Doktoralı personel oranı yüzde 1

banner37

Merkez Bankası’nın yayımladığı ‘2020 Yıllık Rapor’ verileri özelinde bankanın kadro ve personel durumu incelendiğinde, bankanın kadrolu 131 personelinin sadece ikisinin doktoralı olduğu görülüyor

Doktoralı personel oranı yüzde 1
banner8

Ali ÇATAL

“PERSONEL SAYISI ARTTI”… Merkez Bankası’nın kadro sayısı, KKTC Merkez Bankası Teşkilat Yasası ile 205 olarak belirlendi. 2020 yılı faaliyet dönemi sonu itibarıyla, kadrolu statüde görev yapan personel sayısı 129 olarak belirlenmişken; kadrolu personel sayısına, Geçici Hizmetli ile Engelli Personel İstihdamı Yasası çerçevesinde istihdam edilen bir personel de ilave edildiğinde ise bankanın 2019 yılı sonu itibarıyla 121 olan toplam personel sayısı, 2020 sonu itibarıyla 131 kişiye çıktı.

“YÜKSEK LİSANS MEZUNLARI İLK SIRADA”… Merkez Bankası personelinin eğitim düzeyine göre dağılımı incelendiğinde, doktoralı personel sayısının toplam içindeki payının yüzde 1, yüksek lisanslı personelin payının yüzde 40, üniversite mezunu personelin payının yüzde 39, lise mezunu personel payının yüzde 16 ve ilk ve ortaokul mezunu personel payının ise yüzde 4 olarak belirlendiği görülüyor. Engellileri Koruma, Rehabilite ve İstihdam Yasası çerçevesinde istihdam edilen bir personel ise engelli personel olarak hizmet veriyor.

KKTC Merkez Bankası tarafından kamuoyuyla paylaşılan ‘2020 Yıllık Rapor’ bilgilerinden derlenen verilere göre, 2020 yılının sonu itibarıyla bankasının toplam personel sayısı 131 olarak kayda geçti.

KKTC Merkez Bankası personelinin hak ve yükümlülükleri, KKTC Cumhuriyet Meclisi’nin 16 Temmuz 1987 birleşiminde kabul olunan 57/1987 sayılı KKTC Merkez Bankası Teşkilât Yasası ile düzenlendi.

Buna göre, 57/1987 sayılı yasada, 06 Aralık 2016 tarihinde yürürlüğe giren 45/2016 sayılı değişiklik yasası ile yapılan düzenlemeler sonucunda, KKTC Merkez Bankası Teşkilât Yasası’na yeni kadrolar eklendi ve 101 olan mevcut kadro sayısı da 205’e yükseldi.

Bu bağlamda, KKTC Merkez Bankası’nın faaliyetleri, İdare Merkezi ve Merkez Şube’de istihdam edilen yöneticilik, genel bankacılık hizmetleri, mesleki ve teknik hizmetler ile bedeni hizmetleri gerektiren yardımcı hizmetler sınıflarına atanan sürekli personel tarafından yürütülüyor.

banner134

Merkez Bankası’nın kadro sayısı ise KKTC Merkez Bankası Teşkilat Yasası ile 205 olarak belirlendi. Bu sayıya, sözleşmeli olarak görev yapan Başkan ve Başkan Yardımcıları da dâhil. 2020 yılı faaliyet dönemi sonu itibarıyla, kadrolu statüde görev yapan personel sayısı 129 olarak belirlenmişken; kadrolu personel sayısına, Geçici Hizmetli ile Engelli Personel İstihdamı Yasası çerçevesinde istihdam edilen bir personel de ilave edildiğinde ise bankanın 2019 yılı sonu itibarıyla 121 olan toplam personel sayısı, 2020 sonu itibarıyla 131 kişiye çıktı. 2020 yılı faaliyet dönemi içinde bir çalışanın emekliye ayrıldığı da duyurulurken, yeni 11 personel istihdamının gerçekleştiği de ilgili rapordan okunabiliyor.

Merkez Bankası personelinin hizmet gruplarına göre dağılımı incelendiğinde, 2020 yılsonu itibarıyla, bankanın 131 personelinin yüzde 5’i yöneticilik hizmetleri sınıfında, yüzde 65’i genel bankacılık hizmetleri sınıfında, yüzde 10’u kitabet hizmetleri sınıfında, yüzde 11’i mesleki ve teknik hizmetler sınıfında, yüzde 7’si bedeni hizmet gerektiren yardımcı hizmetleri sınıfında, yüzde 1’i geçici hizmetli ve yüzde 1’i de 64/1993 sayılı Engellileri Koruma, Rehabilite ve İstihdam Yasası altında istihdam edilen personel olarak görev yapıyor.

Yüksek lisanslıların payı yüzde 40

Personelin eğitim düzeylerine göre dağılımı incelendiğinde ise 2020 yılsonu itibarıyla, toplam 131 personelin ikisinin doktora, 52’sinin yüksek lisans, 49’unun lisans, ikisinin ise ön lisans derecesine sahip olduğu görülüyor; geriye kalan personelin ise 21’i lise, beşi de ilk ve ortaokul mezunu.

Doktora eğitim düzeyine sahip personelin birisi yöneticilik hizmetleri sınıfında iken, birisi de II. sınıf bilişim memuru olarak görev ifa ediyor.

Yüksek lisans eğitim düzeyindeki 52 personelin ise altısı yöneticilik, beşi mesleki ve teknik hizmetler sınıfı, 38’i genel bankacılık hizmetleri, üçü de kitabet hizmetleri sınıfındaki elemanlardan oluşuyor.

Lisans diploması sahibi 49 personelin de ikisi yöneticilik, sekizi mesleki ve teknik hizmetler sınıfı, 28’i genel bankacılık hizmetleri, dokuzu kitabet hizmetleri sınıfı, ikisi yardımcı hizmetler sınıfında çalışıyor.

Rapora göre, ön lisans mezunu iki personel, genel bankacılık hizmetleri sınıfında hizmet verirken; lise mezunu 21 personelin 16’sı genel bankacılık hizmetleri, birisi kitabet hizmetleri, üçü de yardımcı hizmetler sınıfında hizmet veriyor,

Öte yandan, 64/1993 sayılı Engellileri Koruma, Rehabilite ve İstihdam Yasası çerçevesinde istihdam edilen bir personel ise engelli personel olarak hizmet veriyor.

İlköğretim ve ortaokul mezunu toplam beş personelden dördü yardımcı hizmetler sınıfında görev yapıyor, ilkokul mezunu bir personel ise geçici hizmetli olarak çalışıyor.

Buna göre, 2020 yılsonu itibarıyla, KKTC Merkez Bankası personelinin eğitim düzeyine göre dağılımı incelendiğinde, doktoralı personel sayısının toplam içindeki payının yüzde 1, yüksek lisanslı personel sayısının payının yüzde 40, üniversite mezunu personelin payının yüzde 39, lise mezunu personel payının yüzde 16 ve ilk ve ortaokul mezunu personel payının ise yüzde 4 olarak belirlendiği görülüyor.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner111

banner34

banner75