Dış ticaret açığı artıyor

banner37

KKTC Merkez Bankası tarafından yayımlanan 2019 İkinci Çeyrek Raporu’ndan derlenen verilere göre KKTC’nin ihracatındaki azalma yüzde 22’yi buldu

banner87
Dış ticaret açığı artıyor
banner90
banner99

“İHRACAT İTHALATI KARŞILAYAMIYOR”… KKTC Merkez Bankası tarafından hazırlanıp kamuoyuyla paylaşılan 2019 İkinci Çeyrek Raporu’na göre ihracatın ithalatı karşılama oranının düşük olması nedeniyle KKTC’nin dış ticaretinin artması, aynı zamanda dış ticaret açığının da artması anlamına geliyor.

“İHRACATTAKİ DÜŞÜŞ KORKUTUCU”… Merkez Bankası’nın 2019 İkinci Çeyrek Raporu verilerinden derlenen bilgilere göre KKTC’nin ihracatı, 2018 yılı birinci çeyrek döneminde 37 milyon ABD doları iken, bu rakamın 2019 yılının aynı döneminde 29 milyon ABD dolarına düştüğü görülüyor, ki bu da yüzde 21,62’lik bir azalmaya tekabül ediyor.

“TÜRKİYE’NİN PAYI DÜŞTÜ”… 2018 yılı tamamında Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, diğer Avrupa ülkeleri, Orta Doğu ve Arap ülkeleri ile diğer ülkeler gruplarının toplam ihracat içindeki paylarında bir önceki yıla kıyasla artış kaydedilirken; Türkiye’nin payında ise düşüş görüldüğü bilgisi de KKTC Merkez Bankası’nın 2019 İkinci Çeyrek Raporu’nda göze çarpan en önemli veriler arasında.

“İHRACATTA SEYİR STABİL”… KKTC’nin ihracat ve ithalatının Nisan 2009 ve Nisan 2019 dönemleri arasındaki 10 yıllık seyri incelendiğindeyse, her yılın ilk yarısında artan ihracat hacminin, ikinci altı ayda düştüğü görülüyor. Buna karşılık, ihracat toplamının yıllık hareketli ortalaması ise 2010–2014 arası dönemde istikrarlı bir artış eğilimi sergilemiş, Mayıs 2015 sonrası dönemde ise düşüşe geçmiş ve yatay bir seyir izlemeye başlamış.

Ali ÇATAL

   KKTC Merkez Bankası bünyesinde her yıl üçer aylık periyotları kapsayacak tarzda hazırlanıp kamuoyuyla paylaşılan raporların 2019’un ikinci çeyreği özelinde hazırlanan sayısına göre KKTC’nin ihracatı, 2018 yılı birinci çeyrek döneminde 37 milyon ABD doları iken, bu rakamın 2019 yılının aynı döneminde 29 milyon ABD dolarına düştüğü görülüyor. Nisan 2019 ihracat verilerine bakıldığında ise bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5 oranında bir artışın gerçekleştiği görülüyor.

   Aynı rapor uyarınca, ithalat ise2019 yılının ilk çeyreğinde, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 23 oranında azalmış. Nisan 2019 periyodu verilerine bakıldığında, ithalat rakamının, önceki yılın aynı dönemine göre ABD doları bazında yüzde 30 azalarak 112 milyon ABD dolarına düştüğü verisi göze çarpıyor. 2019 yılı ilk dört ayının ithalat rakamları incelendiğinde ise 2018 yılının ilk dört ayına göre ABD doları bazında yüzde 25’lik bir azalma görülüyor.

‘İkinci altı ayda’ rakamlar düşüyor

KKTC’nin ihracat ve ithalatının Nisan 2009 ve Nisan 2019 dönemleri arasındaki 10 yıllık seyri incelendiğindeyse, her yılın ilk yarısında artan ihracat hacminin, ikinci altı ayda düştüğü görülüyor. Buna karşılık, ihracat toplamının yıllık hareketli ortalaması ise 2010–2014 arası dönemde istikrarlı bir artış eğilimi sergilemiş, Mayıs 2015 sonrası dönemde ise düşüşe geçmiş ve yatay bir seyir izlemeye başlamış.

İthalatta ise Şubat 2009’dan itibaren gerçekleşen en düşük seviye, Ocak 2016’da yaşanmış. Bu dönemde tam 84 milyon ABD doları ile kaydedilmiş. İthalatın yıllık hareketli ortalamasına bakıldığında, verilerin Eylül 2016 sonrası dönemde yükselişe geçtiği ancak Ekim 2018 sonrası dönemde tekrar düşmeye başladığı görülüyor, ki bu eğilim, 2019 yılında da devam ediyor.

İthalat-ihracat makası yakıcı

İhracatın ithalatı karşılama oranının düşük olması nedeniyle KKTC’nin dış ticaretinin artması, aynı zamanda dış ticaret açığının da artması anlamına geliyor ve aynı zamanda ülke ekonomisinin dışa bağımlılığına da işaret ediyor. Nisan 2019 döneminde, 2018 yılının aynı dönemine kıyasla ticaret hacmi 173 milyon ABD dolarından 123,7 milyon

ABD dolarına gerilemiş, dış ticaret açığı ise ilgili dönemlerde sırasıyla 150,7 milyon ve 100,1 milyon ABD

doları olarak gerçekleşmiş.

2006-2010 yılları arasında ihracatın ithalatı karşılama oranı, ortalama yüzde 5 seviyesinde gerçekleşirken; 2011-2014 döneminde yüzde 7,3seviyesine ulaşması da raporda göze çarpan bir diğer veri. 2015 ve 2017 yıllarında ise bu oranın yüzde 7,1 ve 2018 yılı ortalaması ise yüzde 5,5 olarak gerçekleştiği öğreniliyor.2019 yılına bakıldığında da ocak–nisan dönemi ortalamasının yüzde 9,2 olarak gerçekleştiği görülüyor.

2018 yılı tamamında Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, diğer Avrupa ülkeleri,Orta Doğu ve Arap ülkeleri ile diğer ülkeler gruplarının toplam ihracat içindeki paylarında bir önceki yıla kıyasla artış kaydedilirken; Türkiye’nin payında ise düşüş görülüyor.2018 yılının ilk dört ayı ile kıyaslandığında, Ocak–Nisan 2019 döneminde diğer Avrupa ülkeleri ve Orta Doğu ile Arap ülkelerine yapılan ihracat paylarında artış; Türkiye, AB ülkeleri ve diğer ülkelere yapılan ihracatın payında ise düşüş gözlemleniyor.

AB’den ithalat azaldı

KKTC’nin gerçekleştirdiği toplam ithalat içinde en büyük paya sahip Türkiye’nin payı 2018 yılsonu itibarıyla yüzde 58,8 bandında. 2017 yılı ile kıyaslandığında, 2018 yılı tamamında Türkiye, diğer Avrupa ülkeleri, Orta Doğu ve Arap ülkeleri ile diğer ülkelerden yapılan ithalatın payında önceki yıla göre artış; AB ülkelerinden ve Uzak Doğu ülkelerinden yapılan ithalatın paylarında azalış gerçekleşmiş.

   Keza Ocak–Nisan 2019 dönemine bakıldığında, Türkiye’nin payı yüzde 61,3 iken, AB ülkelerinden yapılan ithalatın payı ise yüzde 14,3 bandında kayda geçiyor. 2018 yılının ilk dört aylık dönemi ile kıyaslandığında Türkiye, Orta Doğu ülkeleri, Arap ülkeleri, diğer ülkeler, AB ülkeleri ve Uzak Doğu ülkeleri gruplarından yapılan ithalatın payında azalış; diğer Avrupa ülkeleri grubunun payında ise artış görülüyor.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner107

banner75

banner108