Borçlunun, alacaklıdan mal kaçırmasını önlemek hedefleniyor

banner37

Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi Başkanı Oğuzhan Hasipoğlu, ülkede ciddi tartışmalara yol açan Hukuk Muhakemeleri Usulü (Değişiklik) Yasası hakkında açıklama yaptı:

banner87
Borçlunun, alacaklıdan mal  kaçırmasını önlemek hedefleniyor
banner90
banner99
  • “GAYRİMENKULLER KAPSAM DIŞI”… Hukuk Muhakemeleri Usulü (Değişiklik) Yasası’nın çalışmalarını yapan Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi Başkanı Oğuzhan Hasipoğlu, değiştirilmiş şekli ile yürürlüğe giren bu yasanın, menkul malların icrasını ve satışını (para, araba gibi) ilgilendiren bir yasa olduğunu söyledi ve gayrimenkullerin kapsam dahilinde olmadığını ifade etti. Hasipoğlu, yalnız Hukuk Muhakemeleri Usulü Yasası’nda yapılan tadilat, aleyhine hüküm çıkıp da, ödeme gücü olmayan veya kısıtlı olanların durumunda bir değişiklik getirmediğinden söz etti

  • “BORÇ ÖDEMEDE ALTERNATİFLER GETİRİYOR”…  Hasipoğlu, bu yasanın, borcunu ödeyebilecek olanlara, ödeme konusunda alternatifli imkânlar getirmekte olduğundan söz etti ve “borcunu ödeyebilecek durumda değilse (örneğin maaşı ancak evini geçindirmeye yetiyor veya başka ödediği hükümlü taksitler var ise) zaten bu yasa tadilatının uygulama alanına girilmiyor” dedi. Oğuzhan Hasipoğlu, bu yasa ile borcun, kredi kartı ile de yapılabilmesine olanak sağlandığını, diğer bir ifadeyle, ödeme gücü olanların ödeme yapmak için her ay avukat ofisine veya bankaya gitmek zorunda kalınmayacağını anlattı

  • YASA İLE İLGİLİ FARKLI GÖRÜŞLER VAR… Bilindiği üzere bir kesim, bu yasanın yürürlüğe girmesinden, hükümlü borçluların maaş ile banka hesaplarının da haczedilebilmesini ve borçlunun, alacaklıdan mal kaçırabilmesini önleyecek maddeler içermesi nedeniyle son derece memnun olurken, bir kesim ise Faiz Yasası, Tefecilik Yasası ve İcra ve İflas Yasası ile birlikte yürürlüğe girmemesi nedeniyle endişelerini dile getirmişti

Ceren ÖZBİL

   Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi Başkanı Oğuzhan Hasipoğlu, ülkede ciddi tartışmalara yol açan Hukuk Muhakemeleri Usulü (Değişiklik) Yasası hakkında açıklama yaptı.

   Hasipoğlu, değiştirilmiş şekli ile yürürlüğe giren bu yasanın, menkul malların icrasını ve satışını (para, araba gibi) ilgilendiren bir yasa olduğunu söyledi ve gayrimenkullerin kapsam dahilinde olmadığını ifade etti.

   Bilindiği üzere bir kesim, bu yasanın yürürlüğe girmesinden, hükümlü borçluların maaş ile banka hesaplarının da haczedilebilmesini ve borçlunun, alacaklıdan mal kaçırabilmesini önleyecek maddeler içermesi nedeniyle son derece memnun olurken, bir kesim ise Faiz Yasası, Tefecilik Yasası ve İcra ve İflas Yasası ile birlikte yürürlüğe girmemesi nedeniyle endişelerini dile getirmişti. 

“Gayrimenkuller kapsam dışı”

      Bir kişinin borçlandıktan sonra borcunu veya taksitlerini ödeyemediği durumda, aleyhine hüküm çıkıyor ise, o kişinin artık hükümlü borçlu olduğundan söz eden Hasipoğlu, “Hükümden sonra ise eğer icra safhasında borçlunun adında herhangi bir mal yok ise, mahkemeler, yapılan müracaat sonunda, borçluyu, taksitlendirme yoluna gitmektedir” dedi.

    Hasipoğlu, yalnız Hukuk Muhakemeleri Usulü Yasası’nda yapılan tadilat, aleyhine hüküm çıkıp da, ödeme gücü olmayan veya kısıtlı olanların durumunda bir değişiklik getirmediğinden söz etti ve yine ödeme gücüne göre mahkemenin takdir hakkı bulunduğunu söyledi.

   Oğuzhan Hasipoğlu, bu takdir hakkı belirlenirken de Uluslararası Çalışma (ILO) hayatının kriterinin dikkate alındığını kaydetti.

“Listede değişiklik yok”

   Hasipoğlu, mahkemenin, “borçlunun aylık olarak veya belirlenmiş başka periyotlarda almakta olduğu maaş veya ödeneği, kendisinin veya ailesinin diğer gelirlerini ve borçlunun bakmakla mükellef olduğu ailesi ile birlikte yaşamını insan onuruna yaraşır asgari koşullarda sürdürmek için ihtiyaç duyduğu para miktarını dikkate alarak, maaş ve ödeneğin uygun gördüğü kısmının, maaş ve ödeneği ödemekle yükümlü olan gerçek veya tüzel kişi tarafından doğrudan alacaklıya ödenmesine emir verebilir” diyerek aslında “insan onuruna yaraşır asgari koşullarda sürdürmek için ihtiyaç duyduğu para miktarı”ndan söz ettiğini söyleyen Hasipoğlu, şöyle konuştu:

   Bu yasada kriter olarak korunmuştur. İddia edilenlerin aksine, ödeme gücü olmayanların durumunda değişiklik olmamakta, aksine, mahkemelere yukarıda belirtilen kriter getirilmektedir. 

   Bu kritere ek olarak, İş Yasası’nın 22. Maddesi hükümleri hala saklıdır. İşçinin ücretinin dörtte birinden fazlası haciz edilemez. Ayrıca mevcut yasanın 16. Maddesinde belirtilen, borçlunun hacze tabi tutulamayacak olan eşyaları, borçlunun ve ailesinin şahsi ve mesleği için gerekli olan şahsi eşyalar gibi listesinde de herhangi bir değişiklik olmamıştır”.

“Borç ödeme alternatifli imkânlar getiriyor”

    Hasipoğlu, bu yasanın borcunu ödeyebilecek olanlara, ödeme konusunda alternatifli imkânlar getirmekte olduğundan söz etti ve “borcunu ödeyebilecek durumda değilse (örneğin maaşı ancak evini geçindirmeye yetiyor veya başka ödediği hükümlü taksitler var ise) zaten bu yasa tadilatının uygulama alanına girilmiyor” dedi.

   Oğuzhan Hasipoğlu, bu yasa ile borcun kredi kartı ile de yapılabilmesine olanak sağlandığını ve diğer bir ifadeyle ödeme gücü olanların, ödeme yapmak için her ay avukat ofisine veya bankaya gitmek zorunda kalınmayacağını anlattı.

 

 “Ödeme gücü olup da ödemeyenlere de yardımcı olunması amaçlanıyor”

    Hasipoğlu, bu yasa ile ödeme gücü olup da, borcunu ödemeyenlere de yardımcı olunmasının amaçlandığını belirtti ve şunları kaydetti:

    “Aslında bu yasa, mazbata sorununu da büyük ölçüde giderecektir.

   Şöyle ki; borç faizleriyle ve masraflarla birikmekte ve taksitleri ödeyemeyen borçlu hapislik emri veya mazbata emri ile karşı karşıya kalmaktadır.

  Alacaklı, alacağını alamadığı için mağdur olmakta, mahkemeler ve polis açısından hapislik ve mazbata işlemleri de ağır bir iş yükü oluşturmaktadır.

   Mahkemenin ödeme kabiliyetine göre belirlediği taksit miktarları, düzenli olarak borçlunun banka hesabından kesilme, taksit veya kredi kartı ile ödeme imkanı getiriyor.

   Bir anlamda borçluyu disipline etmeyi öngörüyor”.

“Alacaklıdan mal kaçırmanın önlenmesi hedefleniyor”

   Hasipoğlu, bu yasa ile ödeme gücü olup da, bir şekilde sırf alacaklılarından mal kaçırmak isteyenlerin önüne geçilmeye çalışıldığını da belirtti ve şöyle devam etti:

    “Mesleği icra ettiğim dönemde de bizzat şahit olduğum, son model arabası ile mahkemeye gelip de, benim gelirim yok, ancak 100 TL taksit ödemeyi teklif edenleri de bizler çok gözlemledik.

  İşte bu yasa, ödeme gücü olup da, ödemekten kaçınanların önüne geçmeyi hedeflemektedir.

  Bankada parası olmasına rağmen veya son model arabası bulunup da, mahkemelere gelir durumu ile ilgili doğru beyan vermeyenlerin önüne geçmek için bu yasa yapılmıştır.

  Arabayı kullandığı halde, sırf alacaklıdan mal kaçırmak için lüks arabasını başkasının adına yapan hükümlü borçlular, bu arabayı gerçekten arabayı adında bulunduran kişi tarafından usulünce ödendiğini ispat etmeleri gerekecektir.

   Özetle bu yasa, taksitle ödemelere kolaylık getiriyor, haciz edilen taşınır malların sürekli satışa arz edilmesine olanak sağlıyor (bu konuda Yüksek Mahkeme’nin tüzük çıkarması beklenmektedir, zira yasa ile yetki, yüksek mahkemeye devredilmiştir), borçlu kişilerin kötü niyetle icradan mal kaçırmasının önüne geçilmesini sağlıyor, memorandum denilen hükmün tescil süresini 2 yıldan 10 yıla çıkarıyor, hükümlü borçlunun eğer ödeme gücü var ise, banka hesaplarına da haciz konulmasına olanak sağlıyor.

   Bu yasa komiteden de meclisten de oy birliği ile geçip, ardından Cumhurbaşkanı tarafından onaylanarak yürürlüğe giren bir yasadır”.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner75