüzük değişikliği anlatıldı.

banner134

Toplantıda Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, Enerji Danışmanlar Kurulu ve Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (Kıb-Tek) yetkilileri sunum yaptı.

Atun, bu düzenlemenin tüketicilere ve ticari kullanıcılara ürettikleri enerji karşılığında hem mahsuplaşma hem de ödeme imkanı sunacağını söyledi.

Kablo projesi hayata geçeceği zamana kadar ağırlıklı olarak yenilenebilir enerji kaynakları yatırımı yapılacağını belirten Atun, tüm sistemin fuel oil çevrim makinelerine dayandırıldığı dönemin sona erdiğini söyledi.

Konut harici alanda yapılacak yenilenebilir enerji yatırımlarının KKTC genelinde kalkınmada 1. öncelik kabul edileceğini dile getiren Atun, YEK kuracak işletmelere Kalkınma Bankası’ndan TL para birimi cinsinde yüzde 90 oranında kredi verileceğini duyurdu.

Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı arttıkça fiyatların sabit hale geleceğini vurgulayan Atun, “Elektrikte fiyat sabitlemesi ve indirimi üzerinde çalışıyoruz” dedi.

“Elektrik en güçlü ve değerli güven tesis edicici önlemdir”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, KKTC’nin gayri safi millî hasılasının yüzde 3’e yakınının sadece elektrik üretmek için yurt dışından satın alınan fuel oile harcandığını kaydederek,  “Kablo projesi hayata geçeceği zamana kadar ağırlıklı olarak yenilenebilir enerji kaynaklarıyla ilgili yatırımlar yapılacak” dedi.

Adanın batısına bu konuda ihale yöntemiyle yatırım yapılacağını açıklayan Atun, okullara ve kamuya elektriğin yenilenebilir enerjiden sağlanması için 5 Megavata (MW) kadar yatırım yapılmasının öngörüldüğünü söyledi.

Kablonun yenilenebilir enerjinin en önemli tamamlayıcısı olduğunu kaydeden Atun, “ Yenilenebilir enerjiden ve güneşten yararlanmak kablodan vazgeçmek değildir. Güneş enerjisinde ne kadar büyürsek, bunu Türkiye’ye nakil etme fırsatına sahip oluruz” dedi.

Elektrik fiyatlarında indirimin söz konusu olacağını da belirten Atun, “Tasarruf edeceğimiz yatırım tutarına göre arkadaşlarımız indirim hesaplamasına başladı” ifadesine yer verdi.

Atun: Yeni bir sayfa açıldı

Bakanlıkta düzenlenen basın toplantısında, yenilenebilir enerji konusunda yapılan mevzuat değişikliğini anlatan ve bir sunum yapan Bakan Atun, bu değişiklikle tüketicilere ve ticari kullanıcılara ürettikleri enerji karşılığında hem mahsuplaşma hem de ödeme imkanı sunulacağını dile getirdi; mahsuplaşma sisteminin yıl sonu yürürlüğe gireceğini kaydetti.

Geçtiğimiz yılın Ekim ayında Türkiye Cumhuriyeti’ndeki mevkidaşı Berat Albayrak ile imzaladıkları enerji işbirliği anlaşmasına işaret eden Sunat Atun, bu anlaşmanın öncelikli konusunun TC ile KKTC arasında kablo bağlantısının yapılması olduğunu söyledi.

Anlaşma gereği, Danışma Kurulu adı verilen ortak enerji çalışma grubu oluşturulduğunu kaydeden Sunat Atun, kurulun ilk toplantısını geçtiğimiz hafta Ankara’da yaptığını, bir sonraki toplantının bu ayın 15’inden sonra KKTC’de gerçekleştirileceğini aktardı.

Atun, kurulun başkanının bakanlık müsteşarı Emin Bilgen, üyelerin ise Murat Fahrioğlu, Serkan Abbasoğlu, Hayriye Kahveci, Gürcan Erdoğan, Mert Girgen, Mustafa Tıngır, Hurşide Baybora, Faika Güçlü ve Merin Elgin olduğunu söyledi.

2011’de, bakan olduğu dönemde Yenilenebilir Enerji Kaynakları Yasası’nı hazırladıklarını da anımsatan Atun, tüzüklerin 2013’te yürürlüğe girdiğini söyledi.

Bu tüzüğün tüm tarifelerde mahsuplaşma imkanı tanıdığını anımsatan Atun, konutlara yüzde 25 hibe sağlandığını hatırlattı.

Sunat Atun, 2014 yılında gelen hükümetin bu konuda farklı bir politika izlediğini dile getirerek, “Bunun genelini ortadan kaldırdılar, sadece konutlara mahsuplaşmayı bıraktılar” dedi.

Enerjideki mevcut durum

Konuşmasında, enerjideki mevcut duruma değinen Atun, “Sistem ağırlıklı şekli fuel oil çevrim makinelerinden oluşmakta. KKTC’nin elektrik enerjisinin yüzde 98’lik bölümü fuel oile bağımlı halde” dedi.

Yıllık fuel oil tüketiminin 362 bin ton, bunun 2015 maliyetinin 107 milyon dolar olduğunu kaydeden Atun, “Bu para o dönemki kurla 290 milyon TL’ye denk geliyor” dedi.

Atun, “Gayri safi millî hasılası 10 milyar TL olan KKTC, bunun yüzde 3’üne yakınını sadece elektrik üretmek için yurt dışından satın alınan kirli enerjiye harcıyor” dedi.

“Türkiye’de elektrikte tavan limit MW saatte 500 TL…BU 5 Kuruş kilovat saate denk geliyor”

Türkiye’deki durumu da değerlendiren Bakan Sunat Atun, “Elektrik üretim sistemleri arasında fuel oil dile getirilmeyecek kadar az. Türkiye’de akarsular sistemin yüzde 50’lik ihtiyacını karşılıyor. Akarsular buradaki en değerli ve önemli yenilenebilir enerji kaynağı. Maliye değişkenliği yok, bu nedenle Türkiye’de elektrik fiyatları stabil kalıyor” ifadesine yer verdi.

Türkiye’de elektrikte tavan limitin megavat saatte 500 TL olduğunu söyleyen Atun, “Bu 5 kuruş kilovat saate denk geliyor. 5 kuruşu bizim rakamlarımızla kıyasladığınızda dünyanın, özellikle kablo enerjisiyle bağlanacağımız Türkiye’de neler yapılabildiğini gösteriyor” dedi.

Kıbrıs’ın güneş konusunda son derece verimli bir ülke olduğunu dile getiren Atun, yenilenebilir enerji kaynaklarının çevre için de çok önemli olduğunu söyledi.

Atun, yenilenebilir enerji alanında sadece kurulum için maliyet ödendiğini de belirtti.

Yeni düzenlemenin içeriği konusunda bilgi veren Atun,“Konutlara limit koyulmadı. İşletmelere, tüzükle beraber mahsuplaşma imkanı tanıdık. Konut dışı işletmelere 25-30 MW arası ön limit öngörüldü. Bu sistemin gelişimine göre daha da artabilir” ifadesine yer verdi.

İşletmelere tanınan imkanlara da değinen Atun, “Daha farklı bir yerde arazisi olanlar o arazi üzerine güneş panellerini kurup oradan üretip şebekeye verip tükettikleri yerdekini mahsuplaştırılabilecek” dedi.

“2018 bütçesine konutlar için teşvik konulacak”

Trafo Kapasitesinin 1,2 katına kadar izinlendirme yapılabileceğini de kaydeden Atun, konutların teşviki için 2018 bütçesine kaynak konularak yüzde 25 hibe sürecini yeniden başlatacaklarını söyledi.

Atun, konut harici alanda yapılacak yenilenebilir enerji yatırımlarını KKTC genelinde birinci öncelikli yatırım bölgesi olarak tanımladıklarını da açıklayarak, YEK kuracak işletmelerin Kalkınma Bankası finansmanıyla TL cinsinde yüzde 90 oranında kredilendirileceğini söyledi.

Bu alanda ihale yöntemiyle yatırım yaptırmayı kararlaştırdıklarını da kaydeden Atun, “Elektrik Kurumu yatırımlara çıkarak 20-30 MW arasında özellikle adanın batı tarafında, Güzelyurt-Lefke bölgelerinde hem enerji üretim açığının olduğu hem de güneş enerjisinin verimliliğinin yüksek olduğu bölgede yenilenebilir enerjiden faydalanılması sağlanacak” dedi.

Kamuya, okullara yenilenebilir enerjiden enerji sağlanması için 5 MW’a kadar yatırım yapılmasının öngörüldüğünü kaydeden Atun, “İlk bir buçuk yıl 70 MW’ın sisteme kazandırılacağı öngörülmekte. Şu anki etkin üretim kapasitemiz 356 MW’tır” ifadesine yer verdi.

“1 jeneratörün tükettiği fuel oil 33 milyon TL’ye denk geliyor”

Yenilenebilir enerjinin ağırlığının artırılmasıyla KKTC’de fiyat sabitlenmesine gidileceğini kaydeden Atun, “70 MW yenilenebilir enerji kapasitesi bir jeneratörün kapasitesine hemen hemen eşit. 1 jeneratörün tükettiği fuel oil 33 milyon TL’ye denk geliyor. 300 bin nüfuslu KKTC’de yılda 33 milyonluk tasarruf ortalaması demek her vatandaşın cebinde 100 TL daha fazla kalması demektir” dedi.

Başbakanlığın Yatırım Geliştirme Ajansı aracılığıyla hazırladığı 20 MW’a kadar atık geri dönüşümden elektrik üretilmesi projesine de değinen Atun, “Yeşil enerjiye geçiş süresinde bu son derece değerli bir adım” dedi.

Atun, bu projeye bakanlığın da Kıb-Tek’in de tam destek verdiğini söyleyerek, “Yakın zamanda ihaleye çıkılacak” dedi.

Serhatköy’deki güneş panelleri

Şu an sistemde yenilenebilir enerji tesisleri olduğunu kaydeden Bakan Atun, kendi bakanlığı döneminde 2011’de Serhatköy’de Avrupa Birliği finansmanıyla 1.2 MW büyüklüğünde güneş paneli tarlası yapıldığını söyledi.

Atun, “Şu an ülkede 400 MW kurulu güç içinde toplam 8 MW’lik yenilenebilir enerji kaynağı var” dedi.

Bu alandaki yatırım konusunda her yıl yüzde 5’lik talep artışı olduğunu da dile getiren Atun, “Kablo yenilenebilir enerjinin en önemli tamamlayıcısıdır. Yenilenebilir enerji ve güneşten yararlanmak kablodan vazgeçmek değildir. Bunlar birbirinin tamamlayıcısıdır. Güneş enerjisinde ne kadar büyürsek, bunu Türkiye’ye nakil etme fırsatına sahip olacağız” dedi.

“Elektrik fiyatlarında indirim söz konusu”

Elektrik fiyatlarında indirimin söz konusu olduğunu dile getiren Bakan, şunu ekledi:

“Halk bu güne kadar fuel oil sistemiyle hem artan akaryakıt hem de petrol fiyatları karşısında fiyat artış riskiyle karşı karşıya kaldı. Cebimiz yandı, ekonomimizin rekabet edilebilirliği düştü.Yenilenebilir enerji üretiminin sisteme yansıttığı ağırlık sisteminde fiyatlar sabit hale gelecek. Tasarruf edeceğimiz yatırım tutarına göre arkadaşlarımız indirim hesaplamasına başladı.”

Kablo projesi hayata geçeceği zamana kadar ağırlıklı olarak yenilenebilir enerji kaynakları konusunda yatırım yapılacağını belirten Atun, tüm sistemin fuel oil çevrim makinelerine dayandırıldığı dönemin sona erdiğini söyledi.

Bakan Atun, sırf arz büyümesi için jeneratör yatırımı yapılmayacağını da kaydederek, “Tercihlerimizi şekillendiren ana politikamız daha büyük bir şebekeye bağlanmaktır” dedi.

“2024’ten sonra enerji tablomuz içinde AKSA'yı görmüyoruz”

AKSA konusuna değinen ve kurumun ülkeye izinsiz bir jeneratör getirdiğini söyleyen Atun, jeneratörün ülkeye girişine izin vermediklerini aktardı, “Bu, ülkemizin ihtiyacı olmayan bir durumdu” ifadesine yer verdi.

AKSA’nın sözleşmesinin CTP-ÖRP hükümeti tarafından 2024’e kadar uzatıldığını kaydeden Atun, “Bu sürede fiyatlara tam 2 kat zam yapıldı. Aksa’nın burada 6,5 yılı kalmıştır. Ekonomi ve Enerji Bakanlığı olarak 2024’ten sonra enerji tablomuz içinde AKSA’yı görmüyoruz” dedi.

“Elektrik en güçlü ve değerli güven tesis edicici önlemdir”

Konuşmasında, güven yaratıcı önlemler konusuna da değinen Bakan Atun, “Enerji politikaları kapsamında 2010- 2011 yıllarında ifade ettik, halen ifade ediyorum. Güney Kıbrıs ile bağlantımızı sürdürmede kararlıyız. İlla ki enerji ihtiyacı olduğunda biz onlardan onlar da bizden alacak. Dünyayı küresel akılla görmek lazım. Bu en güçlü ve değerli güven tesis edicici önlemdir” şeklinde konuştu.

Kablo bağlantısının sadece KKTC-TC arasında değil Güney Kıbrıs ve İsrail ile birlikte 4’lü ve güçlü bir bağlantı ihtimalini ortaya çıkaracağını dile getiren Atun, “Bu Ortadoğu’da yeni bir açılım olacak” dedi.

Atun’dan sonra Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Rektör Yardımcısı Serkan Abbasoğlu sunum yaptı. Abbasoğlu, Şubat 2014 - Mart 2017 arasında 94 toplantı yaptıklarını, 15 Nisan 2014’ten itibaren bin 139 başvuru incelendiklerini, bu kapsamda 951 projenin kurulum izni aldığını, 767 projenin YEK belgesi aldığını, 181 projenin şu an izin sürecinde olduğunu, 7 projenin eksikliklerden dolayı reddedildiğini aktardı.

Kıb-Tek Müdürü Gürcan Erdoğan ise, teknik sunumunun bir bölümünde, “Dizel jeneratörleri yenilenebilir enerji kaynaklarıyla durduracağımıza; temiz, doğal KKTC yaratacağımıza inanıyorum” ifadelerine yer verdi.

Ortak Enerji Çalışma Grubu adına söz alan Murat Fahrioğlu, enterkonnekte elektrik kablo bağlantısı ile ilgili çalışmalarda 3 parametre ile hareket ettiklerini söyledi, arz güvenliği, tüketiciye makul fiyat sunulması, çevre ve insan sağlığına duyarlı mekanizma kurulabilmesi üzerinde durduklarını aktardı.

Elektrik Mühendisleri Odası Başkanı Mert Girgen, yenilenebilir enerji politikalarının geliştirilmesi için yapılacak her türlü çalışmalara destek vereceklerini belirtti.

Güncelleme Tarihi: 05 Nisan 2017, 13:49
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner111

banner34

banner75

banner88