Giderlerin yüzde 92'si yerel gelirlerle karşılandı

banner37

Maliye Bakanlığı verilerine göre 2018’de yerel gelirler 2017’ye göre yüzde 20,2 oranında artarak yaklaşık 4.1 milyar TL’den, yaklaşık 5 milyar TL’ye çıktı

Giderlerin yüzde 92'si yerel gelirlerle karşılandı
banner90
banner99

Artun ÇAĞA

Yerel gelirler ile bütçe giderleri arasındaki açığın finansmanı için en önemli finansman kaynağı olan TC yardım ve kredilerinin son 10 yıllık dönemde bütçe giderleri içindeki payı yüzde 30 seviyelerinden yüzde 10 seviyelerine geriledi, 2018’de ise yüzde 8,9’a kadar indi

Maliye Bakanlığı verilerine göre 2018 yılında bütçe giderlerinin yüzde 91,98’i yerel gelirlerle karşılandı. 2017’ye göre yaklaşık yüzde 21 oranında artan yerel gelirler, 4 milyar 171,3 milyon TL’den, 5 milyar 014,9 milyon TL’ye çıktı.

Bütçe gelirlerinden TC yardım ve kredilerinin çıkarılması sonucu oluşan yerel gelir toplamının bütçe giderlerini karşılama oranı son 10 yılda yüzde 69 seviyelerinden yüzde 83 seviyelerine gelirken, bu oranın 2018 bütçesinde yüzde 92 seviyesine çıktığı dikkati çekti.

Yerel gelirler ile bütçe giderleri arasındaki açığın finansmanı için en önemli finansman kaynağı olan TC yardım ve krediler rakamının son 10 yıllık dönemde bütçe giderleri içindeki payı ise yüzde 30 seviyelerinden yüzde 20 seviyelerine gerilediği ve 2018’de ise yüzde 8,9 seviyesine indiği ortaya çıktı.

Ancak, yerel gelirlerle bütçe giderlerini karşılama anlamında son 10 yıllık dönemde olumlu bir tablo ortaya çıksa da, gelirlerin bütçe giderlerinin tamamını karşılayamadığı ve bütçe açığı sorununun sürdüğü görülüyor.

2018 bütçesinin uygulama sonuçları

Açıklanan bütçe uygulama sonuçlarına göre, 2018’de bütçe giderleri toplamı 5 milyar 452,3 milyon TL, bütçe gelirleri toplam da 5 milyar 502,4 milyon TL oldu.

Bu rakamlarla birlikte 2017-2018 yılları arasında bütçe gelirleri yüzde 7,85 artış gösterirken, bütçe giderlerindeki artış yüzde 8,53 seviyesinde gerçekleşti. 2017’de bütçe giderleri 5 milyar 023,6 milyon TL, bütçe gelirleri de 5 milyar 102,1 milyon TL düzeyinde kaydedilmişti.

2018’de bütçe gelirleri içerisinde en yüksek paya sahip vergi gelirleri kalemi 2017’ye göre yüzde 23,90 artış göstererek 3.775,4 milyon TL’ye ulaştı.

2017’de bütçe gelirleri içerisindeki en yüksek ikinci paya sahip vergi dışı gelirler kalemi 2018’de yüzde 5,67 artış göstererek 1.107,5 milyon TL seviyesine yükseldi.

Alınan bağış, yardım ve krediler kalemi toplamının ise 2018’de bir önceki yıla göre yüzde 47,63 oranında düşüş gösterecek 487,5 milyon TL’ye indiği saptandı. Bu kalem 2017 yılında 930,8 milyon TL olarak gerçekleşmişti.

Geçtiğimiz yıl bütçe giderleri içerisinde en yüksek paya sahip cari transferler kalemi de 2017’ye göre yüzde 9,21 artış göstererek, 2.577,3 milyon TL seviyesine çıktı. Bütçe giderleri içerisinde en yüksek değişim ise yüzde 13,53 seviyesinde artışla mal ve hizmet alım giderleri kaleminde saptandı.

4. çeyrekteki finansman dengesi “-151,5 milyon” TL

Bütçe gelirlerinden TC kredileri ve iç borçlanma kalemlerinin çıkarılması suretiyle elde edilen toplam gelir rakamı ile bütçe giderleri arasındaki farka eşit olan finansman dengesi, 2018’in dördüncü çeyreğinde 2017’ye göre yüzde 21,7 azalarak -151,5 milyon TL oldu.

Bu çeyrekte gerçekleşen açığın kapatılması için finansman kaynağı olarak kullanılan TC kredileri toplamı ise, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 74,3 azalarak 121,6 milyon TL’den 31,2 milyon TL’ye geriledi.

banner134
Vergi gelirleri ve vergi dışı gelirler kalemlerinde, 2018’in dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre sırasıyla 217,5 ve 29,4 milyon TL arttı. Bu değişimlere göre, yerel gelirler kalemi ise yüzde 21,3 artarak 1.459,4 milyon TL’ye ulaştı.

Dördüncü çeyreği itibarıyla oluşan bütçe rakamlarına göre, yerel gelirlerle bütçe giderlerini karşılama oranı yüzde 80,9 düzeyinde saptandı. Aynı oran 2017 yılı dördüncü çeyreğinde yüzde 67,8 idi.

2018 dördüncü çeyrek sonuçları

2018 mali yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla, KKTC bütçe gelir toplamında yüzde 1,1 düşüş olurken gider toplamında yüzde 1,7 artış sağlandı. Bu değişimlerin ardından bütçe gelirleri ve bütçe giderleri 2018 yılı dördüncü çeyreğinde 1 milyar 683,7 ve 1 milyar 804 milyon TL olarak gerçekleşti.

2017’nin dördüncü çeyreğinde 71,9 milyon TL açık veren kamu maliyesi, 2018’in aynı döneminde 120,3 milyon TL açık verdi. Bütçe açığı bu çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 67,3 büyüdü.

2017’nin tamamında elde edilen 5 milyar 102,1 milyon TL tutarındaki bütçe gelirleri toplamının yüzde 33,4’ü dördüncü çeyrek içinde tahsil edilirken, 2018’in aynı döneminde toplam bütçe gelirlerinin ise yüzde 30,6’sının dördüncü çeyrekte tahsil edildiği görüldü.

2018’de hizmet ve faaliyetlerin yürütülmesinde kullanılan 5 milyar 452,3 milyon TL’nin yüzde 33,1’inin dördüncü çeyrek içinde kullanıldığı saptanırken, bu oranın bir önceki yılın aynı döneminde yüzde 35,3 olarak gerçekleştiği dikkat çekti.

Bütçe gelirleri son çeyrekte düştü

2018 mali yılının dördüncü çeyreği itibarıyla bütçe gelirleri, bir önceki yılın aynı dönemine göre 18,6 milyon TL düşüş göstererek 1 milyar 683,7 milyon TL’ye indi.

Bütçe gelirleri içerisinde en büyük paya sahip vergi gelirleri kalemi toplamı son çeyrekte 1 milyar 123,7 milyon TL’ye çıktı. Vergi gelirleri toplamı 20172nin aynı döneminde 906,2 milyon TL idi.

Bütçe gelirleri içinde ikinci en yüksek paya sahip olan vergi dışı gelirler kalemi son çeyrekte önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,1 artış göstererek 295,3 milyon TL olarak gerçekleşti.

Dördüncü çeyrek içinde alınan bağış, yardım ve krediler kalemi ise önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 55,1 düşüş göstererek, 224,3 milyon TL’ye geriledi.

2017’nin dördüncü çeyreğinde alınan bağış, yardım ve krediler kaleminin toplam bütçe gelirleri içindeki payı yüzde 29,3 iken, 2018’de bu oran sadece yüzde 13,3 düzeyinde gerçekleşti.

Aynı dönemler içinde vergi gelirleri kaleminin payının yüzde 53,2’ten yüzde 66,7’ye, vergi dışı gelirler kaleminin payının yüzde 15,6’dan yüzde 17,5’e, diğer gelirler kaleminin payının ise yüzde 1,8’den yüzde 2,4’e çıktığı kayıtlara geçti.

Bütçe giderleri yüzde 1,7 arttı

2018’in dördüncü çeyreği itibarıyla bütçe giderleri toplamı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,7 artış göstererek 1 milyar 774,2 milyon TL’den 1 milyar 804 milyon TL’ye ulaştı. Söz konusu dönemlerde, cari transferlerde yüzde -1,4, mal - hizmet alım giderlerinde yüzde 42,4 ve personel giderlerinde de yüzde 2,8 oranlarında değişim oldu.

KKTC bütçesinin cari transferler gider kalemi, 2018’in son çeyreğinde 784,2 milyon TL düzeyinde saptandı. Bu dönemde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,8 artış gösteren personel giderleri kalemi, 593,6 milyon TL seviyesine ulaştı. Sermaye giderleri ve transferler kalemi de aynı dönemler içinde yüzde 9,8 düşüş göstererek 214,1 milyon TL’ye indi.

Personel giderleri kaleminin toplam giderler içindeki payı, 2017’nin dördüncü çeyreği içinde yüzde 32,5 iken, 2018’in aynı döneminde yüzde 32,9 oldu. Önceki yılın son çeyreğinde bütçe giderleri toplamının yüzde 44,8’ini oluşturan cari transferler kaleminin payı, geçen yıl düşüş göstererek, yüzde 43,5 oranına indiği hesaplandı. Personel giderleri ile cari transferler kalemleri toplamının bütçe giderleri içindeki payı da geriledi. Bu kalemlerin toplamı 2017’nin dördüncü çeyreğinde yüzde 77,4 iken 2018’in dördüncü çeyreğinde yüzde 76,4 olarak kaydedildi.

Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2019, 11:24
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner75