Birçok işlem E-Vergi kapsamına alınacak

banner37

Ulusal Birlik Partisi- Halkın Partisi koalisyon hükümetinin programında vergi politikasıyla ilgili bazı değişiklikler de yer alıyor

banner87
Birçok işlem E-Vergi kapsamına alınacak
banner99

İNDİRİM VE CEZA UYGULAMASI DEVAM EDECEK… Ulusal Birlik Partisi- Halkın Partisi koalisyon hükümetinin programında, yürürlüğe giren uygulama çerçevesinde düzenli vergisini ödeyen yükümlülere vergi indirimi, vergi ödevlerini yerine getirmeyenlere de ceza uygulamasına devam edileceği yer alıyor.

“İNDİRİM, KDV VE SEYRÜSEFERİ DE KAPSIYOR”… Vergi Dairesi eski müdürlerinden Ekonomist Göksel Saydam, vergi indiriminin sadece gelir vergisi değil KDV ve seyrüsefer gibi vergileri de kapsadığını anlattı. Saydam yasaya göre vergisini düzenli ödeyenlere yüzde 5 vergi ödenmesi gerektiğini söyledi.

Ceren ÖZBİL


Ulusal Birlik Partisi- Halkın Partisi koalisyon hükümetinin programında vergilerle ilgili yeni düzenlemeler yer alıyor.


Bu doğrultuda hazırlanan programın vergi ile ilgili kısmında vergi ödeyenlerden daha fazla vergi almak değil, vergi tabanını genişletmek ve vergi oranlarını indirmek suretiyle gelirleri artırmak temel politikanın olacağı belirtiliyor.


Ayrıca yine aynı programda yürürlüğe giren uygulama çerçevesinde düzenli vergisini ödeyen yükümlülere vergi indirimi, vergi ödevlerini yerine getirmeyenlere de ceza uygulamasına devam edileceği yer alıyor.


Konuyla ilgili KIBRIS Gazetesi’ne konuşan Vergi Dairesi eski müdürlerinden Ekonomist Göksel Saydam, hükümet programında vergi ile ilgili yer alan düzenlemeleri değerlendirdi ve vergilerdeki indirim ile cezalar hakkında bilgi verdi.


Saydam, vergi indiriminin sadece gelir vergisi değil KDV ve seyrüsefer gibi vergileri de kapsadığını anlattı. 

“İndirim ve ceza zaten uygulamada”


Göksel Saydam, vergilerdeki indirim ve cezanın daha önceden uygulamaya girdiğini hatırlattı ve şu şekilde konuştu:


“Yasaya göre vergisini düzenli ödeyenlere yüzde 5 indirim uygulanması gerekiyor. Bu uygulama 2015 yılında başladı. Sadece gelir vergisini kapsamıyor. Aynı zamanda bu indirim KDV ve seyrüsefer için de geçerli. Vergilerini düzenli ödeyen birine yüzde 5 indirim uygulanıyor. Ödememesi durumunda da faiz uygulanıyor.”

“Tüzükler yapılmalı”


Saydam, Vergi Usul Yasası doğrultusunda hazırlanması gereken 10 - 15 tüzük olduğunu hatırlattı ve ne yazık ki bu tüzüklerin hâlâ hazırlanmadığını belirtti.


Göksel Saydam, hükümetin acilen bu tüzükleri hazırlaması gerektiğinin altını çizdi.

“Danışma konseyleri oluşturulmalı”


Saydam, birçok ülkede bazı kararlar alınıp, yeni yasalar hazırlanırken, danışma kurulları oluşturulduğunu ve bu kurullara danışıldığını anlattı.


Ancak bizim ülkemizde böyle kurullar olmadığına değinen Saydam, bu kurulların kurulup, bu kurullarda da işin uzmanlarının yer alması gerektiğini söyledi.

Programda yer alan vergi sistemi ile ilgili bölümler: Vergi mevzuatı sadeleştirilecek


Yükümlü haklarını artıran; vergi denetiminde adaleti, eşitliği ve güven duygusunu sağlayan; vergi dairesi uygulamalarında şeffaflığı ve hesap verebilirliği artıran; uyuşmazlıkların çözümünü kolaylaştıran; değerleme ölçülerini yükümlü lehine iyileştiren; vergiye uyum maliyetlerini düşüren düzenlemeler gerçekleştirilecektir.


Vergiye gönüllü uyumu etkileyen faktörleri analiz ederek yükümlülerin vergiye uyum seviyelerini artırıcı uygulamalar ile vergiye gönüllü uyumun artırılmasında vergi kaçağını teşvik eden unsurların ortadan kaldırılması ve görsel ve yazılı basında vergi bilincinin artırılması için çalışmalar yapılacaktır.


Vergi mevzuatının sadeleştirilmesi çalışmalarına devam edilecektir. 

Elektronik ortamda ödeme


İstisna, muafiyet ve indirimler kapsamlı bir şekilde gözden geçirilip günün gereklerine göre yeniden düzenlenecektir. Vergileme alanında vatandaşa hizmeti sunarken, teknolojinin imkânlarından daha çok yararlanılacak E-Vergi uygulaması geliştirilecektir. Vergi Dairesi’nin beşeri ve teknik kapasitesi artırılacaktır. E-Vergi ile elektronik takip sistemi geliştirilecek, E-Gümrüğün devreye alınması ile birlikte vergideki kayıp ve kaçağın önlenmesinde devrim niteliğinde bir aşama kaydedilecektir.


Vergi yükümlülerimizin Gelir ve Vergi Dairesi’ne gelip yapmak zorunda kaldığı birçok işlem E-Vergi kapsamına alınacak ve Vergi Dairesi’ne gelmeden elektronik ortamda yapılabilmesi sağlanacaktır. Diğer devlet kurumlarımızla da entegrasyona gidilerek tüm kamu tahsilatlarının elektronik ortamda takip edilebilmesi sağlanacaktır.

Kayıt dışı ekonomi ile mücadele


Kayıt dışı ekonominin boyutlarının azaltılmasının orta ve uzun dönemde ekonomik istikrar ve birçok makroekonomik unsurun nitelikli bir biçimde iyileşmesine ve ekonomide verimlilik düzeyi ve rekabet gücünün yükselmesine ayrıca kamu gelirlerinin artmasına katkıda bulunacağını düşünmekteyiz.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner96