Bir milyar TL'lik reform kaynağını değerlendiremiyoruz

banner37

Ekonomist Okan Veli Şafaklı, Türkiye yetkililerinin KKTC’nin milli gelirini iki katına çıkarmak için her türlü maddi ve teknik katkıya hazır olduklarını beyan ettiğini söyledi ve KKTC yetkililerini bunu değerlendirememekle suçladı:

banner87
Bir milyar TL'lik reform kaynağını değerlendiremiyoruz
banner90
banner8

Ceren ÖZBİL

Ekonomist Okan Veli Şafaklı, son yıllarda özellikle Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın KKTC’deki milli geliri iki katına çıkaracağız söylemlerine karşı KKTC yetkililerine karşı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) yetkililerini üç maymunu oynamakla suçladı.

Türkiye Cumhuriyeti yetkililerinin kastettiğinin KKTC’nin milli gelirini iki katına çıkarmak için her türlü maddi ve teknik katkıya hazır olduklarının beyanı olduğunu kaydeden Şafaklı, durumun böyle olmasına rağmen yaklaşık bir milyar TL’lik reform kaynağını kullanamadığından kaynağı bekleten KKTC yetkililerinin ise milli geliri iki katına nasıl çıkaracağı merak konusu olduğunu belirtti.

Öncelikle Türkiye Cumhuriyeti’nden önce KKTC’nin milli gelirini iki katına çıkarmaya yönelik bir vizyonu olması gerektiğini ifade eden Şafaklı “Örneğin 2023 yılı hedefi olarak KKTC’nin milli gelir, ihracat, yatırım, sosyal kalkınma gibi somut hedefleri olmalıdır. Aksi takdirde, gelmiş geçmiş hükümetler kısır döngünün içerisinde memur ödemeyi ve kazanılmış hakları devam ettirmeyi, yani statükoyu korumayı marifet saymış olurlar” dedi.

“Somut hedefler olmalı”

Şafaklı, Türkiye gibi vizyonu olması gereken KKTC’de temel konularda politikalar ve somut hedefler olması gerektiğini söyledi ve bu hedefleri; “kamunun etkin ve verimli kılınması için politikalar ve somut hedefler, kamu sektörünü reel sektöre hizmet edecek bir yapıya kavuşturacak politikalar ve somut hedefler, başta bürokrasi ve hukuk olmak üzere yatırımcı için ülkeyi uygun yatırım iklimine dönüştürecek politikalar ve somut hedefler, kayıt dışı ekonomi ve yolsuzluğu minimize edecek idari, kurumsal, mali ve yasal önlemlere ilişkin politikalar ve somut hedefler, reel sektörünün rekabet edebilirliğini artıracak üretim, teknolojik, yönetimsel, pazar hedefleri ve girdiler açısından politikalar ve somut hedefler, girdi maliyetleri açısından elektrik ve KIB-TEK’in yapılandırılmasına ilişkin politikalar ve somut hedefler, mevcut teşvik sisteminin tamamen lağvedilerek rekabet gücü olabilecek ürünleri teşvik eden politikalar ve somut hedefler, yerel hükümet konseptinde çağdaş hizmet sunabilecek sürdürülebilir bir yapıda yerel yönetimler reformuna ilişkin politikalar ve somut hedefler, ekonomik ve sosyal kalkınma için somut büyüme, nüfus politikaları ve buna uygun yatırım politikaları ve somut hedefler, yükseköğrenim sektörünün sürdürülebilirliği için politikalar ve somut hedefler ve Kıbrıs Türk Ticaret Odası Rekabet Edebilirlik Raporu’na göre dünyada en kötü yol kalitesine sahip ülkeler arasında olan ülkemizde trafik, ulaşım ve dolaşım için politikalar ve somut hedefler” olarak sıraladı.

Okan Veli Şafaklı, “vizyonu, politikaları ve somut hedefleri” olmayan KKTC’de büyüme ve kalkınmanın ancak ve ancak “inşallah ve maşallah” gibi söylemlerden ibaret kalacağını belirtti.

“2007’nin gerisindeyiz”

Şafaklı, Devlet Planlama Örgütü’nün ekonomik büyüme, milli gelir ve nüfus konusundaki verilerinin 2016 yılına kadar olduğuna dikkati çekerek, 2016 yılına kadar olan 10 yıllık süredeki veriler göz önünde bulundurulduğunda KKTC’de 2016 yılındaki kişi başı milli gelir 2007 yılının gerisinde olduğunun açıkça görüldüğünü söyledi.

Okan Veli Şafaklı, “son on yılda elde edilen en yüksek kişi başına milli gelir 2008 yılındaki 16,158 dolardır. KKTC son on yılda ortalama milli geliri 14,533 dalar olarak ifade edilmektedir. Günün moda terimiyle KKTC orta gelir tuzağına yakalanmıştır. Yukarıdaki veriler ışığında KKTC’de son 10 yılda ortalama reel büyüme hızı yüzde 2,5 olarak gerçekleşmiştir. 2006-2016 yılları arasında en yüksek büyüme hızı 2006’da yüzde 13,2, en düşük büyüme hızı ise 2009’da eksi yüzde 5,7 olarak gerçekleşmiştir. 2016 yılındaki büyüme hızı ise yüzde 3,8 olarak DPÖ tarafında rapor edilmiştir” ifadelerini kullandı.

“Politika ve eylem planları hazırlanmalı”

Şafaklı, finans nosyonuna sahip olanların ekonomik büyümenin ikiye katlanması için gerekli dönemi hesaplamada kullanılan “72” kuralını bildiğini ve bu kuralında, belirli bir yıllık döneme oranla paranızı iki katına çıkarmak için gereken yıl sayısını tahmin etmenize yardımcı olmak için hızlı ve kolay bir zihinsel kısa yol olduğunu anlattı.

Bu kuralın, oranı yüzde olarak ifade ettiğinizi 72’ye bölmenizi belirtmekte olduğunu kaydetti ve “İki katına çıkarmak için tahmini yıl sayısı = 72 ÷ bileşik yıllık faiz oranıdır. Bu durumda KKTC’de nüfusu sabit sayarak kişi başı milli geliri ikiye katlamak için 10 yıllık ortalama büyüme hızını kullanırsak;72/2.5= 28.8 Yıl gereklidir. 2016 yılındaki yaklaşık yüzde 4 büyüme hızını kullanırsak kişi başı milli geliri ikiye katlamak 72/4= 18 Yıl gereklidir. Yukarıdaki hesapları KKTC’deki nüfusu sabit sayarak yaptık. Peki KKTC nüfusu nasıl ilerliyor? Şekilden de anlaşılacağı gibi DPÖ verilerine göre KKTC’nin son 10 yıldaki ortalama artış hızı %  3.8 olarak gerçekleşmiştir. Yani nüfustaki artış hızı ortalama büyüme hızından fazla olmuştur. KKTC hükümeti modern bir devlet gibi büyüme oranını ve bunu nasıl yapacağını politikalar ve somut hedefler ile ortaya koymalıdır. Örneğin 2023 yılında milli geliri ikiye katlamak istiyorsa 72/5 =14.4 olarak yılda en az yaklaşık yüzde 15 büyüme gerçekleştirmelidir. Böylesi hedefleri hangi stratejiler, politikalar ve eylem planları ile gerçekleştireceğini ise hükümet ekonomi kurmaylarına süratle hazırlatmalıdır” şeklinde konuştu.

Güncelleme Tarihi: 30 Temmuz 2018, 09:28
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner75