Bütçede 104 milyon TL açık

banner37

Merkez Bankası’nın 2019 yılı ikinci çeyreğiyle ilgili yayınladığı rapora göre bütçe ciddi açık verdi

banner87
Bütçede 104 milyon TL açık
banner90
banner99

VERGİ GELİRLERİNDE ARTIŞ… 2019 mali yılının ikinci çeyreğinde bütçe gelirleri ve bütçe giderleri sırasıyla 1.472,2 milyon TL ve 1.576,2 milyon TL olarak gerçekleşti. Böylelikle, 2018 mali yılının ikinci çeyreğinde 72,2 milyon TL fazla veren kamu maliyesi, 2019 yılı ikinci çeyreğini 104 milyon TL açık ile kapattı. Bütçe gelirlerinin en büyük paya sahip kalemi olan vergi gelirleri, bir önceki sene ikinci çeyreğinde yüzde 63,3 paya sahipken, 2019 yılı ikinci çeyreğinde artış göstererek yüzde 78 pay ile 1.148,3 milyon TL oldu.

PERSONEL GİDERLERİNDE YÜZDE 33 ARTIŞ… İkinci en büyük paya sahip bütçe gelirleri kalemi olan vergi dışı gelirler ise 298,1 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Bütçe giderleri incelendiğinde en büyük paya sahip cari transferlerin bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13,4 oranında artış göstererek 754,7 milyon TL seviyesine yükseldiği görüldü. Merkez Bankası Başkanı Rifat Günay imzasıyla yayınlanan rapora göre bütçe giderleri içindeki ikinci büyük paya sahip personel giderleri ise yüzde 33 artış ile 614 milyon TL’ye yükselmiştir

   2019 mali yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla, KKTC bütçe gelirleri toplamında yüzde 5,5 artış olurken gider toplamında yüzde 19,1 artış oldu.

   Merkez Bankası tarafından yayınlanan 2019 yılı ikinci çeyrek raporuna göre, bu değişimlerin ardından bütçe gelirleri ve bütçe giderleri 2019 yılı ikinci çeyreğinde 1.472,2 ve 1.576,2 milyon TL olarak gerçekleşirken 2018 yılının ikinci çeyreğinde 72,2 milyon TL fazla veren kamu maliyesi, 2019 yılının aynı döneminde 104 milyon TL açık verdi.

   2018 yılının tamamında elde edilen 5.502,4 milyon TL tutarındaki bütçe gelirleri toplamının yüzde 25,4’ü ikinci çeyrek içinde tahsil edilirken, 2019 yılının aynı döneminde öngörülen toplam bütçe gelirlerinin yüzde 19,7’si tahsil edilebildi. 2019 yılı içinde hizmet ve faaliyetlerin yürütülmesinde kullanılacağı tahmin edilen 8.223 milyon TL’nin yüzde 19,2’si ikinci çeyrek içinde kullanılırken bu oran bir önceki yılın aynı döneminde yüzde 24,3 olarak gerçekleşmiştir.

Vergi dışı gelirlerde düşüş

   Merkez Bankası Başkanı Rifat Günay imzasıyla yayınlanan rapora göre 2019 mali yılı ikinci çeyreği itibarıyla bütçe gelirleri, bir önceki yılın aynı dönemine göre 76,2 milyon TL artış göstererek 1.472,2 milyon TL oldu.

   Bütçe gelirleri içerisinde en büyük paya sahip vergi gelirleri kalemi toplamı 2019 yılı ikinci çeyreği içinde 1.148,3 milyon TL olmuştur. Vergi gelirleri toplamı 2018 yılının aynı döneminde 884,3 milyon TL idi. Bütçe gelirleri içinde ikinci en yüksek paya sahip olan vergi dışı gelirler kalemi ise 2019 yılı ikinci çeyreğinde önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,8 düşüş gösterirken, 298,1 milyon TL olarak gerçekleşti.

   2019 yılı ikinci çeyreği içinde diğer gelirler kalemi, bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 19,6 düşüş gösterip 25,8 milyon TL oldu.

   2018 yılının ikinci çeyreğinde alınan bağış, yardım ve krediler kaleminin toplam bütçe gelirleri içindeki payı yüzde 11,7 iken, 2019 yılı aynı döneminde bu kalemde herhangi bir gelir elde edilmedi. Aynı dönemler içinde vergi gelirleri kaleminin payı yüzde 63,3 iken yüzde 78, vergi dışı gelirler kaleminin payı ise yüzde 22,7 iken, yüzde 20,2 olarak gerçekleşti. Ayrıca diğer gelirler kalemi ise yüzde 2,3 iken, yüzde 1,8 seviyesinde gerçekleşti.

Giderlerde yüzde 19 artış

   2019 yılı ikinci çeyreği itibarıyla bütçe giderleri toplamı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 19,1 artış göstermiş ve 1.323,8 milyon TL’den 1.576,2 milyon TL’ye ulaştı. Söz konusu dönemlerde, cari transferler, mal - hizmet alım giderleri ile diğer giderler kalemlerinde sırasıyla yüzde 13,4, 28,1 ve 14,7 artış oldu.

   KKTC bütçesinin cari transferler gider kalemi, 2019 yılı ikinci çeyreğinde 754,7 milyon TL olurken bu dönemde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 33 artış gösteren personel giderleri kalemi, 614 milyon TL seviyesine ulaştı. Sermaye giderleri ve transferler kalemi aynı dönemler içinde yüzde 41,3 düşüş göstererek 2019 yılı ikinci çeyreğinde 33,4 milyon TL oldu.

   Personel giderleri kaleminin toplam giderler içindeki payı, 2018 yılı ikinci çeyreği içinde yüzde 34,9 iken, 2019 yılı ikinci çeyreğinde yüzde 39 seviyesinde gerçekleşirken 2018 yılı ikinci çeyreğinde bütçe giderleri toplamının yüzde 50,3’ünü oluşturan cari transferler kaleminin payı, 2019 yılı ikinci çeyreğinde yüzde 47,9 olarak görüldü. Personel giderleri ile cari transferler kalemleri toplamının bütçe giderleri içindeki payı, 2018 yılı ikinci döneminde yüzde 85,2 iken 2019 yılı ikinci döneminde yüzde 86,8 seviyesine yükseldi.

Finansman dengesi düşüş gösterdi

  Bütçe gelirlerinden T.C. kredileri ve iç borçlanma kalemlerinin çıkarılması suretiyle elde edilen toplam gelir rakamı ile bütçe giderleri arasındaki farka eşit olan finansman dengesi, 2019 yılı ikinci çeyreğinde 2018 yılının aynı dönemine göre düşüş göstermiş ve 104 milyon TL açık vermiştir. Bu çeyrekte gerçekleşen açığın kapatılması için finansman kaynağı olarak kullanılan T.C. kredileri toplamı ise, önceki yılın aynı dönemi gibi bu dönemde de kullanıldı.  Vergi gelirleri kalemi 2019 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre 264 milyon TL artış, vergi dışı gelirler kalem ise 18,4 milyon TL düşüş gösterirken, bu değişimlere bağlı olarak yerel gelirler kalemi ise yüzde 19,4 artmış ve 1.472,2 milyon TL’ye ulaştı.

   2019 yılı ikinci çeyreği itibarıyla oluşan bütçe rakamlarına göre, yerel gelirlerle bütçe giderlerini karşılama oranı yüzde 93,4 olurken, aynı oran 2018 yılı ikinci çeyreğinde yüzde 93,1 idi.

   Bütçe gelirlerinden T.C. yardım ve kredilerinin çıkarılması sonucu oluşan yerel gelir toplamının bütçe giderlerini karşılama oranı son 10 yılda yüzde 60 seviyelerinden yüzde 90 seviyelerine ulaştı. Bu oranın 2019 bütçe yasasına göre yüzde 75,3 seviyesinde gerçekleşmesi öngörülmektedir.

   Yerel gelirler ile bütçe giderleri arasındaki açığın finansmanı için en önemli finansman kaynağı olan T.C. yardım ve krediler rakamının son 10 yıllık dönemde bütçe giderlerini karşıma oranı ise yüzde 36 seviyelerinden yüzde 9 seviyelerine gerilediği görülmektedir. 2019 yılında ise bu oranın yüzde 15,4 seviyesinde gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

   Yerel gelirlerimizle bütçe giderlerini karşılama anlamında son 10 yıllık dönemde olumlu bir tablo ortaya çıksa da, gelirler bütçe giderlerinin tamamını karşılayamamakta ve bütçe açığı sorunu yaşanmaya devam etmektedir.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner107

banner75

banner108