Çalışabilecek nüfusun yarısı istihdam dışında

banner37

DPÖ’nün verilerine göre KKTC’de çalışabilecek nüfusun istihdam oranı sadece yüzde 48,2

Çalışabilecek nüfusun yarısı istihdam dışında
banner90

KKTC’de çalışabilecek nüfusun sadece yüzde 48,2’sinin istihdam edilen nüfus içerisinde yer aldığı açıklandı.

Başbakanlık Devlet Planlama Örgütü’nün (DPÖ) verilerine göre geçtiğimiz haftalarda açıkladığı  “Ekim 2017 Hanehalkı İşgücü Anketi” sonuçlarına göre, ülkede 15 yaş ve daha yukarı kurumsal olmayan sivil nüfus veya başka deyişle çalışabilir yaştaki nüfus, 250 bin 857 kişiye ulaştı.

Anket sonuçlarında; işgücünün önemli bir göstergesi olan işgücüne katılma oranı (işgücünün kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfus içindeki oranı) KKTC genelinde yüzde 51,2 (128 bin 451 kişi) olarak kayıtlara geçti.

İşgücünü oluşturan nüfusun 120 bin 999’unu (yüzde 48,2) mevcut istihdam rakamları içerisinde gösteren ankete göre, ülkedeki işsiz sayısı 7 bin 453 kişi (yüzde 5,8) düzeyinde.

122 bin 406 kişi istihdam dışında

Kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfusun yüzde 48,8’inin (122 bin 406 kişi) ise işgücüne dahil olamadığı vurgulandı.

İşgücüne dahil olmayan nüfus, alt gruplara göre incelendiğinde, KKTC genelinde eğitimine devam eden 35 bin 481 kişi yüzde 29’luk oranla en büyük paya sahip. Eğitim grubunu 28 bin 853 kişi (yüzde 23,6) ile emekliler, 27 bin 423 kişi (yüzde 22,4) ile ev kadınları ve 11 bin 417 kişi (yüzde 9,4) ile çalışamaz halde olanların takip ettikleri görülüyor.

İlçe merkezlerinde işgücüne dahil olmayanların yüzde 32,7’sini öğrenciler, yüzde 24’ünü emekliler, yüzde 20,4’ünü ev kadınları ve yüzde 7,8’ini çalışamaz halde olanlar oluşturuyor. Bucak ve köylerde ise işgücüne dahil olmayanların yüzde 25’inin ev kadınları, yüzde 24,1’inin öğrenciler, yüzde 23,1’inin emekliler ve yüzde 11,5’inin de çalışamayacak durumdakiler olduğu dikkat çekiyor.

Avrupa Birliği’nde işgücüne katılım oranı ortalaması (20-64 yaş grubu için) yüzde 71,1’i bulurken, Türkiye yüzde 46,6 ile Avrupa ülkeleri arasında son sırada yer alıyor.

Kurumsal olmayan sivil nüfus

Ekim 2017 Hanehalkı İşgücü Anketi (HİA) sonuçlarına göre, KKTC'de kurumsal olmayan sivil nüfus 314 bin 169 kişi olarak tahmin ediliyor. Bu nüfusun 175 bin 036 kişisi (yüzde 55,7) ilçe merkezlerinde, 139 bin 133 kişisi de bucak ve köylerde gösteriliyor.

Sonuçlara göre ayrıca, kurumsal olmayan çalışma çağındaki (15 ve daha yukarı yaştaki) nüfusun yüzde 56,7’si (142 bin 300 kişi) ilçe merkezlerinde yüzde 43,7’si de (108 bin 557 kişi) bucak ve köylerde bulunuyor. 15 ve daha yukarı yaştakilerin yüzde 33,4’ünün (83 bin 793) Lefkoşa’da, yüzde 24,4’ünün (61 bin 188) Mağusa’da, yüzde 24,5’inin (61 bin 434) Girne’de, yüzde 9,5’inin (23 bin 804) Güzelyurt’ta ve yüzde 8,2’sinin (20 bin 639) de İskele’de olduğu belirlendi.

İşgücüne katılma oranı

KKTC genelinde yüzde 51,2 düzeyinde saptanan ve işgücünün önemli bir göstergesi olan “işgücüne katılma oranı”, ilçe merkezlerinde yüzde 51,2, bucak ve köylerde ise yüzde 51,3 olarak hesaplandı. İşgücüne katılma oranı Lefkoşa’da yüzde 54,0 (45 bin 244) , Gazimağusa’da yüzde 48,7 (29 bin 810), Girne’de yüzde 54,6 (33 bin 545), Güzelyurt’ta yüzde 44,2 (10 bin 511), İskele’de ise yüzde 45,3 (9 bin 341) olarak tahmin edildi.

Gençlerin yüzde 18,6’sı işsiz

banner9
KKTC’deki işgücü piyasasının yapısını ortaya koymak, istihdam edilenlerin; ekonomik faaliyet, meslek, işteki durum ve çalışma süresi, işsizlerin ise; iş arama süresi ve iş aradıkları meslek ve benzeri özellikleri hakkında bilgi derlemek amacıyla hazırlanan ankette, 2017 ile ilgili işsiz oranının ise yüzde 5,8 olarak gösterilmesi ilginç bir görüntüyü de beraberinde getirdi.

İşsizlik oranın, KKTC genelinde erkeklerde yüzde 4,6, kadınlarda ise yüzde 7,8 olduğunu gösteren çalışmaya göre 15-24 yaş grubundaki genç nüfusun işsizlik oranı yüzde 18,7 düzeyinde.

7 bin 453 olarak tahmin edilen işsizlerin yüzde 55,5’i (4 bin 134 kişi) ilçe merkezlerinde, % 44,5’i (3 bin 319 kişi) de bucak ve köylerde bulunuyor. Yüzde 8,1 ile en yüksek işsizlik oranı Gazimağusa’da, 3,4 ile en düşük işsizlik oranı ise Lefkoşa’da saptandı.

İstihdam oranı yüzde 52,1 ile en yüksek Lefkoşa’da, yüzde 41,4 ile en düşük Güzelyurt’ta tahmin edilirken, Güney Kıbrıs’da çalışanların sayısı yüzde 0,3 (356 kişi) olarak kaydedildi.

Kadın istihdamı sadece yüzde 35’te

Ekim 2017 Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçları istihdam edilenlerin, sadece yüzde 35,6’sının (43 bin 060 kişi) kadınlar olduğunu da gösteriyor.

İlçe merkezlerinde toplam istihdam içindeki kadın istihdamının payı yüzde 36,0 iken, bucak ve köylerde toplam istihdam içindeki kadın istihdamının payı yüzde 35,1 olarak tahmin ediliyor.

İstihdam edilen kadınların yüzde 92,4’ü (43 bin 060 kişi) hizmetler sektöründe çalışırken, yüzde 84,4’ünün ücretli ve maaşlı, yüzde 2,4’ünün yevmiyeli, yüzde 4,1’inin işveren, yüzde 7,2’sinin kendi hesabına, yüzde 1,9’unun ise ücretsiz aile işçisi olarak çalıştığı ortaya kondu.

Çalışmaya göre istihdam edilenlerin yüzde 64,4’ünü (77 bin 938 kişi) erkekler oluşturuyor. İlçe merkezlerinde toplam istihdam içindeki erkek istihdamının payı yüzde 64,0 iken, bucak ve köylerde toplam istihdam içindeki erkek istihdamının payı yüzde 64,9 olarak tahmin ediliyor.

İstihdam edilen erkeklerin yüzde 72,6’sı hizmetler sektöründe çalışırken, yüzde77,8’i ücretli ve maaşlı, yüzde 3,9’u yevmiyeli, yüzde 6,6’sı işveren, yüzde 11,4’ü kendi hesabına, yüzde 0,3’ü ücretsiz aile işçisi olarak faaliyet gösteriyor.

Kamunun payı yüzde 28

Anket sonuçlarına göre KKTC’de kamu sektöründe istihdam edilenlerin sayısı 34 bin 043 kişi olarak tahmin ediliyor. Kamu sektöründe çalışanların yüzde 49,3’ü ilçe merkezlerinde bulunuyor. Toplam istihdam içinde kamu istihdamının payı ise yüzde 28,1 olarak hesaplandı.

İstihdam edilenlerin yüzde 82,5’i yaptığı işten dolayı Sosyal Sigortalar Dairesi’ne, yüzde 10,2’si Emekli Fonu’na, yüzde 0,7’si de diğer Sosyal Güvenlik kurumlarına kayıtlı olarak çalışırken, KKTC genelinde yüzde 6,6’sı, ilçe merkezlerinde yüzde 6,1’i, bucak ve köylerde ise yüzde 7,3’ü herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna kayıtlı değil. Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna kayıtlı olmadan çalışanların yüzde 64,1’ini ise erkekler oluşturuyor.

KKTC genelinde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna kayıtlı olmadan çalışan 7 bin 997 kişinin, yüzde 52,2’si (3 bin 825 kişi) merkezlerde bulunuyor.

İstihdamın yüzde 80’i hizmetler sektöründe

Hanehalkı İşgücü Anketi’nde istihdam edilenler tarım, sanayi, inşaat ve hizmetler olarak dört ana sektör ayrımında incelenirken, toplam istihdam içinde tarımın payı yüzde 3,6, sanayinin payı yüzde 9,2, inşaatın payı yüzde 7,6 ve hizmetler sektörünün payı da yüzde 79,6 olarak kaydedildi. Ülke genelinde 4 bin 324 kişinin istihdam edildiği tarım sektöründe yer alanların yüzde 14,1’inin (610 kişi) ücretsiz aile işçileri olması da ilginç bir veri olarak karşımıza çıktı.

Anket sonuçlarına göre ayrıca, lise ve dengi okul mezunları yüzde 30,3 ile istihdam edilenler arasında ilk sırayı alırken, fakülte veya yüksekokul mezunları yüzde 29,3’lük, ilkokul mezunları yüzde 19,1’lik, orta veya dengi okul mezunları yüzde 10,6’lık paya sahip. Master veya doktora yapanların istihdam içindeki oranı ise yüzde 4,3 olarak kayıtlara geçti.

Güncelleme Tarihi: 02 Temmuz 2018, 10:10
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner107

banner96

banner108